Štúdia Worlds of Journalism Study bola založená v roku 2010 s cieľom posúdiť stav žurnalistiky na celom svete. Tentokrát sa rozhodla do výskumu zapojiť aj naša fakulta s úmyslom pridať Slovensko do zoznamu skúmaných krajín.

Hlavným cieľom Worlds of Journalism Study (ďalej len WJS) je pomôcť novinárskym výskumníkom a odborníkom v oblasti médií lepšie pochopiť zmeny, ktoré sa dejú v názoroch novinárov, podmienky a obmedzenia, za ktorých novinári pracujú a spoločenské funkcie žurnalistiky v meniacom sa svete. Štúdia je hostená na Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) v Mníchove a je financovaná z viacerých organizácií.

V roku 2019 bola počas pravidelného výročného stretnutia WJS založená asociácia Worlds of Journalism Study Association (WJSA). Jej úlohou je udržiavať interný pracovný tok štúdie a takisto aj styky s partnerskými organizáciami. WJSA je nekomerčná, mimovládna medzinárodná organizácia. Podporuje akademický výskum zameraný na hodnotenie stavu žurnalistiky na celom svete. Predsedom WJSA sú profesori Thomas Hanitzsch a Neil Thurman, obaja pôsobiaci na Katedre médií a komunikácie LMU v Mníchove.

Worlds of Journalism Study Association (WJSA) Zdroj: worldsofjournalism.org/wjs-association

Aj naša fakulta priložila ruku k dielu

Naša fakulta sa do daného výskumu zapojila vďaka pánovi profesorovi Slavomírovi Gálikovi, ktorý za zodpovedného riešiteľa navrhol aj pána docenta Jána Višňovského – vedúceho Katedry masmediálnej komunikácie na UCM v Trnave.

Po tom, ako sa pán profesor Gálik stal prodekanom pre vedu, výskum, kvalitu a zahraničné vzťahy na začiatku roka 2019, usiloval sa získať zahraničné kontakty na šéfredaktorov indexovaných časopisov. Takto sa mu podarilo skontaktovať s fínskou profesorkou University of Jyväskylä Epp Lauk, ktorá je šéfredaktorkou indexovaného časopisu Media and Communication a ktorá bola takisto zapojená do výskumu WJS.

Vo výskume zodpovedala za oblasť strednej a východnej Európy, kde však stále nebolo pokryté Slovensko. Práve preto so žiadosťou o zapojenie oslovila pána profesora Gálika. So súhlasom profesorky Epp Lauk a hlavného riešiteľa výskumu WJS – Thomasa Hanitzscha, sa zároveň stal zodpovedným riešiteľom za Slovensko aj pán docent Ján Višňovský.

Hlavný riešiteľ výskumu Thomas Hanitzsch Zdroj: twitter.com/journalismchile

V akom štádiu sa výskum momentálne nachádza?

Takzvaná tretia vlna výskumu v súčasnosti zahŕňa výskumných pracovníkov z viac ako 110 krajín. Nová séria rozhovorov s novinármi, ktorá sa má uskutočniť v rokoch 2020 až 2022, sa bude okrem iných tém zameriavať na bezpečnosť novinárov, zhoršenie redaktorskej slobody, vplyvy na výrobu správ a vplyv technológií.

Za pomoci doktorandov sa mohli do výskumu zapojiť aj študenti našej fakulty. Každému zapojenému študentovi bol pridelený slovenský okres, v ktorom má za úlohu vyzistiť počet novinárov v médiách. Zistené údaje následne zapísať do dotazníka.

Daný dotazník sa riešil na konferencií WJS, ktorá sa konala v dňoch 5. – 8. júla 2019 v Madride. Konferencie sa zúčastnil aj pán profesor Gálik spolu s pánom docentom Višňovským. Tým pádom mali možnosť osobne spoznať zodpovedných riešiteľov WJS z celého sveta.

„Výskum trochu skomplikovala pandémia, ale rozhodli sme sa, že na jeseň tohto roka ho už začneme realizovať,“ tvrdí pán profesor Gálik. Úlohou poverených študentov bude do konca tohto roka zistiť počet mediálnych pracovníkov na Slovensku a budúci rok distribuovať dotazník na vybranú vzorku.  Získané údaje za Slovensko sa budú vyhodnocovať a následne publikovať v prestížnom americkom vydavateľstve Columbia Press.

WJS má na svojej webovej stránke mapu sveta s farebným označením stavu žurnalistiky v rámci celého sveta. „Slovensko doteraz predstavovalo bielu plochu (výskumne bolo nepokryté) a dúfame, že po zrealizovanom výskume, budeme môcť určiť stav žurnalistiky aj na Slovensku,“ tvrdí profesor Gálik.

Zdroj: worldsofjournalism.org