Dištančná výučba má vplyv na fungovanie fakultných kabinetov a ateliérov. Ako sa jej prispôsobili a čo na ňu hovoria pedagógovia a študenti? 

Situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19 sa na Slovensku nevyvíja priaznivo. Mnoho študentov a pedagógov už druhýkrát prešlo na dištančné vyučovanie.

Výučba praktických predmetov je aktuálne náročnejšia. Aj napriek tomu, že všetky tieto predmety naďalej fungujú, niektoré museli prejsť do obmedzeného režimu. „V dôsledku dištančnej výučby sme pristúpili k odovzdávaniu zadaní – študenti zasielajú fotky či videá jednotlivých aktivít,“ vyjadrila sa Vladimíra Hladíková, vedúca kabinetu pohybovej aktivity. Pred pandémiou študenti cvičili spoločne v skupinách. Situácia obmedzila aj konkurzy do školských médií.

online výučba
Všetci študenti a pedagógovia sa museli adaptovať na onlinovú výučbu. Zdroj: Instagram/FMK UCM

Kabinet eventov

Na tomto voliteľnom predmete sa študenti učia organizovať fakultné podujatia. „Onlinová výučba v kabinete eventov sa delí sa dve časti. Jednou z nich je spoločná výučba, ktorá bude obsiahnutá v troch veľkých online prednáškach. Druhá časť je veľmi individuálna. Študenti pracujú na stanovených eventoch,“ hovorí Branislav Oprala, zodpovedný pedagóg kabinetu.

Dodal, že sa snažia o simuláciu tvorby podujatí tak, aby to bolo totožné s praxou. Záverečné hodnotenie pozostáva z práce na evente, snahe študentov a úspešnej organizácii konkrétneho podujatia.

Pri kabinetoch s väčším počtom študentov je náročné individuálne kontrolovať kvalitu ich výstupov. „V tomto prípade má každý event svojich vedúcich, ktorí rozdeľujú úlohy a kontrolujú ich plnenie. Tí sa potom za úspešný priebeh eventu zodpovedajú priamo vedúcej kabinetu a doktorandom,“ tvrdí Branislav Oprala.

Kreatívno-experimentálny fotoateliér (KEFA)

Ateliér pomáha kreatívnym študentom rozvíjať ich fotografické zručnosti. Je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých. Pedagógovia predmetu sa snažia čo najviac priblížiť k prezenčnej forme štúdia.

„Ja mám zapnutú kameru a demonštrujem to na svojom foťáku, študenti majú doma v rukách svoje foťáky a všetko si skúšajú spolu so mnou. Keď hovoríme o technických aspektoch ateliérového svietenia, robíme livestream,“ vysvetľuje pedagogička Lucia Škripcová. Ďalej prízvukuje dôležitosť obojstrannej interakcie: „Kefa nie je z tých predmetov, ktoré viete pozerať v pozadí a pritom napríklad variť.“ 

Študenti sú hodnotení z priebežných zadaní, odovzdávaných fotiek či rôznych seminárnych prác. Najväčším problémom sú technické fotografické zadania, pri ktorých musia kvôli aktuálnej situácii improvizovať aj študenti, aj profesori.

Opýtali sme sa jednej zo študentiek, či je možné spĺňať všetky požiadavky na praktické výstupy, ktoré vedú k úspešnému absolvovaniu predmetu. Tamara povedala: „Myslím si, že áno. Aj keď, samozrejme, bolo by kvalitnejšie, keby sa niektoré zadania a výstupy mohli praktizovať na iných miestach s viacerými ľuďmi. Ale musíme sa prispôsobiť a zvládnuť to aj v tejto ťažkej chvíli.

workshopy KEFA
KEFA sa nachádza na Skladovej, kde majú študenti k dispozícii multifunkčnú učebňu. Zdroj: Facebook/KEFA FMK

Ateliér komunikácie v médiu fotografie (AKMF)

Ako je už z názvu zrejmé, predmet pozostáva z konzultácií, respektíve komunikácie medzi študentmi a pedagógom. „Štúdium prebieha klasicky cez Google Meet. Študenti prezentujú svoju tvorbu aj s vlastným komentárom, následne vyučujúci upozorní na plusy, mínusy či súvislosti a vzťahy na obraze, odprezentuje tvorbu svetových aj domácich fotografov. Snažíme sa tiež poukázať na rôzne koncepty, prístupy, štýly, vyjadrila sa jedna z vyučujúcich predmetu Eva Jonisová. Poukazuje na dva piliére výučby, jedným je technické spracovanie fotografie, druhým je analytická stránka, ktorej venujú väčšiu pozornosť.

