Rovnosť nie je garantovaná všade, a to hlavne v platoch. Rozdiel medzi platom muža a ženy na Slovensku je dvadsať percent. Prečo by ženy mali dostávať za tú istú prácu o dvadsať percent menej ako muži? My, ženy, sa musíme snažiť oveľa viac ako muži, aby sme našim šéfom dokázali, že na to máme a hodíme sa na pozíciu, ktorú zastávame. Popritom sa stíhame starať o domácnosť. Prečo potom táto nerovnosť vznikla? Jej korene by sme mali hľadať už v dávnej minulosti, kedy sme boli považované len za žienky domáce a žiadnu inú činnosť sme nemohli vykonávať. Ja som sa nad touto nerovnosťou zamyslela po tom, ako som uvidela mediálnu kampaň: „Keď budem dospelá, budem zarábať o dvadsať percent menej.“ Budem niekoľko rokov študovať presne tak, ako muž, budem mať tie isté podmienky a vedomosti, no nebudem mať rovnaký plat. Kde je potom spravodlivosť a rovnosť?  Za našu, nielen platovú, ale aj rodovú sociálnu rovnosť sa na pôde OSN postavila aj Emma Watson, ktorá je súčasťou kampane HeForShe. Zoberme si Emmu za náš vzor a vybojujme si tých dvadsať percent k platu.