AKT_SVOaUK2Do kresiel odbornej poroty zasadli pedagógovia z FMK – Rudolf Rybanský, Juliána Laluhová, Ján Višňovský a Ivan Dudáš. Spoločne hodnotili sedem príspevkov z troch oblastí – marketingovej, masmediálnej a umeleckej. Konferenciu otvárali dve študentky z UKF – Lenka Včelová a Jana Stračinová, ktoré sa venovali tvorbe módneho portálu. V závere prezentácie ponúkli ukážku svojho vlastného projektu – stránku, vďaka ktorej môžu kreatívne zmýšľajúci ľudia zdieľať a predávať vlastné hand-made produkty. Po nich sa príspevkom o príbehu matky, ktorá vychováva dieťa s Downovým syndrómom, predstavila študentka FMK Ľudmila Krkošková. Inšpirácie gréckej mytológie v súčasnej značke spodnej bielizne a ich odlišnú interpretáciu skúmala vo svojej práci Tatiana Malíková z UKF z NItry. Katarína Ďurichová z FF UK sa zaoberala vzťahom medzi imidžom značky a celebritou, ktorá danú značku prezentuje a pozitívne významy escapizmu ako platformy pre vznik fun fiction, fun art, či cosplay analyzovala Katarína Ďurichová z UKF. Predposledný príspevok sa zaoberal Numerátmi ako súčasným fenoménom a predstavila ho študentka UKF Mária Smatanová. Konferenciu uzatváral výskumom o vnímaní product placementu u tínedžerov študent UKF Tomáš Nízl. Väčšine prác odborná porota vytýkala najmä formálne a štylistické chyby, ktoré nielenže znižovali kvalitu práce, ale navyše sú pomerne jednoducho odstrániteľné a nemali by sa v tomto druhu prác vyskytovať. Po krátkej prestávke si prvé tri miesta okrem diplomu prevzali aj poukážky na nákup v knihkupectvách Panta Rhei.

Výsledky:
1. miesto: Numeráti ako fenomén digitálneho veku – Mária Smatanová (UKF)
2. miesto: Product placement v percepcii teenagerov – Tomáš Nízl (UKF)
3. miesto: Len handrová bábika? – Ľudmila Krkošková (FMK)