IKO_7848u
Veľvyslanec Holandského kráľovstva Richard van Rijssen.

Tá sa uskutočnila 6. mája 2015 o 15:00 hod. Samotnej prednáške predchádzalo spoločné stretnutie medzi zástupcami veľvyslanectva Holandského kráľovstva a prorektorom UCM v Trnave a riaditeľom Centra európskych štúdií FSV UCM (ďalej iba Centrum) Marcelom Vysockým a  s prodekankou pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a  externé  prostredie Máriou Igazovou. Riaditeľ Centra na záver rokovania odovzdal J.E. pamätnú medailu UCM za prínos v oblasti rozvoja demokracie, ochrany ľudských práv a princípov právneho štátu.

IKO_7862u
Richard van Rijssen: „„Svet aj Slovensko smeruje od produkcie tovaru k oblasti poskytovania služieb.“

Podujatie otvoril a moderoval Aaron Thomas Walter. Následne sa prítomným študentom prihovoril veľvyslanec s prednáškou na tému „Rules and reality: on trust treatment and transparency in trade“. J.E. objasnila študentom najkľúčovejšie otázky dotýkajúce sa princípov medzinárodnej obchodnej politiky a investovania, objasnil význam ich dodržiavania, porovnal princípy obchodnej politiky v Európe a v U.S. a zvýraznil vplyv obchodu na zamestnanosť.

P1030601
Podujatie otvoril a moderoval Aaron Thomas Walter.

Záverečná časť prednášky bola venovaná zodpovedaniu otázok položených publikom. Otázky boli orientované na súčasné a možné oblasti spolupráce Slovenska a Holandského kráľovstva v obchodnom styku, oblasti harmonizácie elektronických digitálnych služieb v EÚ ako i postaveniu a vplyvu nadnárodných spoločností.

Tlačová správa FSV
Foto: FSV