Tento rok sme sa rozhodli oceniť študenta z FMK z tých, ktorí nám poslali ich záverečné práce. Vybrali sme tri najzaujímavejšie a tú najlepšiu odmenili. Výherca získal päťdesiateurovú poukážku do supermarketu Tesco.

Z Fakulty masmediálnej komunikácie odchádzajú šikovní a talentovaní absolventi. Výsledky v podobe záverečných prác iba podčiarknu ich cieľavedomosť a motiváciu uplatniť sa v budúcnosti v praxi. Svedčia o tom bakalárske, diplomové či dizertačné práce, ktoré nie sú vždy iba jednotvárne či nudné.

Záverečné práce sa stávajú úspešnými vtedy, keď si študent správne zvolí tému, splní cieľ a logicky prepojí teóriu s praxou. Za všetkými nápaditými prácami stoja nielen študenti, ale aj kvalifikovaní školitelia, ktorí sa podieľajú na správnom spracovaní.

Kvalitné záverečné práce sú predpokladom úspešného ukončenia vysokoškolského štúdia. Zdroj: unsplash.com

Do našej súťaže o najzaujímavejšiu a najviac prínosnú záverečnú prácu sa zapojili študenti s rôznymi nápaditými témami. Spomedzi všetkých redakcia atteliéru vybrala tri najlepšie. Autor víťaznej práce dostal od redakcie poukaz v hodnote 50 € na nákupy do Tesca. Ktoré práce nás najviac zaujali?

1. Martin Brisuda – Námet a realizácia študentského filmu

Výherná záverečná práca, ktorá nás zaujala najviac spomedzi všetkých zaslaných, sa zaoberá problematikou z oblasti kinematografie. Autor Martin Brisuda písal o námete a realizácii študentského filmu, čím ponúkol prehľad všetkých tvorivých procesov pri jeho tvorbe. Svojou kreativitou preukázal laické, ale zároveň odborné spracovanie študentského filmového diela s názvom Únik.

Pomocou podkladov z teórie a praktických zručností vytvoril kvalitný, nízkonákladový film, zodpovedajúci profesionálnym parametrom a štandardom. Hlavnú myšlienku zameral na riziká, ktorým čelia v dnešnej dobe maloletí užívatelia na sociálnych sieťach. Celým dielom sa snažil poukázať na závažnosť problému a dôležitosť prevencie pred nástrahami na internete.

2. Marián Dzvoník – Aktuálne trendy v hudobnej produkcii a ich aplikácia do vlastnej autorskej tvorby

Ďalšiu zaujímavú tému práce, ktorá sa umiestnila na druhom mieste, spracoval Marián Dzvoník s názvom Aktuálne trendy v hudobnej produkcii a ich aplikácia do vlastnej autorskej tvorby. Autor sa zaoberal návrhom tvorby vlastnej hudobnej skladby, ktorú vytvoril bez použitia akéhokoľvek profesionálneho štúdia. Objasnil celý produkčný proces od začiatku, až po finalizáciu, na základe ktorého vyprodukoval vlastnú elektronickú skladbu, v ktorej spojil žánre Slap House Music a Synthwave.

Svoju skladbu vytvoril doma pomocou počítača a pri tom využil program na produkciu hudby DAW. V práci sa snažil identifikovať využitie elektronickej skladby v rozhlase, ktorá je pripravená na distribúciu do rôznych streamovacích platforiem. Na svoju tvorbu dostal spätnú väzbu od rôznych umelcov, ktorí sa pohybujú v hudobnom priemysle. Producenti ju zhodnotili veľmi pozitívne a dokonca ju označili, že je na profesionálnej úrovni. Skombinovaním žánrov vyvolal u jedného producenta pocit nového žánru, ktorý nazval Old House Music.

3. Klaudia Racenbergerová – Vizuálna identita periodika

Nakoniec sme do najlepšej trojice vybrali bakalársku prácu s názvom Vizuálna identita periodika od študentky Klaudie Racenbergerovej. Na základe teoretických poznatkov a praktických zručností sa snažila vytvoriť projekt a maketu periodika, ktoré by malo potenciál uplatniť sa na mediálnom trhu. Celková grafika sa výrazne odlišuje od akejkoľvek konkurencie, pretože návrh dvojstránok pripomína dizajn Instagramu. Svojich čitateľov si na prvý pohľad získalo vďaka jeho jedinečnej grafickej úprave a obsahu, ktorý tvoria články prevažne pre mladších čitateľov.

Autorka vytvorila grafický návrh periodika, ktorý cielil hlavne na mladých ľudí. Zdroj: Klaudia Racenbergerová

Po finalizácii celého periodika sa autorka rozhodla spýtať na spätnú väzbu cieľovej skupiny. Aj napriek tomu, že feedback nebol súčasťou výskumu záverečnej práce, tak všetkých oslovených periodikum obsahovo aj vizuálne zaujalo a získalo si ich pochvalu.