Pri zakladaní živnosti vám vie štát finančne prispieť. Treba si podať žiadosť na úrade práce, splniť podmienky a vypracovať projekt. V ňom sa oplatí podnikateľsky zasnívať, mne moje vízie vyšli, hovorí odborníčka na dane Alla Gregorová.

Alla Gregorová je okrem finančnej gramotnosti ako finančná poradkyňa znalá aj daní a daňového systému. Účtovníctvo firmám viedla 3 roky, sama si dvakrát zakladala živnosť a daniam sa venovala aj počas svojho vyskoškolského štúdia.

Prečo platíme dane?

Vymáhať dane znamená ošklbať hus tak, aby sme získali čo najviac peria s čo najmenším gáganím a sipotom.

Z našich príjmov ide 63% do štátneho rozpočtu, aby mohol štát fungovať – úradníci, vojaci, zdravotníci, lekári, učitelia. Keby sme dane neplatili, platili by sme cestárom či smetiarov priamo. Preto existuje ich spoločný výber.

V roku 2023 sme 231 dní z nášho pracovného času robili pre štát. Deň daňovej slobody, odkedy sme už pracovali na seba, bol 21. augusta.

Aké typy daní existujú?

Daň je vynútená, nenávratná, spravidla nie účelová, zákonom určená a opakujúca sa platba vopred určenej výšky s presným termínom splatnosti. Rozlišujeme priame a nepriame dane. Priame platíme ako daňovníci za to, že máme príjem, či ako fyzické alebo právnické osoby a musíme ich platiť aj z majetku. Nepriame zaplatíme v spotrebe, ako daň z pridanej hodnoty (DPH) a odvádza ich obchodník.

Spotrebné dane môžu znižovať spotrebu určitých tovarov a služieb, aby štát ešte okrem DPH dostal niečo navyše. Napríklad cigarety majú spotrebnú daň 23 %, DPH je 20 %. Daň sa platí aj z pohonných hmôt a z alkoholu. Platíme aj clo, ktoré zdražuje zahraničný tovar tak, aby sme čo najviac míňali v rámci EÚ a Slovenska. Miestne dane, ktoré si účtujú mestské zastupiteľstvá či obecné úrady, putujú do mestských rozpočtov a ostatné dane do štátneho rozpočtu.

Platí sa aj daň z ubytovania či cestná daň z motorového vozidla, na ktorú sa podáva daňové priznanie v januári. Okrem spotrebných daní sa odvádza aj daň z poistenia majetku. Keď máme poistené auto alebo dom, tak ešte 8 % navyše si štát vynútil, aby poisťovne odvádzali do štátneho rozpočtu.

Tento rok došlo k úpravám daňového systému, napríklad existuje štatút mikrodaňovníka.

Kto je mikrodaňovník?

Živnostník, ktorého príjmy nepresiahli 60-tisíc € v konkrétnom roku. Môže si dať paušálne náklady, ktoré vyjadrí percentom vo výške 60 %, čo je maximálne 20-tisíc € zo skutočných výdavkov. Potom sa jednoduchšie podáva daňové priznanie.

Zrátate si všetky príjmy za rok, vyrátate z toho 60% výdavky, odrátate nezdaniteľnú položku na daňovníka, ktorá sa každý rok mení. Môžete mať aj ďalšie nezdaniteľné položky, ktoré znižujú základ dane – na manželku, na dieťa, daňový bonus atď. Z tohto sa potom vyráta daň vo výške 15, 19 alebo 21 %. Záleží od výšky príjmov za ten rok. Ak nepresiahnete 60-tisíc, dane sú nižšie.

Čo znamená dať si niečo do nákladov?

Ak sa živnostník rozhodne, že si nebude účtovať paušálne výdavky vo výške 60 % do výšky 20-tisíc €, musí si zaviesť účtovníctvo a sledovať si všetky výdavky, ktoré súvisia s jeho predmetom činnosti.

Ako finančná poradkyňa alebo realitná maklérka si môžem dať zákonom určené výdavky do nákladov, napríklad mzdu asistentky, náklady na kanceláriu či telefón. Mám dve autá zaradené do majetku firmy, takže si môžem účtovať odpisy, opravy, prezutie pneumatík, tankovanie, parkovanie. Samozrejme nie pokuty.

Kde si viem nájsť, čo všetko môže ísť do nákladov? V zákone alebo na stránke finančnej správy?

Je to v zákone o dani z príjmu. Samozrejme, každý účtovník môže v rámci svojej komory požiadať o radu, čo môže zaúčtovať do nákladov. Pošle mail na komoru daňových poradcov, lebo rôzne situácie treba podľa zákona správne vyložiť. Musíte mať kreatívneho účtovníka.

Pani Alla sa na podcast dobre pripravila. Zdroj: Zuzana Šebová

Ako sa zakladá živnosť?

