„Po prvýkrát je vytvorený priestor pre príspevky z prostredia ekonomickej teórie i praxe. Cieľom je odprezentovať vzájomnú náväznosť ekonomických vied a marketingu,“ vysvetľuje organizátorka Lucia Škripcová. A práve to je podstatou konferencie: dostať do konfrontácie rôznorodé témy a diskutovať o nich. Okrem vášnivej vedeckej debaty si účastníci vypočujú aj odborníkov z praxe. Miriam Kittler, obchodná riaditeľka spoločnosti, pod ktorú spadá Fun Rádio, porozpráva o súčasnej situácii v slovenských rádiách a predstaví víziu do budúcnosti.

S témou úlohy PR agentúr v dnešnej marketingovej komunikácii poznačenej digitalizáciou vystúpi Filip Švaňa z agentúry PR.Konektor.

Konferencia sa delí na dve sekcie – masmediálnu a marketingovú. „Súčasťou prvej menovanej sekcie je aj problematika umeleckej komunikácie, ktorej praktické výstupy uvítame,“ dodáva organizátorka Lucia Škripcová. Deadline na odovzdanie prihlášky s anotáciou príspevku je 25. marec.Všetky potrebné informácie sú zverejnené na stránke www.fmk.sk/quo-vadis.