Umelá inteligencia sa stala jednou z najdôležitejších a najperspektívnejších technológií dnešnej doby. Aké možnosti prináša a ako sa vieme priblížiť k jej prepojeniu s realitou?

S postupom času sa umelá inteligencia (AI) stala veľmi rozvíjajúcou sa oblasťou technológie, ktorá má obrovský potenciál zmeniť spôsob, akým žijeme. V súčasnosti si však mnohí ľudia nevedia predstaviť, ako môže pomôcť v ich každodennom živote. Pozrieme sa na niektoré oblasti, v ktorých môže byť umelá inteligencia najužitočnejšia a tiež na to, ako môže prispieť k zlepšeniu kvality nášho života, či už teraz alebo v budúcnosti.

Umelá inteligencia ako noví lekári?

Jednou z oblastí, kde má významný vplyv, je zdravotníctvo. Vďaka AI môžu lekári analyzovať množstvo lekárskych údajov a získať poznatky, ktoré by inak mohli prehliadnuť. Systémy poháňané umelou inteligenciou môžu pomôcť lekárom pri presnejšej diagnostike chorôb a pri vytváraní personalizovaných liečebných plánov pre pacientov. Navyše môže pomôcť aj zdravotníckym pracovníkom efektívnejšie riadiť svoje zdroje a tak znížiť náklady, zlepšiť výsledky a uľahčiť monotónnu prácu.

Skutočným príkladom je vývoj algoritmu hlbokého učenia, ktorý dokáže presne detegovať rakovinu prsníka na mamografických snímkach. V roku 2020 publikovala spoločnosť Google Health štúdiu, ktorá ukázala, že ich algoritmus môže zlepšiť detekciu rakoviny prsníka tým, že redukuje falošne pozitívne aj falošne negatívne výsledky.

Umelá inteligencia sa v zdravotníctve využíva napríklad v Národnej zdravotnej službe Spojeného kráľovstva, kde slúži na rýchlejšie zistenie rakoviny pľúc. Zdroj: medicalnewstoday.com
Umelú inteligenciu v zdravotníctve využíva napríklad Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva, kde slúži na rýchlejšie zistenie rakoviny pľúc. Zdroj: medicalnewstoday.com

Tento systém umelej inteligencie má v sebe viac ako 91 000 mamografických snímok od viac ako 28 000 žien z Veľkej Británie a Spojených štátov. V štúdii zistili, že algoritmus mal 9,4 % redukciu falošne pozitívnych a 2,7 % redukciu falošne negatívnych výsledkov, čo by mohlo viesť k časnejšej detekcii a liečbe rakoviny prsníka. Tieto a podobné systémy sú už využívané v mnohých zahraničných nemocniciach a klinikách, avšak na Slovensko sa systémy detekcie chorôb ešte len dostávajú.

Vzdelávanie pomocou umelej inteligencie a pomoc pri informovaní

Ďalšou oblasťou, kde môže pomôcť, je vzdelávanie. Využitím umelej inteligencie môžu učitelia vytvoriť personalizované vzdelávacie zážitky pre študentov. Analýzou silných a slabých stránok študenta môže poskytnúť prispôsobené učebné materiály a cvičenia, ktoré im pomôžu učiť sa efektívnejšie. To môže viesť k lepším akademickým výsledkom, vyššej úspešnosti a lepšej vzdelanosti.

V oblasti zákazníckej podpory môže AI zohrávať dôležitú úlohu v poskytovaní rýchlej a efektívnej zákazníckej podpory. Chatboty a virtuálni asistenti poháňaní umelou inteligenciou môžu poskytovať, a niekde už aj poskytujú, 24/7 zákaznícku podporu, čo pomáha zlepšiť spokojnosť zákazníkov a znižuje to čas čakania. To je výhoda pre zamestnancov firiem, ktorí pôsobia v rôznych časových pásmach, alebo pre zákazníkov, ktorí preferujú komunikáciu mimo bežných pracovných hodín.

Filmy, v ktorých autá nešoférovali ľudia, ako skutočnosť

S rastúcim počtom áut na cestách a obmedzenými dopravnými infraštruktúrami je dôležité nájsť spôsoby, ako zefektívniť cestovanie. Systémy poháňané umelou inteligenciou môžu byť použité na predpovedanie premávky a poskytnutie alternatívnych trás s cieľom minimalizovať oneskorenia. Taktiež ich môžeme využívať na riadenie, aby sa zlepšil tok dopravy a znížilo sa tak riziko dopravných nehôd.

Okrem toho môže byť AI využitá v autonómnych vozidlách, teda v autách, ktoré sú schopné jazdiť bez ľudskej obsluhy. S využitím umelej inteligencie a iných pokročilých technológií môžu byť takéto vozidlá schopné identifikovať a reagovať na rôzne situácie. Tým sa zlepší nielen bezpečnosť cestujúcich, ale sa aj minimalizuje riziko dopravných nehôd.