Čo pre teba znamená feminizmus?

Feministická teória je pomerne rozsiahla. Existujú stovky kníh a odborných článkov, ktoré feminizmus definujú. Pre mňa osobne je veľmi dôležité rozoznávať rôzne spoločenské privilégiá a postavenie menšín v spoločnosti. Toto všetko zahŕňa intersekcionálny feminizmus, ktorý nerozlišuje iba postavenie ženy voči mužovi, ale aj postavenie ženy voči inej žene, a to na základe rasových, etnických, náboženských či iných predsudkov.

Petra ChrienováAko sa vo feminizme uvažuje o postavení žien a mužov?

Vo feminizme sa najčastejšie pracuje s pojmom „rod“, pod ktorým rozumieme určitý súbor pravidiel a predpisov o tom, ako sa majú správať ženy aj muži. To znamená, že feminizmus ako taký nie je výlučne o ženách, ale o ženách a mužoch, rodových stereotypoch, s ktorými sa stretávajú, i o nerovnováhe moci medzi ženami a mužmi, ale aj rôznymi skupinami žien. Preto je zaujímavé skúmať obe pohlavia. Len tak možno skutočne vysvetliť postoj feministiek a feministov k mužom.

 

„Vo feminizme sa najčastejšie pracuje s pojmom „rod“, pod ktorým rozumieme určitý súbor pravidiel a predpisov o tom, ako sa majú správať ženy aj muži.“

 

Čo si myslíš o ženách, ktoré nie sú natoľko emancipované, aby bojovali za svoje práva?

Prečo spoločnosť očakáva, že v prípade ponižovania by si človek mal spraviť mienku o ponižovanom a nie o tom, ktorý ponižuje? To, čo povieme alebo urobíme inému človeku predsa necharakterizuje danú osobu, ale nás samotných. Taktiež je potrebné povedať, že žiadna žena sa nenecháva ponižovať preto, lebo sa jej to páči.

Prečo si myslíš, že je feminizmus v spoločnosti vnímaný väčšinou negatívne?

Na túto otázku neviem dať jednoznačnú odpoveď, ale pravdepodobne je to kvôli predsudkom a mylným predstavám o tom, čo feminizmus skutočne predstavuje.

 

“Pre mňa osobne je veľmi dôležité rozoznávať rôzne spoločenské privilégiá a postavenie menšín v spoločnosti.”

 

Veľa ľudí nepozná pravý význam pojmu sexizmus. Čo to presne znamená?

V praxi sa dá sexizmus pretlmočiť do ponižovania žien, napr. urážlivými vtipmi, sexuálnym obťažovaním atď., ktorý mnohokrát reprodukujú samotné ženy. Byť ženou totiž neznamená byť feministkou a byť mužom neznamená reprodukovať sexizmus. Každý človek má potenciál meniť svoje presvedčenie a svoj život tak, aby bol spravodlivejší.

Pochod proti násiliu v Berlíne
Pochod proti násiliu v Berlíne

Opísala by si v čom presne spočíva tvoja práca v feministickej  organizácii Aspekt?

V Aspekte sa venujem zväčša písaniu recenzií na knihy s feministickou problematikou. Taktiež spolupracujem na organizovaní akcií či prednášok. 

Prečo si sa stala feministkou?

Moja odpoveď je jednoduchá: lebo som žena.

 

„To, čo povieme alebo urobíme inému človeku predsa necharakterizuje danú osobu, ale nás samotných.“

 

Existujú podľa teba i falošné feministky?

Úprimne, neviem si predstaviť, ako môže byť feministka falošná. Feminizmus je určitý postoj voči spoločnosti a ten buď máš alebo nie. Existujú však na to rozdielne názory. Niektoré z nich sú vysvetlené i v prednáškach Roxanne Gay s názvom Confessions of a bad feminist.

 


Aspekt

Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia. Vznikla v roku 1992 počas rozvoja demokracie na Slovensku ako potreba rovnoprávnosti žien. Podieľa sa na šírení myšlienky feminizmu prostredníctvom organizovania pravidelných prednášok, konferencií a besied. Na ich webovom portáli ASPEKTin pravidelne pribúdajú zaujímavé články a rozhovory zo života feminizmu.

 


autor: Alžbeta Čelešová
foto: archív Petry Chrienovej