Spoznajte Trnavu tak, ako ju zažili králi je názov historických prehliadok so sprievodcom, ktoré ponúka Trnava. Okrem týchto peších sa turisti môžu vydať aj na cykloprehliadky. Absolvovali sme oba typy, aby sme vám ich mohli priblížiť vo fotoreportáži.

Ako prvú sme si zvolili pešiu prehliadku v historickom centre. Prehliadky so sprievodcom sú zadarmo a zamerané na dva typy pamiatok – na svetské a sakrálne.

Svetské pamiatky

Východzie miesto prehliadky bolo pred Mestskou vežou, kde nás privítala sprievodkyňa v dobovom, stredovekom kostýme. Naše prvé kroky viedli do radnice. Ešte predtým sme sa zastavili pri trojrozmernom modeli mesta, ktorý sa nachádza pred budovou. Sprievodkyňa priblížila účastníkom prehliadky historické počiatky Trnavy.

Časť prehliadky pri makete historického centra Trnavy.
Pred návštevou prvej pamiatky sme sa zastavili pri modeli mesta, pri ktorom sprievodkyňa v dobovom kostýme priblížila historické počiatky Trnavy. Zdroj: Daniel Bíro

V radničnej budove sme boli na obhliadke väzenia, v ktorom sa zachovali pôvodné kresby väzňov. Podľa slov sprievodkyne sa tu väzni nezdržiavali dlhšie ako týždeň. Pôvodné väzenie malo štyri miestnosti a väzňov pravidelne pribúdalo.

Obrázky väzňov v jednej zo zachovaných ciel väznia v Trnavskej radnici.
V staršej časti radnice sa nachádza väzenie. Na stenách ciel sú kresby väzňov z 18. storočia. Zdroj: Daniel Bíro

S väzením a trestami súvisí aj povolanie kata. Ten bol aj v Trnave, ktorá v roku 1238 získala štatút slobodného kráľovského mesta. Zaujímavosťou je, že šľachtu nebolo možné v stredoveku popraviť.

Prehliadka pokračovala vstupom do vínnej pivnice. V čase stredoveku mala najväčší rozmach, nakoľko jednou z výhod Trnavy bola križovatka obchodných ciest.

Vínna pivnica na radnici v Trnave.
V pivničných priestoroch radnice sa kedysi skladovalo víno. Zdroj: Daniel Bíro

Z radnice sme sa presunuli k bašte na Františkánskej ulici, ktorú spravuje Trnavský šermiarsky cech. Vypočuli sme si krátku históriu opevnenia. Postavených bolo 40 bášt a veží. Pôvodne boli spojené valom a násypmi, ktoré boli postupne nahradenými kamennými múrmi. Prečítajte si tiež náš článok o trnavských hradbách.

Múry mali hrúbku dva metre. Na niektorých miestach boli približne o pol metra užšie. Postavené tak boli z dôvodu nedostatku financií.

Časť strechy, ktorá bola pridaná dodatočne.
Strecha na bašte bola pridaná dodatočne, pôvodne tam nebola a v čase pôvodného využitia do nej pršalo. Zdroj: Daniel Bíro

V rámci prehliadky sme navštívili aj budovu Divadla Jána Palárika. Sprievodkyňa nám porozprávala o jej výstavbe v roku 1831. Počas obdobia od vzniku Trnavskej univerzity tam mali časť predstavení aj študenti. Tie mali povinné, pričom si mohli vybrať z piatich. Scenáre si písali sami, prípade ich mali od pedagógov.

Pohľad na javisko.
Súčasné javisko je pohyblivé, vďaka motoru pod ním sa dokáže otáčať. Zdroj: Daniel Bíro

Sakrálne pamiatky

Prehliadky so sprievodcom sú počas letných prázdnin delené na svetské pamiatky (dni prehliadok: pondelok, streda, piatok) a sakrálne pamiatky (dni prehliadok: utorok, štvrtok). Tentokrát sme sa vybrali cestou tých sakrálnych. Hlavnými bodmi prehliadky boli Katedrála sv. Jána Krstiteľa (Univerzitný Kostol) a Bazilika sv. Mikuláša (Hrubý kostol).