Veľmi jednoducho, tromi spôsobmi. Na okresnom úrade na živnostenskom odbore vypíšete  žiadosť a vyberiete si z voľných živností. Živnosti môžu byť voľné, viazané a remeselné. Na voľné nepotrebujete kvalifikáciu, na remeselné výučný list a na viazané špeciálne školy, napríklad pri výrobe streliva a zbraní. Živnostenský úrad na základe žiadosti vydá živnostenský list a zapíše ju do živnostenského registra.

Aktuálne je to však jedna z najdrahších možností. Voľná živnosť, ak idete na úrad, stojí 7 € a za každú remeselnú a viazanú živnosť od apríla 2024 zaplatíte 22 €.

Tomu sa dá vyhnúť, keď si kúpime čítačku občianskeho preukazu, aby sme si živnosť založili sami.

To je druhá možnosť. Treba mať čítačku, nový občiansky preukaz, ktorý dokáže komunikovať s portálom slovensko.sk, cez ktorý sa podáva žiadosť o vydanie živnosti. Ak všetko správne nainštalujete, za voľnú živnosť nemusíte zaplatiť, len vás to stojí viac času a trpezlivosti. Avšak na YouTube existuje veľa video návodov, ktoré vám vedia pomôcť.

Tretia možnosť je, že existujú firmy, ktoré vám na internete ponúkajú založenie živnosti na kľúč, napríklad za 19 €. Alebo banka, ak si u nej živnostník založí účet, vybaví mu živnostenský list zadarmo.

Vie nám štát pomôcť pri zakladaní živnosti?

Dá sa dostať príspevok. Treba vypracovať projekt a splniť podmienky – ísť na vzdelávanie, ktoré súvisí s podnikaním a vytvoriť si SWOT analýzu. V roku 2011, keď som si zakladala druhú živnosť, som dostala kontrolovaný príspevok 2500 €. Dostala som ho na dve časti, prvú časť vo výške 60 % do 30 dní po splnení podmienok, druhú po prvom roku, keď som poslala správu, ako sa mi darí s podnikaním.

Aktuálne je príspevok už oveľa vyšší. V regiónoch s vysokou nezamestnanosťou môžte dostať na podnikanie a založenie živnosti až 7534 €. Príspevok je viazaný na to, že aspoň 2 roky živnosť musíte udržať. V regiónoch s dobrou zamestnanosťou je maximálna výška príspevku 5650 €.

Treba si podať žiadosť na úrade práce, splniť podmienky a vypracovať projekt. Doň sa oplatí zapracovať vaše vízie, želania a túžby – podnikateľský zámer. Niekedy je dobré napísať si, čo chcem dokázať so živnosťou po roku-dvoch, urobiť si plán príjmov, výdavkov a možno sa vám to podarí splniť.

Ak ste na úrade práce aspoň 3 mesiace, môžte o príspevok požiadať a potom s ním začať podnikať. Je to fajn, lebo ide aj tak z našich daní alebo z Európskej únie.

Mám kamarátku turistickú sprievodkyňu, ktorá si online zakladala živnosť a povedala mi, že si okrem sprevádzania navolila viac oblastí, ktoré by potenciálne v budúcnosti mohla robiť. Nech to nemusí v prípade potreby riešiť na dvakrát.

Áno, ak by ste ich chceli dopĺňať v čase, vyšlo by to drahšie. Môže sa stať, že pri svojej podnikateľskej aktivite narazíte na dobrú investičnú príležitosť a pokiaľ už na ňu živnosť máte, môžete sa jej chopiť. Je veľmi rozumné zamyslieť sa nad všetkými oblasťami, ktoré človek robí rád, lebo v nich viete tvoriť príjmy a byť sám sebe šéfom.

V akom prípade si človek zvládne spraviť daňové priznanie sám?

Paušálne výdavky sú bomba vec, pretože si len sledujete celkové výdavky za rok. Existujú online softvéry zadarmo, kde vyklikáte údaje o tržbách – či máte nezdaniteľnú položku len na seba alebo na manželku, či si uplatňujete daňový bonus na dieťa.

No keď človek podniká a nemá paušálne výdavky, je jednoduchšie sústrediť sa na svoju činnosť a nezaťažovať sa s účtovníctvom. Účtovníci denne sledujú zmeny legislatívy, ušetria vám čas aj nervy a ich ceny nie sú vysoké.

Ako nájsť šikovného účtovníka?

Veľmi dobrá otázka. Treba otestovať viacerých a čítať referencie. Osobne môžem potvrdiť, že štyridsiatničky sú veľmi precízne, ambiciózne a pracovité. Bojím sa, že mladší ambície a pracovitosť postrádajú. Dostala som aj spätnú väzbu od kolegýň z bánk, že keď príde mladý človek a vyskytnú sa prekážky, zvykne sa rýchlo vzdávať.

