Štátne skúšky sú dôstojným zavŕšením vysokoškolského vzdelania. Nie vždy sa však zaobídu bez nepríjemnosti. Stres sprevádza nielen študentov, ale aj samotných pedagógov. Ako sa na nich pripraviť čo najlepšie, ale aj na čo si dávať pozor pri odpovedi prezradil docent a vedúci katedry masmediálnej komunikácie Ján Višňovský.

Rozprávali sme sa aj o:

  • tom, ako si on pamätá na svoje štátnice,
  • najväčších nedostatkov pri odpovediach študentov,
  • úsmevných situáciách, s ktorými sa počas skúšky stretol,
  • tom, ako sa čo najlepšie pripraviť,
  • možnom zavedení bezpečnostných opatrení aj pri štátniciach.