Peter Steigauf (21), PR konzultant pracujúci v komunikačnej agentúre: „Práca s klientmi naučí trpezlivosti, nechcieť dosiahnuť všetko hneď a naučiť sa povedať nie.“

  1. novembra 2017 sa konal v Londýne slávnostný galavečer odovzdávania cien ICCO Global Awards 2017. Medzinárodná súťaž každoročne oceňuje komunikačných profesionálov a PR agentúry v rôznych kategóriách. Peter Steigauf (21), zastupujúci česko-slovenskú agentúru PR Clinic, sa stal jedným z piatich tohtoročných finalistov v kategórii „Rising star of the year“. Aj keď sa napokon nestal konečným víťazom, získal cennú skúsenosť pre rozvoj svojej kariéry.

Čomu sa venuje komunikačná agentúra, v ktorej pracujete a akú úlohu v nej zohrávate Vy?

Naša firma, ako už vyplýva z jej názvu, rieši PR – vzťahy s verejnosťou. Práve to je kľúčová oblasť, ktorej sa venujeme. Pomáhame klientom, aby si verejnosť vytvorila pozitívny vzťah ku konkrétnej spoločnosti a jej značke. Zároveň platí, že PR agentúry dnes prinášajú integrované komunikačné riešenia, často riešime napríklad aktivity v digitálnom svete, eventy, reputačný manažment či nákup médií. Osobne sa aktuálne sústreďujem najmä na oblasť komunikačnej stratégie. Práve tá je dôležitá, aby sme témy vo verejnej diskusii nielen sledovali, ale aj ich proaktívne nastolovali.

Ako ste sa dostali k práci v PR agentúre?

Prešiel som z novinárskeho prostredia, profiloval som sa ako technologický novinár, ktorý sa zameriaval na témy ako startupy, kyberbezpečnosť či telekomunikácie. Za novinársku skúsenosť som vďačný, navštívil som rôzne celosvetové veľtrhy, z ktorých som spracovával IT reportáže. Vystupoval som aj ako odborný IT analytik, vyjadroval som sa pre rôzne celoštátne médiá – televízie či rádiá. Neskôr som prijal výzvu v PR Clinic pod vedením majiteľa a CEO Juraja Danielisa. Prešiel som na „druhú stranu“ a začal riešiť klientsku agendu.

Aké sú aktuálne trendy v PR komunikácií?

Naďalej pokračuje fragmentácia mediálneho trhu a inak tomu nebude ani v roku 2018. Čoraz väčší vplyv tak budú získavať novovzniknuté médiá zamerané napríklad na mladých a nepochybne taktiež influenceri. Do akej miery získajú svoj vplyv, to závisí určite od profesionalizácie – ich procesov a práce – smerom navonok i dovnútra. Aj nás zároveň ovplyvňujú celosvetové trendy, ktoré sa týkajú napríklad umelej inteligencie alebo hĺbkovej analýzy dát. Vezmime si príklad: robíme mediálnu analýzu a pozeráme sa na výstupy, ktoré vyšli napríklad pri konkrétnej tlačovej správe pre klienta. Chceme poznať nielen počet výstupov, ale samozrejme tiež ich kvalitatívne črty.

Čo pre Vás znamenalo nominovanie do súťaže?

Určite išlo o príjemné prekvapenie a zároveň akési potvrdenie, že Slovensko má svoje miesto na mape svetového PR. Aj my vieme byť s našimi projektmi úspešní, vieme konkurovať. Určitým spôsobom tak nielenže reflektujeme na globálne dianie vo svete komunikácie, ale sme zároveň jeho súčasťou. Moja veľká vďaka patrí kolegom a celému tímu, s ktorým komunikačné projekty každodenne riešime.

Kde ste študovali alebo študujete?  

Išiel som cestou získavania praktických skúseností. Vysokú školu dokončenú nemám a o to viac sa snažím vzdelávať priebežne. Celá práca v komunikácii je do veľkej miery o vzdelávaní sa. Nielen v rovine konvenčného študovania kníh, ale skôr o načerpávaní vonkajších podnetov. Budovať si všeobecný prehľad a rozhľad vnímam ako nesmierne dôležité. Až potom vidíte súvislosti a potrebný kontext.

Aké sú Vaše ambície do budúcna?

Naďalej sa venovať komunikácii a načerpávať nové skúsenosti. Práca v agentúre je podnentná najmä tematickou pestrosťou. Vyžaduje si dôraz na superorganizovanosť, štruktúrovanosť a presnosť. Ráno sa často rieši niečo úplne iné ako večer. Osobne som sa doposiaľ venoval hlavne klientom z dopravy a stavebníctva. Po novom sa budem sústrediť viac na získavanie nových zákaziek a precizovanie komunikačnej stratégie nášho portfólia klientov. A keďže si vysokoškolské vzdelanie vážim, ďalšie štúdium určite zvažujem a mám ho v pláne. Pravdepodobne práve v oblasti marketingu a komunikácie.

Ak by bola možnosť, zmenili by ste vo svojom živote, napr. nejaké rozhodnutie?

Určite sa vyskytli viac či menej dobré rozhodnutia. Som vďačný za každé jedno a aj za tie možno menej správne, pretože tie naučia najviac. Zvykne sa hovoriť, že zlyhanie je nevyhnutné, poučenie voliteľné. Toho sa snažím držať.

Ako trávite svoj voľný čas?

Cestujem vždy, keď mám príležitosť. Doprava patrí k mojim záľúbám, takže platí staré známe „cesta je cieľ“. Zároveň načerpávam podnety. Rád spoznávam ľudí v zahraničí a ich mentalitu. Inšpirujem sa, aký majú prístup k životu, ako riešia problémy a podobne. Plus ide o skvelý relax. Ísť do iného prostredia a získať nové myšlienky, nezaujatý pohľad na veci.

autorka M. Štulajterová