Všetci študenti si život na vysokej škole užívajú. Či už si študent flákač, alebo študent poctivec, určite sa rád zabávaš. Okrem zábavy sú však s vysokou školou spojené aj problémy a trápenia. Okrem základných problémov, ktoré trápia študentov, sú tu aj problémy neočakávané. Len si predstavte párty na byte, plno kamarátov a zrazu zvoní zvonček. Vyjdete von a bum! Policajti.

Hádam sa nenájde ani len jeden študent, ktorý by sa nedostal do konfliktu s týmito ľuďmi. Muži zákona, ako ich nazývame, vedia byť niekedy veľmi nepríjemní ľudia, ktorí nám zrejme nechcú vždy poškodiť, ale ani sami nevedia, ako nám môžu zavariť.

Možno ste niekedy natrafili na nie až tak skúsených ochrancov zákona. Dostali ste sa do situácie, keď ste si pravdepodobne mysleli, že máte väčšiu pravdu ako páni v zelených uniformách, ale okolnosti alebo hladina alkoholu v krvi vám nedovolili hádať sa s nimi, a tak ste radšej ustúpili a pokutu nakoniec aj tak zaplatili. Možno ste však neurobili správne. Študenti veľakrát nepoznajú pravdu alebo neovládajú náš zákon a práve to ich niekedy pripraví o dosť slušnú sumu peňazí.

Pripravili sme si pre vás pár zaujímavých príbehov práve od vás, študentov, ktorí majú takúto nepríjemnú skutočnosť. Na všetky otázky odpovedala Mgr. Michaela Zdichavská, ktorá sa zaoberá trestným, obchodným, ale hlavne naším, občianskym právom. Aj keď nie je advokátka, má veľa skúseností v tejto oblasti a dobre sa vyzná v občianskych problémoch.

Ak sa susedia rozhodli privolať policajnú hliadku, urobili správne. Privolaná hliadka má právo v oprávnených prípadoch udeliť blokovú pokutu až do výšky 33 €.

Veľa priestupkov nastáva i v súvislosti s priechodom pre chodcov

Prvý príbeh nám poslal Marcel (19). „Zavolali sme si na byt kamarátov a po 22:00 sme boli hluční. Prišli policajti a každému z nás dali pokutu 30 eur. Mali na to právo?”

Podľa § 47 ods. 1, č. 372/1990 Zb. o priestupkoch upravuje, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud, t.j. od 22:00 do 6:00. Hlukový limit pre obytné zóny je 50 decibelov cez deň a 45 decibelov cez noc. Čo sa týka zmerania týchto hodnôt, sú s tým veľké problémy, pretože žiadna hliadka, ani mestská, ani štátna polícia nedisponuje meračmi hluku. Takéto merania robia špecializované firmy za nemalé čiastky. Vo vašom prípade však nebolo potrebné robiť merania.

Ak sa susedia rozhodli privolať policajnú hliadku, urobili správne. Privolaná hliadka má právo v oprávnených prípadoch udeliť blokovú pokutu až do výšky 33 eur. Riešenie takéhoto problému je však na samotnej hliadke. Ak by tento prípad nebol veľmi opodstatnený, mohli to riešiť iba upozornením. Keďže hliadka sa rozhodla, že hluk ktorý ste spôsobovali, bol neprimeraný, mali právo udeliť vám pokutu.

Jedným z najväčších problémov, hlavne v Trnave, býva ubytovanie.

Matúš (21) mal tiež podobný problém. Boli sme s partiou kamarátov na námestí v meste. Čo-to sme popili a mali sme chuť si zaspievať. Napriek tomu, že bolo neskoro v noci, neboli sme veľmi potichu. Pravdepodobne ľudia, ktorí bývajú v okolí námestia, privolali políciu. Privolaná hliadka nám chcela dať pokutu, no nakoniec sme to nejako vykecali. Mali právo udeliť nám pokutu?“

Tak isto ako v prvom prípade, policajti majú právo vám udeliť pokutu za rušenie nočného kľudu aj v meste, ak pokladajú hluk za neprimeraný. Ak ste tento čin vykonávali mimo obytnej zóny, situáciu to príliš nemení. Námestie je verejný priestor, kde majú policajti rovnaké právomoci ako v obytnej zóne. Vo vašom prípade ste teda mali šťastie, že policajti riešili tento priestupok len napomenutím.

Policajti to nemyslia vždy zle, no aj oni sú len ľudia, ktorí si vykonávajú svoju prácu.

