Erasmus+ je vzdelávací program pre vysokoškolákov prvého aj druhého stupňa vzdelávania.

Pri programe Erasmus+ trvá výmenný pobyt trvá jeden semester, záujemcovia o štúdium však musia úspešne absolvovať pohovor v cudzom jazyku a dodať všetky potrebné podklady.

Výberové konanie pre rok 2022/2023 bude prebiehať buď prezenčne, alebo online, a to vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v krajine. Termín a spôsob realizácie bude zverejnený v prvej polovici januára. V prvom rade musia záujemcovia vyplniť registračný formulár do 15. decembra 2021. Študenti si môžu vybrať viacero univerzít, s ktorými UCM uzatvorila bilaterálne zmluvy. Viac informácií o výberovom konaní nájdete tu.

,,Skúsenosť so štúdiom v zahraničí je pre účastníka ďalšou pridanou hodnotou. Študent spozná nové prostredie a kultúru, zdokonaľuje si cudzí jazyk, získava nové poznatky a skúsenosti. Zo štúdia v zahraničí sa tak Slováci vracajú už ako Európania. Ide o mimoriadnu skúsenosť, ktorú odporúčam všetkým študentom,“ hovorí Ján Višňovský, bývalý koordinátor pre zahraničné mobility prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov a docent Fakulty masmediálnej komunikácie.

Novou fakultnou koordinátorkou je doktorka Mgr. Lenka Labudová, PhD., ktorá pôsobí ako odborná asistentka na Katedre marketingovej komunikácie.

1. Krajina najkrajších pláží a kvalitného portského vína

Jedna z najobľúbenejších univerzít medzi študentami FMK je University of Algarve v Portugalsku. Založili ju v roku 1979 a dnes ponúka všetky tri stupne vysokoškolského vzdelania s veľkým množstvom kurzov, medzi nimi aj bezplatné jazykové kurzy. Študenti si pochvaľujú priateľské prostredie na univerzite a v kampuse. Hneď prvý týždeň pre študentov Erazmus+ organizujú International Mobility Day, kde sa dozvedia o škole, ale aj histórii mesta.

Veľkým lákadlom je spoznávanie krajiny a prírody v Portugalsku. Študenti majú možnosť sa zúčastniť na niekoľkých výletoch po krajine. Práve zážitky počas výmenného pobytu patria k nezabudnuteľným skúsenostiam.

2. Teoretické poznatky aplikované priamo do praxe

Bilaterálnu zmluvu má UCM aj s Univerzitou Hochschule der Medien v Stuttgarte. Univerzitu založili v roku 2001 a ponúka štúdium na troch fakultách. Veľkým plusom je univerzitné vydavateľstvo Verlag Stuttgart, v ktorom študenti získavajú prax.

Absolventi tiež vyzdvihujú malé skupinky, v ktorých môžu odborne diskutovať s vyučujúcim, ale aj možnosť využívať získané poznatky v praxi. K dispozícií sú školské fotoaparáty, práce na reálnych reklamných kampaniach alebo tvorba krátkych filmov.

Pozitívom je aj blízkosť kampusu, ktorý je vzdialený len 5 minút od univerzity. Pred Vianocami študenti Erasmus+ v Nemecku prezentujú svoju krajinu a následne ich čakajú skúšky.

3. Veterné mlyny a tulipány

Medzi ďalšie najobľúbenejšie destinácie na Erasmus+ patrí Saxion University of Applied Sciences v Holandsku. Univerzita sa pýši dlho históriou, keďže ponúka vzdelanie už od roku 1875. Študuje tu približne 26-tisíc študentov z celého sveta. Univerzita ponúka široké spektrum medzinárodných odborov vo všetkých troch stupňoch vzdelania.

Hneď prvým odporúčaním od bývalých absolventov je zaobstaranie si bicykla. Holandsko patrí medzi krajiny s výborne vybudovanou infraštruktúrou pre cyklistov a preprava bude tak o dosť jednoduchšia.

