Na Slovensku si každoročne približne 3000 osôb zakúpi používaný lodný kontajner na iný účel ako bol pôvodne určený, hlavne pre jeho vynikajúce parametre a cenu. Uspôsobujú ich (modifikujú) pre rôzne iné účely: bývanie, náraďovne, dielne, letné kuchyne, sklady, šatníky, priestory pre hobby, skleníky, voliéry, archívy, predajne, gastro prevádzky, bary, bistrá, ambulancie, ateliéry, kancelárie, technické priestory, kiná, elektrárne, reklamné nosiče a podobne. Inšpirácie môžete nájsť na faceboovej stránke Kontajnery – inšpirácie a realizácie.

Modifikácia lodného kontajnera na bazén.

Zadanie je jednoduché: implementovať používané lodné kontajnery v praxi a zrealizovať modifikáciu lodného kontajnera. Výherca získava okrem ceny „NOAH´S ARCH“ i finančnú cenu vo výške 11 000 . Okrem toho, účastníkom súťaže ponúka spoločnosť Bôry uznanie autorských práv a z nich plynúce ďalšie príjmy, uzatvorenie zmluvy na zabezpečovanie ďalšej výroby nimi zhotovených modifikátov, ako  i propagáciu ich diel. Vyplatí sa to každému, nielen víťazovi súťaže.

Cieľom súťaže je motivácia jednotlivcov a kolektívov k modifikácii požívaných lodných kontajnerov na iný účel, ako boli určené, a zapojiť sa tak do celosvetového trendu recyklácie.

Všetky potrebné informácie vrátane prihlášky do súťaže nájdete na webovej stránke spoločnosti.