Ak by som si mala hľadať novú účtovníčku, vyberiem si skúsenú dámu s webovou stránkou a referenciami. Účtovníci vás môžu zachrániť pred pokutami. Je dôležité nájsť tých, s ktorými viete efektívne dlhodobo spolupracovať bez hádok a problémov.

Treba si dávať pozor, aby sme dane mali v poriadku, lebo pokuty sa šplhajú k 30-tisíc €, keď urobíte daňový únik.

Existuje systém výstrah, aby sme ju hneď nedostali?

Existuje aje dosť prísny, pretože výber daní sleduje finančná správa. Napríklad keď som v minulosti predala byt, automaticky mi domov prišiel list, že treba podať daňové priznanie. Je rozumnejšie zaplatiť všetko včas, lebo potom prichádzajú sankcie za nezaplatenie dane. Keď živnostník ručí celým svojím majetkom, je preňho pokuta veľmi nepríjemná.

Počula som od rôznych živnostníkov, keď nesledovali často portál slovensko.sk a prišla im tam výzva či exekúcia, zrazu si nemohli z účtu vybrať peniaze, lebo im ho exekútor zablokoval. Kvôli maličkosti za 17-20 € sa im nabalili úroky z omeškania, penále a náklady na vymáhanie exekútora.

Alla Gregorová si plní sen o finančnej nezávislosti. Zdroj: Zuzana Šebová

Čo je daňové priznanie? Aké sú typy, kedy sa podáva a kedy sa nemusí?

Podávame daňové priznanie z príjmu. Formulár A je pre ľudí s príjmom zo závislej činnosti. Formulár B je pre príjem z prenájmu, zo živnosti alebo z poľnohospodárskej činnosti. To sú formuláre pre fyzické osoby. Právnické osoby majú iné formuláre, ktoré sa podávajú elektronicky. Daňové priznania sa podávajú do 31. marca, lehota sa dá predĺžiť o 3 mesiace. Pokiaľ máme príjmy zo zahraničia, o 6 mesiacov.

Podávame aj daňové priznania z majetku. Keď nadobudnete v konkrétnom roku byt, dom alebo pozemok, treba ísť na úrad priznať, že ste novým majiteľom a zrušiť vlastníctvo, ak ste predávajúci. Ak ho nezrušíte, pošlú výmer za odpady a daň z bytov, domov alebo pozemkov, ktoré musíte zaplatiť. Podáva sa do 31. januára, rovnako ako daň z motorových vozidiel.

Či sa daňové priznanie podávať nemusí, vyplýva z nezdaniteľnej položky na daňovníka. Výška odpočítateľnej položky na daňovníka za rok 2023 bola 4922, 82 €. Pokiaľ zarobíme do 50 %, čo je 2461, 41 € za predošlý rok, vtedy sa daňové priznanie podávať nemusí.

Existujú aj príjmy oslobodené od dane, napríklad ak predáte nehnuteľnosť, ktorú ste vlastnili viac ako 5 rokov. Takisto štipendiá, výhry do 350 eur alebo úvery.

Podľa čoho a prečo sa mení zdaniteľný príjem každý rok?

Pretože sa menia daňové zákony, životné minimum a odpočítateľné položky. V tomto roku je nezdaniteľná položka vo výške 5646, 48 €. Keď zarobíme napríklad 60-tisíc v roku 2022 a 60-tisíc v roku 2023, daňové priznania sa budú líšiť.

Nezdaniteľnú položku si môžeme odpočítať za manželku či manžela, aj za seba. Štatistický úrad oznamuje, ako vyzerajú životné minimá a podľa toho sa menia položky, ktoré v daňovom priznaní slúžia ako metodika na výpočet dane. Takisto sa môžu meniť aj daňové sadzby.

Pamätám si, že kedysi mladí ľudia starší ako 25 rokov, ktorí nemali deti a neboli zosobášení,  mali o 60 % zvýšenú daň oproti zosobášeným ľuďom s deťmi. Volalo sa to oslovská alebo staromládenecká daň. Štát tak ovplyvňoval správanie obyvateľstva, aby niečo robili alebo nerobili. Fungujú tak aj spotrebné dane.

Skutočne chcú mať spotrebné dane výchovný účinok, aby sa ľudia odnaučili piť a fajčiť, alebo štát len ťaží z ľudských neduhov?

Vzhľadom naobrovský dlh v štátnom rozpočte štát potrebuje vyzbierať na daniach čo najviac. No tiež nemá efekt, keď to s výškou daní prestrelí a dochádza k množstvu daňových únikov. Ľudia si vypália alkohol načierno alebo zoženú neokolkované cigarety zo zahraničia. Osobne si myslím, že ich spotrebu to obmedzí len čiastočne.

Aký to má celkový dopad?

Ja veľa nepijem ani nefajčím, ale jazdím na autách. Nech to stojí, čo to stojí, musím sa premiestňovať, ale zvážim, či jazda má význam alebo nie. Keď je to zdanené navyše, je rozumnejšie spotrebu obmedziť a ušetriť.