Študentov čakajú väčšie kontroly

Podmienky prideľovania individuálnych študijných plánov sa nezmenili. “Jasnejšie a presnejšie sme špecifikovali podmienky, za ktorých je možné IHŠ žiadateľovi schváliť, a chceme tak zabrániť jeho zneužívaniu. V posledných rokoch sme pozorovali nárast žiadostí o IHŠ. V mnohých prípadoch išlo len o zámer „uliať“ sa zo školy, bez konkrétnej príčiny či závažného dôvodu,” vysvetľuje Mináriková. Cieľom je byť spravodlivým voči ostatným poctivým študentom. Stávalo sa, že IHŠ získavali študenti, ktorým rodič alebo známy zabezpečil akúkoľvek pečiatku o potvrdení práce či praxe. Podľa slov prodekanky chce fakulta naďalej podporovať študentov, ktorí pracujú či brigádujú v odbore. „Zároveň však budeme zamestnávateľov kontaktovať a overovať mieru zaneprázdnenosti a vyťaženosti študenta. Som presvedčená, že pracovať sa dá popri škole aj bez IHŠ. Veď rozvrh je v dennom štúdiu priemerne tri dni v týždni,“ dodáva prodekanka.

Prodekanka Mgr. Juliána Laluhová, PhD.
Vedenie chce zabrániť zneužívaniu IŠP

Individuálne plány pomáhajú

Opýtali sme sa aj študentov, čo hovoria na tieto zmeny a ako ich ovplyvnia. Tretiak z bakalárskeho štúdia na masmediálnej komunikácii, Patrik Repka, ktorý žiadal o IŠP z dôvodu práce, s ním mal skúsenosti aj v minulosti: „IŠP som mal minulý rok aj zimný, aj letný semester. Všetko prebehlo bez komplikácií,“ vysvetľuje Patrik. Tento semester si však o IŠP nepožiadal, nakoľko si myslí, že by mu ho, kvôli už spomínaným zmenám, neuznali. „To, že sa zmenili podmienky v mojom bakalárskom ročníku, musím brať s nadhľadom. Je to určitý druh motivácie, aby človek makal ešte viac ako doteraz,” nevzdáva sa.

IŠP Patrik Repka
Patrik si myslí, že tento rok by mu IŠP neschválili

Študentka druhého ročníka Mgr. štúdia, KOMU, Dominika Michalíková, mala na požiadanie o IŠP viac dôvodov: „O  IŠP som žiadala najskôr z dôvodu práce pre Mestskú televíziu Trnava, neskôr z dôvodu súbežného štúdia na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.“ Žiadosť podávala aj tento semester, avšak konečný verdikt ešte nie je známy. Štúdium formou IŠP považuje za užitočnú a praktickú možnosť rozvíjania sa do budúcnosti. „Jeho schválenie mi umožnilo študovať popri vysokej aj strednú školu, pracovať, venovať sa záľubám. Neviem si predstaviť, ako by som svoj časový harmonogram zvládala bez jeho schválenia,“ uzatvára Dominika.

IŠP Dominika Michalíková
Dominika žiada o IŠP kvôli druhej škole a práci v médiách

Šanca v ďalšom semestri

Termín podávania žiadostí bol do 3.10, ale tí, ktorí ste to nestihli, nezúfajte, môžete si dať neskôr návrh pre letný semester.Najviac študentov využívajúcich IHŠ je vo vyšších ročníkoch štúdia. Okrem prvákov, ktorí ho zväčša ešte nepotrebujú, sa počet pohybuje okolo 126 študentov v študijných programoch masmediálna a marketingová komunikácia.

Kedy mi schvália individuálny študijný plán?

  • keď si reprezentantom vo významnom športovom odvetví
  • keď sa staráš o maloleté dieťa alebo si ti diagnostikovali rizikové tehotenstvo
  • keď študuješ druhú výšku
  • keď si dlhodobo a vážne chorý
  • keď ti iné vážne dôvody bránia zúčastňovať sa na výučbe

Autor: Alexandra Bartlová, Diana Veizerová