Sebaklam, ktorý z mnohých ľudí robí ešte väčších hlupákov, ako by mali povedať jednoduché „neviem“. Vieme zmerať váhu, ale vážiť si slov nevieme. „Ale veď predsa každý má právo na názor!“ Áno. Aj každý, kto dovŕšil osemnásty rok života, ma právo voliť. A pozrime sa, ako za každým dopadneme. Pozor, nenechajte sa zmýliť. Nie, že by mi to prekážalo. S demokraciou je to ako s ľuďmi samotnými. Nie sme dokonalí, ale musíme sa mať radi. Ak to nevieš, tak to vedz. A s názormi je to ako s hudobným vkusom. Niekto ho má lepší a niekto horší. Na to, aby som mal lepší, musím toho veľa napočúvať. Skúsiť si to na vlastné uši. Mal by som sa v tom orientovať. Preto by aj názoru vyjadrenému na určitú „životne“ dôležitú tému mal predchádzať aspoň aký taký dril. Aj ten váš bude lepší, zasiahne viac ľudí, keď mu nebudú chýbať veci ako skúsenosti, fakty a argumenty. A keď nemáte ani jedno z toho, tak radšej povedzte, že neviete. Nebojte, minimálne ja v tom budem s vami.