Mnohí študenti pobyt odriekli, prípadne mobilitu presunuli na letný semester. Výberové konanie na Erasmus+ sa presúva na začiatok roka 2021.

Od marca si školy na nový systém zvykli, a tak v septembri prišli prváci už do zabehnutého systému. „Bol som veľmi prekvapený, ako je to tu všetko premyslené a zorganizované a ako to tu funguje ohľadom univerzity, ale aj samotného odboru,“ hovorí Matej Snopko, ktorý študuje na University of Southampton v Anglicku.

Táto univerzita využíva platformu Blackboard, ktorá poskytuje študentom online priestor, kde nájdu všetko, čo k štúdiu potrebujú. Prednášky k témam im vyučujúci nahrávajú vo forme videa. Takisto každý týždeň pribúdajú poznámky a zadania k téme. Počas cvičení alebo laboratórnych prác môžu študenti využiť online hodiny prostredníctvom Microsoft Teams a spojiť sa s vyučujúcim v prípade nejasností v zadaní. Tento štýl mi veľmi vyhovuje a nemám sa na čo sťažovať. Prácu si viem rozvrhnúť počas týždňa ako ja potrebujem,“ hovorí Matej.

Holandská Leiden University je so študentami v kontakte na online hodinách prostredníctvom online systému Kaltura. Nejde však len o prednášky. Platforma umožňuje rozdelenie do miestností, v ktorých študenti v menších skupinách riešia zadania. Všetky hodiny sa nahrávajú a sú pre študentov prístupné na portáli Brightspace, spolu s poznámkami a týždennými zadaniami. Pozornosť na hodinách si vyučujúci zabezpečujú kvízmi cez aplikáciu Kahoot!, ktoré hravou formou preverujú vedomosti a prispievajú k výslednej známke z predmetu.

V Dánsku je všetko dobrovoľné

Aarhus University v Dánskom meste Aarhus rieši mimoriadnu situáciu podobne ako univerzita v Anglicku. Vyučujúci študentom zdieľajú videá s prednáškami. Stretnutia cez Zoom majú iba v prípade nejasností z prednášky. „Semináre sú dobrovoľné, čo nie je veľký rozdiel ani oproti prezenčnej výučbe,“ hovorí Lucia Hlaváčiková, ktorá na univerzite študuje tretí rok a dodáva: „V Dánsku nič nie je povinné. Nemusíš chodiť do školy.“

Je teda len na študentovi, akú formu samoštúdia si zvolí, aby úspešne zvládol povinné skúšky. Prednášanie prostredníctvom videí je však podľa Lucie náročné najmä pre učiteľov, pretože sa im nedostalo žiadnej spätnej väzby od študentov. Lucia je počas tohto semestra na Erasme v Portugalsku na University of Porto, kde ako jediná univerzita študujú prezenčnou formou.

Online štúdium v zahraničí
Online štúdium z pohodlia domova. Zdroj: unsplash.com

V Česku podobne ako u nás

Susedné Česko je v spôsobe online výučby najbližšie k Slovenskému. Na Masarykovej univerzite prebiehajú prednášky prostredníctvom Zoom stretnutí alebo Microsoft Teams. Prednášky nenahrávajú, preto musia byť študenti prítomní na hodinách. Zadania dostávajú priamo na vyučovaní alebo prostredníctvom emailu.

Katarína Panocová, ktorá študuje na filozofickej fakulte španielský a talianský jazyk, sa vyjadrila, že prezenčná výučba jej vyhovuje viac ako online forma, predovšetkým kvôli konverzácii v cudzom jazyku, ktorá je v tomto odbore nevyhnutná.

Pandemická situácia zasiahla aj štúdium v zahraničí cez program Erasmus+. Napriek tomu však z FMK vycestovalo viac ako 20 študentov do krajín ako Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, či Česká Republika. Mnoho študentov pobyt odrieklo, alebo mobilitu presunulo na letný semester. Niektorí sa rozhodli absolvovať mobilitu online.

To znamená, že majú status študenta Erasmus+, ale študujú online, z domu. O situácii na fakulte informoval profesor Višňovský, ktorý dodáva, že v dôsledku výnimočnej situácie sa výberové konanie na budúci akademický rok presúva na začiatok roka 2021.