V čase vášho vymenovania za šéfredaktora mala TV Markíza najobjektívnejšie spravodajstvo. Zmenilo sa niečo od roku 2009?
Myslím si, že každý, kto je len trochu nejako zasiahnutý naším  spravodajstvom, môže mať na to svoj názor. My sa snažíme robiť všetko preto, aby sme boli objektívni v tom, že sa budeme čo najviac blížiť k pravde. Je to však ťažké. No myslím si, že keď majú redaktori skúsenosti a dodržiavajú všetky základné princípy, ktoré by mali novinári dodržiavať, tak sa to dá. Úlohou novinára je zobrazovať realitu takú, aká je.

Byť objektívny je niekedy ťažké. Aká tenká je teda hranica medzi objektivitou a realitou?
V reportáži je vždy subjektívny pohľad toho konkrétneho redaktora. Lebo ich jednoducho ľudia robia. Respondent si zase môže myslieť, že reportáž nie je objektívna, lebo aj on má svoj pohľad. Vždy sa môže niekto cítiť dotknutý. Tá čiara medzi objektivitou a realitou je pre každého taká tenká, ako si dovolí, ako sám sebe verí a ako je presvedčený o tom, čo hovorí. Podstata je v tom, že niekoho názor, o ktorom je úplne presvedčený na sto percent, nemusí byť fakticky správny.

V čom je spravodajstvo Markízy iné oproti konkurenčnému spravodajstvu?
U nás je to dané aj historicky, že Markíza isté obdobie plnila úlohu verejnoprávnej televízie. My sa snažíme, aby spravodajstvo ponúkalo všetkým všetko, aj keď je to náročné. Aby ponúkalo dôležité politické témy, ale aj zaujímavé informácie. V tomto sa snažíme byť iní. Snažíme sa namiešať informácie, aby sa ľudia dozvedeli dôležité aj zaujímavé informácie.

Uberá sa všeobecne spravodajstvo v dnešnej dobe tým správnym smerom?
Keď poviem, že neuberá, tak je to aj moja chyba. Spravodajstva je na Slovenskom trhu strašne veľa. Myslím si, že dnes je ťažké robiť kvalitné spravodajstvo, keďže sú rôzne iné zdroje informácií.

Objektívne spravodajstvo sa musí zaobísť bez konfliktu záujmov. V redakcii však pracuje Martina Töröková, ktorá sa vydala za tajomníka poslaneckého klubu. Ako ste toto riešili?
Vyriešili sme to tak, že v Televíznych novinách sme informovali o tomto konflikte záujmov pri príležitosti ich svadby. Aj my, novinári, si dôveru divákov a čitateľov môžeme posilňovať len otvorenosťou. S Martinou sme sa dohodli, že témy, v ktorých by mohlo dôjsť k podozreniu, že ide o konflikt záujmov, spracovávať nebude. A toho sa držíme.  O témach priamo spojených s SDKÚ informovať nebude. Ak by Martinin manžel v politike smeroval niekam vyššie, musela by skončiť s politickým spravodajstvom.

Aktuálnou témou, ktorá sa týka novinárov, je ich odpočúvanie. Aký máte na to názor ako šéfredaktor?
Odpočúvať novinárov možno. Počas tejto kauzy vznikla fáma, že novinár je nedotknuteľný a za žiadnych okolností ho nemožno odpočúvať. To nie je pravda. Ak novinár pácha trestnú činnosť alebo sa na nej podieľa, myslím si, že ho môžu príslušné orgány odpočúvať.

Za akých okolností teda nemožno odpočúvať novinárov?
Podľa môjho názoru novinára nemožno odpočúvať preto, aby orgány zistili zdroj jeho informácií. To je celá podstata tejto kauzy. Toto z nej vymizlo. My sme o tom hovorili už od začiatku. Tie informácie, ktoré máme, minimálne v prípade jednej dotknutej novinárky sú, že dôvodom odpočúvania bolo zistenie jej zdrojov. Mohol to byť zákonný postup, ale nie legálny. Druhou líniou kauzy je správanie sa politika k novinárovi. Je normálne, že politik je zdrojom novinára. Je však na novinárovi, aby si dokázal udržať od neho odstup. Nikdy sa však ten vzťah nemôže odzrkadliť vo výstupe pre diváka.

Dnes je moderné, ak má redaktor svoj vlastný blog, na ktorom komentuje aktuálne problémy spoločnosti. Je to podľa Vás správne?
Ja by som bol najradšej, keby aj u nás boli také blogy. V reportážach nie je možné, aby odzneli všetky veci. Blogy sú miesta, kde môže redaktor nejaké veci bližšie objasniť. Ale na blogoch a sieťach naozaj záleží na redaktorovi, ako sa vyjadrí, čo a ako napíše. Slovo zdržanlivosť, je to správne slovo, ktorého by sa mal držať.  My sme teraz pripravili nové etické zásady pre sociálne siete. Jedna zo zásad je, aby boli redaktori zdržanliví pri vyjadrovaní na Facebooku. To isté by malo platiť aj na blogu. Nie preto, že si nemôžu povedať svoj názor, ale preto, aby pri spracúvaní nejakej témy sami seba nevystavili konfliktu záujmov.

Ako môže redaktor nakladať s informáciami alebo s fotografiami získanými z Facebooku?
Pracovník redakcie spravodajstva môže byť priateľom politika na Facebooku. Môže byť aj  priateľom politickej strany na sociálnej sieti, ale len v tom prípade, ak chce získať informácie. Redaktor môže používať fotografie alebo citovať len z otvorených profilov na sociálnych sieťach. Ak by chcel citovať z uzavretého profilu, musí mať súhlas jeho majiteľa. O takomto kroku musí informovať aj vedenie redakcie.

[alert]

Profil:

Lukáš Diko vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracoval ako redaktor spravodajstva Markízy od apríla 2006. Predtým pôsobil v Denníku SME Rádiu TWIST, Televízii TA3 a BBC World Service. V televíziách vyrobil viac ako tisíc televíznych spravodajských šotov. Od roku 2009 šéfuje najsledovanejšiemu spravodajstvu v televízií Markíza.

[/alert]