Ani v novom semestri nebudú na webe Atteliéru chýbať podcasty. V prvej epizóde v tomto kalendárnom roku sme sa venovali téme mediácie.

 

Naše pozvanie prijal docent Ján Višňovský – predseda akademického senátu FMK UCM a vedúci Katedry masmediálnej komunikácie. Ten nám v zaujímavej debate priblížil:

  • čo je mediácia,
  • aké vzdelanie potrebuje mediátor na výkon svojej funkcie,
  • či má mediátor svojou činnosťou bližšie k sudcovi alebo právnikovi,
  • prečo sa na vysokej škole so zameraním na masmédiá študuje predmet o mediácii,
  • do akej miery na Slovensku využívame služby mediátorov.

Nezabudnite si vypočuť aj ďalšie podcasty na webe Atteliéru.