Dôležité však je, aby nikoho neodradil začiatok, keďže zvyknúť si na nové prostredie býva ťažké. ,,Koniec-koncov musím povedať, že sa mi oplatilo vycestovať a spoznávať krajinu a nových ľudí,“ hovorí o svojom zážitku Alžbeta Hanuliakova, účastníčka Erasmus+ na Univerzite Saxion.

Ambasádori pre medzinárodných študentov na Saxion University. Zdroj: Instagram/ saxionuas

4. Erasmus+ tesne za hranicami Slovenska

Aj keď nejde o veľké cestovanie, k obľubeným destináciám na Erasmus+ patrí aj Univerzita Karlova v Prahe, v Českej republike. Jednu z najstarších svetových univerzít založili v roku 1348 a radí sa medzi 500 najlepších univerzít na svete.

Škola ponúka 17 fakúlt, špičkový výskumný tím a veľké možnosti mimoškolských aktivít.

Zo začiatku sa môže zdať zbytočné cestovať len za hranice Slovenska, ale opak je pravdou. Študent má na výber veľké množstvo predmetov v angličtine, a tiež musí komunikovať s inými účastníkmi Erasmus+ z celého sveta. Okrem kvalitného vzdelania, študent získa aj množstvo zážitkov z medzinárodného prostredia.

Študenti pre známej Lennonovej steny v Prahe. Zdroj: Instagram/ charlesuni

5. Obľúbená dovolenková destinácia mnohých Slovákov

Medzi najobľúbenejšie destinácie študentov FMK určite patrí University of Dubrovnik v Chorvátsku. Moderná univerzita bola založená v roku 2003 a ponúka veľké množstvo programov, z ktorých si dokáže vybrať každý študent.

Škola stojí v historickom námornom meste s blízkosťou pláže a mora. Absolventi si pochvaľujú dobré vzťahy s domácimi študentami a ochotu vždy pomôcť. Na hodinách sú v menších skupinkách a učiteľov poznajú po mene.

Ďalšou zaujímavosťou je aj absolvovanie kurzu Chorvátčiny, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať veľmi ľahká. Keďže niektoré prednášky sú stále v chorvátskom jazyku, študent musí rozvíjať aj túto stránku vzdelania. Mnohí však potvrdia, že jazyk sa najlepšie učí v krajine, kde človek musí aktívne komunikovať.

6. Krajina krowiek

Medzi top univerzity patrí aj Pedagogical University of Krakow v Poľsku. Škola patrí medzi najstaršie a najlepšie pedagogické školy v regióne. Uplatňuje sa v nej moderný spôsob výučby doplnený o praktický vedecký výskum.

Ponúka niekoľko desiatok rôznych programov vo všetkých troch vysoko školských stupňoch vzdelania. Študenti si pochvaľujú možnosť skúsiť si rôzne odvetia štúdia a praktické vzdelávanie.

Podobne ako univerzita v Prahe, aj Poľsko je na dosah pre študentov FMK. Avšak univerzita prepája vzťahy medzi zahraničnými študentami vďaka množstvu medzinárodných projektov a exkurzií, na ktorých musia spolupracovať.

7. Očarujúca severská krajina

Náš rebríček uzatvára Rīga Stradiņš University v Lotyšsku. Univerzita s vyše 10-tisíc študentami patrí medzi najuznávanejšie a najlepšie v Lotyšsku. Pýši sa pestrou ponukou programov pre domácich ale aj zahraničných študentov.

,,Učitelia sa zaujímajú, nemajú problém vám čokoľvek vysvetliť či pomôcť. Sú veľmi ochotní a milí,“ hovorí bývala absolventka programu Kristína Švercelová.

Napriek obave z veľkej zimy v severských krajinách Riga ponúka veľmi pestrú prírodu, množstvo zaujímavých miest a aktivít popri škole. Veľkou výhodou je aj možnosť cestovania a spoznávania ďalších severských krajín či zlepšenie v cudzom jazyku.

15. výročie Erasmu na Rīga Stradiņš University v Lotyšsku. Zdroj: rsu.lv