Dokážeš naplno využívať svoj talent alebo potenciál svojho produktu? Vyskúšaj niektorý z uvedených kurzov, ktoré rozvíjajú schopnosti v oblasti marketingu, médií, digitálnych hier a web dizajnu. Po ich ukončení môžeš získať certifikát s medzinárodnou platnosťou.

Absolvovanie kurzov síce nezaručuje úspech v práci, dokáže však pomôcť pri výberovom konaní. Zamestnávatelia berú do úvahy čas a financie potrebné na vzdelanie potenciálnych zamestnancov. Každé relevantné osvedčenie môže predstavovať plusové body.

1. Google Digital Garage

Online kurz digitálneho marketingu, ktorý na vysvetlenie základov, pojmov a princípov využíva videá a konkrétne príklady. Je možné ho absolvovať odkiaľkoľvek a po jeho absolvovaní získaš medzinárodne uznávaný certifikát.

Je rozdelený do 26 modulov, ktoré obsahujú menšie časti. Celkový čas je 40 hodín. Pomôže Ti zorientovať sa v online priestore a ukáže, ako správne využívať potenciál internetu a nástroje služby Google na získanie nových zákazníkov.

2. Social Media Marketing Course

Efektívny a kvalitný marketing na sociálnych sieťach dokáže výrazne pomôcť pri budovaní značky. Tento kurz vysvetlí, ako zvoliť správnu stratégiu, vytvárať relevantný obsah, merať dosah v pomere k investícii a ako pokračovať v úspechu na platformách.

Obsahuje 38 videí v 8 rôznych kategóriách. Otestovať vedomosti si môžeš v 29 kvízoch a celkový čas, ktorý zaberie spravenie kurzu, sú približne 4 hodiny. Kurz je dostupný v anglickom, francúzskom a japonskom jazyku.

Digital Garage je dostupná v niekoľkých jazykoch vrátane slovenského. Zdroj: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage

3. Media Ethics and Governance

Ak sa nevieš rozhodnúť, ako sa zachovať pri niektorých etických dilemách alebo si správne odôvodniť svoje rozhodnutie, Univerzita Amsterdam poskytuje bezplatný kurz o etike v médiách. Naučíš sa históriu a vývoj mediálnej etiky, jej významné koncepty či teórie a vytvoriť dobre podloženú argumentáciu.

Na absolvovanie máš 4 týždne, pričom časový rozsah na jeden týždeň je od 1 do 4 hodín. Obsah prednášky je zložený z videí, textov na čítanie a kvízov. Za získanie nových poznatkov a skúseností neplatíš nič, no za získanie certifikátu si už budeš musieť doplatiť 49 €.

4. Serious Games

Ak sa vidíš pri tvorbe digitálnych hier, ktoré pomôžu ľuďom zlepšiť ich schopnosti, riešiť spoločenské problémy alebo robiť osvetu o aktuálnych problémoch, môžeš začať týmto kurzom. Tento, rovnako ako aj ďalšie, poskytujú rôzne prestížne univerzity po celom svete.

Poskytuje ho Erasmus University Rotterdam zadarmo prostredníctvom coursera.org. Je rozdelený na 6 týždňov výučby po 1-2 hodinách, ktoré obsahujú videá a kvízy. Kurz môžeš absolvovať zadarmo, na získanie certifikátu však budeš musieť zaplatiť 49 €.

Zvýšiť kvalifikáciu okrem certifikátov pomôžu aj školenia či konferencie. Zdroj: Monika Cihlářová

5. Google Play Store Listing

Je určený najmä pre vývojárov a marketérov mobilných aplikácií či hier. Ako už napovedá názov, prevedie vás od správneho prezentovania produktu až po jeho zaradenie do rebríčka tých najlepších. Po úspešnom ukončení okrem certifikátu získate aj odznak o absolvovaní, ktorý môžete pridať na svoj vývojársky profil a sociálne siete.

Taktiež ide o online kurz, ktorý však na rozdiel od Digitálnej Garáže nie je možné po spustení prerušiť. Jeho dĺžka je 5 hodín. Certifikát má platnosť 24 mesiacov a pre obnovenie ho je nutné absolvovať znova. Na absolvovanie má užívateľ 4 pokusy.

6. Growth-Driven Design

Bezplatný kurz pre tvorcov webových stránok poskytovaný cez HubSpot Academy. Vysvetlí, ako zvoliť stratégiu pre vytvorenie webu, pomôže zlepšiť zručnosti v oblasti pružných webových stránok (agile web design), vytvárania a optimalizovania prostredníctvom GDD systému.

Je zložený z 35 videí rozdelených do 7 lekcií. Obsahuje 14 kvízov a na jeho zvládnutie musíš absolvovať test zložený z 55 otázok. Čas kurzu je okolo 4 hodín. Certifikát platí 24 mesiacov, po uplynutí musíš test zopakovať.

7. SEO Certification Course

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je proces zlepšovania stránky tak, aby bola vo vyhľadávačoch viditeľnejšia. Kurz vysvetlí, ako SEO funguje, naučí, ako optimalizovať stránku a aj ako pracovať s kľúčovými slovami.

S dĺžkou iba necelé 4 hodiny čaká účastníkov 26 videí rozdelených do 6 lekcií a 5 kvízov. Pre získanie osvedčenia je potrebné zvládnutie testu. Obsahuje 60 otázok, na ktoré sú vyčlenené 3 hodiny, avšak dá sa vyplniť už za 1 hodinu.