Balík Adobe ponúka viac ako 20 aplikácií na kreatívnu tvorbu. Office môžu študenti používať až na piatich zariadeniach.

Licenciu na Adobe univerzita sprístupnila na domáce používanie pre študentov do konca mája kvôli onlinovej výučbe. Balík Office 365 zahŕňa prístup k počítačovým aplikáciám, k e-mailu (Outlook) a ku cloudovému úložisku (OneDrive). V počítačových aplikáciách sú zahrnuté programy Microsoftu, konkrétne Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Prístupné sú ako desktopové aj onlinové verzie.

Ako získať balík Office pre študentov?

Prístup ku všetkým aplikáciám a ku stiahnutiu Office študenti nájdu na jeho portáli. Do všetkých aplikácií je rovnaký prístup cez e-mail v podobe: IDO (osobné číslo v AIS) @ucm.sk. Heslo si buď vytvoril študent, keď  sa prihlasoval na školské zariadenia v minulom semestri počas prednášok v učebniach, alebo je to rodné číslo študenta.

Rovnako sa študenti zaregistrujú aj do Outlooku, avšak údaje sú iba prihlasovacím menom, ich e-mail bude v podobe priezviskox@ucm.sk, kde x nahradí číslo. Konkrétny tvar adresy nájdu študenti v AISe.

Každý študent má nárok na inštaláciu Office na piatich zariadeniach, ktoré však musia byť v jeho vlastníctve. Viac informácií o špecifikách, zásadách, manuáloch či často kladených otázkach nájdete na stránke UCM. Office 365 momentálne funguje v čiastočne produkčnej prevádzke až do 31. decembra 2020.

študenti, adobe
Aplikácie Adobe sú v tomto akademickom roku sprístupnené aj na domáce používanie. Zdroj: Pinterest

Aké aplikácie obsahuje Adobe a ako získať licenciu na jeho používanie?

Adobe obsahuje viac ako 20 počítačových a mobilných aplikácií. Medzi najznámejšie patrí Photoshop, Premiere Pro či Illustrator. Aplikácie slúžia na prácu s fotografiami, dizajnom, videami, webom a takisto na tvorbu a úpravu grafík či ilustrácií. Študenti tu nájdu aj aplikácie na kreslenie či na vytváranie dizajnov pre 3D prostredie.

Jedna licencia je určená pre dva počítače, a teda aj pre dvoch študentov. Licenciu na používanie môžu študenti získať prostredníctvom registračného formulára, ktorú vyplní a odošle jeden zo študentov. Žiadosť následne posúdi a schváli admin FMK. Potvrdenie o schválení príde študentovi e-mailom. Pred odoslaním formulára je dôležité zaregistrovať sa na Adobe, ak ešte študenti nemajú vytvorený účet. Konto budú mať študenti spoločné. Registrácia je potrebná, pretože bez vytvorenia konta v Adobe sa aplikácie nedajú stiahnuť do počítača.

Ak už študent má aktivované Adobe ID z letného semestra minulého akademického roka, tak sa do neho stačí prihlásiť. V tomto prípade študentovi nepríde potvrdzovací mail a licencia sa hneď aktualizuje. Po prihlásení sa do Adobe sa aplikácie na stiahnutie zobrazia kliknutím na „Aplikácie“ v hornej časti stránky Creative Cloud. Na stiahnutie a inštaláciu aplikácií je dostupný aj pomocník.