Ako môže pripravovaná novela vysokoškolského zákona ovplyvniť univerzity a čo je hlavným problémom vysokých škôl? Aj o tom sme sa v novej epizóde Podcattu porozprávali s dekankou FMK Ľudmilou Čábyovou.

Do náročnej situácie spojenej s pandémiou vstúpila nielen príprava materiálov vysokých škôl na komplexnú akreditáciu, ale aj novelizácia zákona o vysokých školách, ktorá vzbudila v akademickej obci rozruch. 

O tom, ako sa nám na FMK podarilo nastúpiť na dištančnú výučbu a vysporiadať sa s komplikáciami, ale aj o pripravovanej novele vysokoškolského zákona, sme sa porozprávali s dekankou Fakulty masmediálnej komunikácie Ľudmilou Čábyovou.

V rozhovore sa dozviete:

  • ako sa FMK dokázala prispôsobiť dištančnému vzdelávaniu,
  • ako budú prebiehať tohtoročné záverečné štátne skúšky na FMK,
  • aké pozitíva priniesla pandémia našej univerzite,
  • čo si pani dekanka myslí o pripravovanej novele vysokoškolského zákona,
  • ako ovplyvní pripravovaná novela vysokoškolského zákona univerzity,
  • aké ciele sa podarili pani dekanke na jej poste pre fakultu naplniť a čo ešte plánuje zrealizovať.

Nezabudnite si vypočuť aj ďalšie podcasty na webe Atteliéru.