Socha najsvätejšej Trojice v Trnave.
Cestou sme sa zastavili pri Súsoší Najsvätejšej Trojice a účastníci prehliadky sa dozvedeli, čo je na soche vyobrazené. Zdroj: Daniel Bíro

Prehliadky sa začínajú pri Mestskej veži na Trojičnom námestí a inak tomu nebolo ani teraz. Opäť sme sa vybrali k modelu historického centra Trnavy. Sprievodkyňa hovorila o histórii mesta, ale aj o kupeckých osadách.

Cestou k Bazilike sv. Mikuláša sme mali dve menšie zastávky. Najskôr pri Súsoší Najsvätejšej Trojice na Trojičnom námestí. Tou ďalšou bol Dom hudby, v ktorom istý čas pôsobil hudobník Mikuláš Schneider-Trnavský.

Vchod do Domu hudby v Trnave.
Krátkou zastávkou na ceste za sakrálnymi pamiatkami bol Dom hudby. Zdroj: Daniel Bíro

Naše ďalšie kroky viedli k neďalekej Bazilike sv. Mikuláša. Sprievodkyňa nám priniesla výklad o histórii kostola. Hovorila tiež o obraze Panny Márie Trnavskej, ktorý ronil slzy napríklad počas Tureckých nájazdov v roku 1663.

Oltár s obrazom Panny Márie Trnavskej.
Oltár s obrazom Panny Márie Trnavskej, ktorá niekoľkokrát ronila slzy a krv. Zdroj: Daniel Bíro

Po presune ku Katedrále sv. Jána Krstiteľa sme sa vo vnútri chrámu taktiež dozvedeli niečo málo o jeho histórii. Dôležitým faktom je, že jeho výstavbu podľa slov sprievodkyne zaplatili Mikuláš Estherházy a jeho syn. Dôkazom toho je aj nápis nad dverami

Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave je od Dómu sv. Mikuláša vzdialená asi dve minúty pešo. Zdroj: Daniel Bíro

Vo vnútri kostola sa nachádza dvadsať metrový oltár. Ako sa vyjadrila sprievodkyňa v rámci prehliadky, ide o jeden z najväčších v Európe. Zaujímavý je tým, že sochy sú na spodnej časti v nadživotnej veľkosti, pričom tie vrchné sú pomerné malé.

Oltár v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Zdroj: https://slovenskycestovatel.sk/images/items/642/katedrala-sv-jana-krstitela31269305.jpg
Oltár v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave meria približne 20 metrov, čo ho radí medzi tie najväčšie v Európe. Zdroj: slovenskycestovatel.sk

Spred katedrály sme sa vybrali k Mestskej veži, kde bolo aj východzie miesto prehliadky. Sprievodkyňa poďakovala za pozornosť a rozlúčila sa s účastníkmi.

Prehliadka je veľmi sympatická. Sprievodkyňa je veľmi erudovaná, príjemná.

Na záver sme si odchytili účastníkov a opýtali sme sa ich, ako sa im prehliadka páčila. Väčšina ľudí mala strohé odpovede, ale za to pozitívne. Jedna z účastníčok sa vyjadrila nielen k prehliadke, ale aj na adresu sprievodkyne. „Prehliadka je veľmi sympatická. Sprievodkyňa je veľmi erudovaná, príjemná. Dokonca na dodatočné otázky vedela bez problémov odpovedať, takže zlatá, príjemná, aj erudovaná,“ odpovedala s úsmevom.

Cykloprehliadky

V letných mesiacoch si Trnavu môžete prezrieť aj z dvojkolesového tátoša a vypočuť si odborný výklad architekta alebo sprievodcu. Každú sobotu sa totiž v meste uskutočňujú cykloprehliadky. Aj tieto začínajú pred Mestskou vežou. Lístok je potrebné si rezervovať – priamo v Turistickom informačnom centre alebo online. V rámci prehliadok ide o viacero tém – Príbehy hradieb, Mesto na prahu moderny 2.0, Ako melie moderna, Mesto za prahom moderny, Bitka pri Trnave a Cesty repy a cukru.

Mestská veža v Trnave na Trojičnom námestí. Zdroj: Daniel Bíro
Začiatok aj koniec prehliadky je zvyčajne pri Mestskej veži, v ktorej sídli Turistické informačné centrum. Zdroj: Daniel Bíro

Z redakcie sme sa zúčastnili cykloprehliadky s témou Bitka pri Trnave. Išlo o jeden z vojenských stretov počas protihabsburského stavovského povstania. Odohrala sa 26. decembra 1704.

