Za túto malú revolúciu môžu hlavne nové médiá – nová forma komunikácie masmédií s publikom prostredníctvom internetu. Za jedného z typických predstaviteľov nových médií môžeme považovať blog – webovú aplikáciu, ktorá umožňuje pridávať príspevky blogera (autor a editor príspevkov) na webovú stránku.
Výhoda blogov, v porovnaní s klasickými formami žurnalistiky, spočíva hlavne v rýchlosti prístupu k čitateľovi vďaka moderným technológiám. Ide predovšetkým o okamžitosť a aktuálnosť informácií, ktoré sú na internete aktualizované priam nepretržite. Tieto dve vlastnosti sa prejavujú aj vo vplyve občianskej žurnalistiky, keď obsah poskytnutý ľuďmi je často hodnotnejší ako spravodajstvo televízií, ktoré nedokážu zabezpečiť aktuálnosť približujúcu sa očitým svedkom a navyše televízne správy sú obsahovo užšie vymedzené len na istý okruh informácií, často účelovo poskytovaných ich konzumentovi.
Interaktívnosť je podstatnou súčasťou nových médií, teda možnosť zapojiť sa do tvorenia obsahu, napríklad písaním komentárov, či vlastnými myšlienkami vo forme blogu – denníka.
Priekopníkom na poli zavádzania nových médií na tunajší mediálny trh je u nás bezpochyby server SME.sk. Ako prvé noviny na Slovensku otvorilo SME svoje brány seriózneho denníka pre novinárov – amatérov vo forme písania blogov, pričom najlepšie hodnotené príspevky na užívateľských blogoch, majú šancu sa dostať až do tlačeného vydania SME. Do najčítanejších mienkotvorných novín sa tak svojim príspevkom môže dostať aj študent UCM.
Takéto prelínanie nových a starých médií umožňuje prístup k obsahu občianskej žurnalistiky na internete aj ľudom bez prístupu k samotnej sieti a zároveň je to veľká motivácia pre pisateľov týchto denníkov.

YUNO_READ_MY_BLOG
O blogovaní alebo aj JA chcem byť blogerom

Na prvý pohľad veľmi jednoduchá činnosť, ktorá si nevyžaduje žiadne zvláštne schopnosti, no je to ozaj tak? Primárnym cieľom každého blogera je získať a zaujať cieľovú skupinu, pre ktorú sa jeho činnosť stane žiadaným zdrojom informácií a podnetov. Ako ale vystúpiť z radu konkurencie? Tém je nespočetné množstvo, od všeobecných, ktorými môžete povedať niečo širokému spektru čitateľov, až po odborné, úzko sa zameriavajúce na istý problém, či okruh. Dobrý bloger by však mal byť viac, než len „denný spisovateľ“, čitateľ by mu mal veriť a mal by sa k nemu vracať s dôverou, s očakávaním niečoho nového, zaujímavého, pútavého… Ak sa bojíte, že nebudete mať o čom písať, tak bez obáv, netreba byť superhrdina. Väčšina blogov je o obyčajných, jednoduchých a všedných veciach, no o obsahu treba mať jasnú predstavu už na začiatku.
Písanie blogu sa nenesie iba v znamení publikovania vlastných myšlienok a názorov. Blogy tradičné novinárstvo rozšírujú a nová fáza prelínania týchto dvoch žánrov je viditeľná najviac v zahraničí. Špeciálnou a veľmi obľúbenou kategóriou blogov sú napríklad blogy o móde, ktoré sa vyvinuli do takej miery, že pomáhajú pri diktovaní módnych trendov. Svoje miesto našli tiež medzi politikmi, ktorí ich využívajú predovšetkým počas predvolebných kampaní. Vďaka pravidelnému a dynamickému dopĺňaniu noviniek a svojej nekonvenčnosti sa z blogov stáva nástroj na dosiahnutie vyváženosti spravodajstva. Stávajú sa cenným zdrojom noviniek, postojov a trendov nie len pre svojich čitateľov, ale paradoxne aj pre klasické médiá.
V zahraničí sa blogovanie dostalo na úroveň, kedy sa z neho stala zárobková činnosť a z viacerých autorov sa stali blogerské celebrity, ktoré na Slovensku stále očakávame. Hoci má bloger oproti novinárovi úžasnú slobodu, jeho správanie sa na blogovacích stránkach určuje kódex blogera, ktorý je súhrnom práv a povinností nie len blogera, ale aj prevádzkovateľa blogu. S blogovaním prichádza aj kritika, ktorá je, hlavne pre začiatočníkov často demotivujúca. Tá sa prejavuje hlavne v diskusiách, ktoré sú akýmsi zrkadlom práce a hodnotením. Blogy sa tak nekončia bodkou autora, ale vzniká priestor na komunikáciu čiteteľov s blogerom alebo čitateľov medzi sebou. Vytvára sa tak komunita, väčšinou so vzťahom k autorovi.
V súčasnosti sa síce pozornosť užívateľov zameriava predovšetkým na fenomén sociálnych médií ako facebook či twitter, ktoré poskytujú takmer okamžitú možnosť reakcie, no postavenie blogov bude mať aj naďalej svoje miesto v online živote.

7 bodov pútavého blogu:
-aktuálnosť témy
-správne načasovanie
-buďte odborník
-prineste nový pohľad
-kontroverznosť
-vtip
-gramatika a slovná zásoba
-strhujúci nadpis

Jozef Neupauer