Na otázku, prečo bol kabinet opätovne otvorený a aké sú jeho plány v tomto akademickom roku, nám odpovedal jeho vedúci, doktorand Martin Ďurko: „Rozvoj akademickej a medzinárodnej spolupráce medzi FMK a školami v zahraničí môže výrazne prospieť nielen študentom, ale aj pedagogickým zamestnancom.” ZámeromKMV je zorganizovať na pôde FMK podujatia, ktoré by mali študentom priblížiť informácie o štúdiu v zahraničí. Taktiež chce prispievať k rozvoju dlhodobej spolupráce medzi fakultou a univerzitami nielen v Európe, ale aj vo svete. “Okrem kontaktovania potenciálnych partnerov v zahraničí, budeme tiež organizovať podujatia – diskusie, ktoré študentom sprostredkujú širšie globálne ekonomicko-politické súvislosti, cudzie kultúry a univerzálne humanistické hodnoty,“ dodal Ďurko.

Predpoklady dobrého člena KMV

  1. ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka na pokročilej úrovni
  2. ochota rozvíjať akademickú spoluprácu a  vzťahy so zahraničím
  3. organizačné schopnosti
  4. komunikačný talent
  5. kreatívna a otvorená myseľ

Autor: Mičová Simona