Mária (19). „Prešla som cez cestu mimo priechodu pre chodcov a dostala som pokutu 10 eur. Neskôr som sa dozvedela, že v zákone sa píše, že mi nemôžu udeliť pokutu. Ako to je naozaj?”

Záleží na tom, či na mieste, kde prechádzate cez cestu je v blízkosti priechod pre chodcov alebo nie. Podľa § 53 je chodec povinný prednostne použiť pre priechod cez cestu podchod alebo nadchod. Mimo priechodu pre chodcov môžete prechádzať tiež, ale len za určitých podmienok. Musíte prechádzať kolmo na os vozovky a nesmiete pri tom obmedziť vodičov, t.j. vodiči nesmú znížiť rýchlosť alebo zmeniť smer jazdy. Pokiaľ by ste teda prechádzali cez cestu, ale priechod by bol v blízkosti, policajt má právo vás pokutovať.  Ak bol prípad opačný, pani Mária konala v súlade so zákonom a pokutovaná byť nemala.

Jedným z najväčších problémov, hlavne v Trnave, býva ubytovanie. Kamarátka Patrícia (24) mala problém s nájomcom. „Bývala som v byte 2 mesiace a mala som uzavretú nájomnú zmluvu, v ktorej bolo zapísané, že ak chcem odísť, musím si nájsť náhradu. Má nájomca právo dať toto do zmluvy? Môžem vypovedať zmluvu inak?”

Áno, môžete vypovedať zmluvu aj inak. To, že to nájomca podmieňuje nájdením náhrady, to je interná vec medzi nájomcom a prenajímateľom. V zmluve to môže byť, ale nemusí. Ukončenie nájomnej zmluvy sa uplatňuje podľa občianskeho zákonníka výpoveďou, kde sa uplatňuje zákonná výpovedná lehota 3 mesiace. Ak ste však platili pri uzatvorení zmluvy kauciu, môže vám nedodržaním zmluvy prepadnúť a nájomca vám ju nemusí vrátiť späť. Keďže táto suma nebýva malá, dajte si na to pozor.

Náš posledný príbeh nám rozpovedal Dávid (19). „Bol som podgurážený v meste v nočných hodinách. Zastavila sa pri mne policajná hliadka a vypýtala si odo mňa OP. Mali podozrenie, že pri sebe uchovávam drogy a prehľadali ma. Majú policajti právo prehľadať ma?”

Hliadka, ktorá len dozerá na poriadok v meste, má právo vypýtať si občiansky preukaz. Ak vás takto hliadka požiada, musíte preukázať svoju totožnosť. Pokiaľ nemáte pri sebe občiansky preukaz, môžete sa preukázať aj iným dokladom, kde figuruje vaša fotografia a rodné číslo. V žiadnom zákone sa však nepíše, že musíte pri sebe nosiť OP. Čo sa týka prehľadania, policajt má právo vás prehľadať len vtedy, ak má dôvodné podozrenie, že by ste pri sebe mohli mať ukryté drogy alebo zbrane. Bez akéhokoľvek podozrenia nemá právo vás prezerať. Ide totiž o porušovanie vášho súkromia. V tomto prípade však policajti mali právo na prehľadanie, keďže osoba bola pod vplyvom návykovej látky.

Veľa podnetov a príhod býva, žiaľ, spojených s alkoholom. V stave opitosti sa každý problém rieši veľmi ťažko. V takom prípade by ste mali radšej povoliť uzdu a premyslieť si dvakrát, čo urobíte alebo poviete.

Veríme, že vám tieto rady dostatočne pomôžu riešiť problémy a trápenia, s ktorými sa stretávate. Život je plný problémov a my, ako študenti sa im určite nevyhneme ani naďalej. Pokiaľ narazíte na problém s policajtmi a nebudete si ho vedieť vysvetliť, ešte stále sa môžete obrátiť na verejného ochrancu práv. On vám bude vedieť zodpovedať otázky, ako problém riešiť.

Ak však budete niekedy s kamarátmi v meste, spomeňte si na tento článok a radšej si vymyslite inú formu zábavy ako „hulákanie“. Policajti to nemyslia vždy zle, no aj oni sú len ľudia, ktorí si vykonávajú svoju prácu. Zbytočne budete na druhý deň ráno nadávať na nich, keď ste problém vyrobili vy.

Autor: Martin Turčin

Foto zdroj: pexels.com, pixabay.com