Počas prehliadky sprievodca spomínal, že išlo o posledné povstanie. Počet vojakov na strane povstalcov (kurucké vojská) bol 22 000. Na strane cisárskej armády bojovalo 20 000 vojakov.

Začiatok cykloprehliadky pred Mestskou vežou v Trnave. Zdroj: Daniel Bíro
Turisti či domáci sa môžu zúčastniť prehliadky na vlastnom alebo požičanom bicykli. Zdroj: Daniel Bíro

Velitelia bitky boli kurucký vodca František II. Rákoci a habsburský generál Sigbert Heister. Podľa slov sprievodcu sa bitka odohrala medzi potokmi Trnávka a Parná. V súčasnosti sa medzi týmito potokmi nachádza sídlisko Prednádražie, lesopark, rekreačná oblasť Kamenný mlyn a niekoľko ďalších ulíc a obytných zón.

Park Janka Kráľa začiatkom Jari. Zdroj: Daniel Bíro
Časť Parku Janka Kráľa v prvej polovici Jari. Zdroj: Daniel Bíro

Zatiaľ čo kurucká armáda mala len 6 diel a zväčša ju tvoril bežný ľud, cisársku armádu tvorili, dnes by sme povedali, profesionálni vojaci s dostatočným výcvikom. Cisárska armáda mala 24 diel.

Sprievodca s mapou. Zdroj: Daniel Bíro
Sprievodca vysvetľujúci na mape, kde sa odohrávala bitka. K dispozícii mal súčasnú aj historickú mapu. Zdroj: Daniel Bíro

Sprievodca spomínal, že v deň bitky si išiel František II. Rákoci obzrieť Trnavu, nakoľko terén nepoznal. Do bitky sa zapojil až po jej začatí.

Účastníci sa presúvali po rôznych častiach Trnavy, kde sa odohrávala bitka. Zdroj: Daniel Bíro
Účastníci sa presúvali po rôznych častiach Trnavy, kde sa odohrávala bitka. Na každej zastávke bol výklad od sprievodcu. Zdroj: Daniel Bíro

Počasie pred spomínanou bitkou nebolo práve najlepšie. Bola hmla a začalo snežiť. Hmla sa rozostúpila až počas boja, kedy bolo prekvapením, kam všade sa tiahne kurucké vojsko.

Časť prehliadky na začiatku lesoparku vedúceho do rekreačnej oblasti Kamenný mlyn v Trnave. Zdroj: Daniel Bíro
Časť prehliadky sa uskutočnila neďaleko vstupu do lesoparku končiaceho pri rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Aj v tej oblasti sa odohrávala Bitka pri Trnave. Zdroj: Daniel Bíro

Zo začiatku bolo povstalcov sotva niekoľko stoviek až tisíc, kým sa odohrala Bitka pri Trnave. V tej dobe boli ozbrojení tým, čo mali doma, ako napríklad sekery. Vybavenie sa získavalo a strácalo podľa toho, ktorá strana vyhrala počas bitiek.

Sprievodca používajúci mapu. Zdroj: Daniel Bíro
Sprievodca používal mapu na dovysvetlenie príbehu a priebehu Bitky o Trnavu. Zdroj: Daniel Bíro

Bitka pri Trnave: Hoci to zo začiatku vyzeralo, že vyhrajú kuruci, skončila výhrou Cisárskych vojsk.

Opýtali sme  sprievodcu na cykloprehliadky, ktoré Trnava ponúka: „Koncept cykloprehliadok beží už niekoľko rokov pod názvom „Trnava očami architekta“ a teda s Miroslavom Beňákom, ktorého môžeme považovať za hlavného realizátora projektu. Každý účastník musí mať bicykel, či už vlastný, alebo vieme požičať. Tému si určuje sprievodca. Hodnotím to pozitívne. Ľudia odchádzajú spokojní, aspoň dúfam (smiech). Počet účastníkov je optimálny pre hladký priebeh cykloprehliadok. Sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o Trnave a vedia bicyklovať.“

Zdroje: regiontrnava.sk