Rozhovory, Vybrané

Ľudské telo ako tovar

Nahota sa v zákonoch Slovenskej republiky spomína len v Zákone o audiovizuálnych dielach a v Zákone o reklame. Na otázku regulácie erotických časopisov, erotických fotiek v bulvárnom spravodajstve, vysielania nevhodného obsahu pre maloletých odpovedal európsky poslanec Branislav Škripek, ktorý už v minulosti podával návrh zákona na ochranu mravnosti maloletých a je stále aktívny v tejto téme.

© 2020 ATTELIÉR