Dištančná výučba obrala študentov najmä o vernisáže vo fakultnej Galérii Ľudovíta Hlaváča a workshopy, práve tam totiž dochádza k najintenzívnejšiemu progresu v komunikácii s ľuďmi prostredníctvom média fotografie.

Záverečné známka vyplynie z hodnotenia fotografií na dve stanovené témy. „Aby študenti predišli prekvapeniu zo zlej výslednej známky, podmienkou ich odovzdania je predchádzajúca konzultácia,“ pripomína doktorandka.

Rádio Aetter (mediálny ateliér – rozhlas)

Aetter je študentské rádio, ktoré ponúka príležitosť na získanie praxe. Po deviatich rokoch dostalo oficiálnu frekvenciu 107,2 FM, ktorú prvýkrát spustí 17. novembra. Doteraz sa dalo počúvať len na internete. Redaktori a moderátori sa na vysielanie pripravujú na predmete mediálny ateliér – rozhlas.

„Zimný semester je venovaný najmä teoretickej príprave študentov na prácu v rádiu. Praktické hodiny mávame so študentmi až v letnom semestri, čo nám aktuálne hrá do kariet,“ povedal vyučujúci ateliéru Miroslav Kapec. Aktuálne sa aj novoprijatí študenti v rádiu venujú teoretickej príprave, ktorá zahŕňa písanie a úpravu textov či prípravu scenárov.

Študenti, ktorí vysielali v rádiu ako moderátori a redaktori, si svoje pripravené vysielania cvičia v týchto dňoch v dvoch štúdiách na Skladovej. Podmienkou je dodržiavanie protipandemických opatrení. „Aj napriek snahe vyučujúcich, ktorí robia všetko, čo je v ich silách, osobný kontakt chýba, teda aspoň mne,“ vyjadrila sa Viktória, študentka pôsobiaca v rádiu Aetter. Na otázku o splnení požiadaviek na praktické výstupy odpovedala, že je možné všetko zvládnuť. „Keď sa chce, tak sa dá,“ dodala.

štúdio Aetter
Rádio Aetter s pridelením frekvencie zmenilo nielen zvukovú, ale aj vizuálnu grafiku. Zdroj: Facebook/Aetter

Technické problémy a kvalita štúdia

Študenti sa sťažovali na padajúce webové stránky alebo preťažené servery, slabú výkonnosť svojich mobilných i počítačových zariadení a neustále prerušenie internetového pripojenia. Prednášky napádali rôzni trollovia, ktorí narúšali chod výučby. Z tohto dôvodu FMK umožnila prístup študentom na hodiny len cez e-mailovú adresu @fmk.sk.

Počítač má už svoje roky a mierne nezvláda niektoré online prednášky. Často seká a odpája ma z prednášok, niekedy ma z nich však odpojí aj kvôli slabému internetu,“ vyjadrila sa študentka na bakalárskom stupni. Zároveň dodala, že práve kvôli týmto skutočnostiam preferuje prezenčnú výučbu.

Reakcie na dištančnú výučbu sa rôznia

Myslím si, že onlinová výučba je v rámci teoretických predmetov na univerzite plnohodnotnou náhradou za prezenčnú výučbu. Pri praktických predmetoch je to z núdze cnosť,“ tvrdí doktorand Miroslav Kapec.

prázdne štúdio
Televízne štúdio zíva prázdnotou. Výučba v ňom aktuálne neprebieha.  Zdroj: m.smedata.sk

Doktorka Lucia Škripcová sa vyjadrila, že kvalita štúdia záleží od študentov: „Ak si niekto zapne prednášku len kvôli tomu, aby tam bol prihlásený, nemá to zmysel. Rovnako ako keď príde na prezenčnú hodinu a celý čas pozerá do mobilu. Ak k tomu pristupuje študent svedomito a snaží sa vziať si z toho čo najviac, funguje to.“

Rozdielny názor na kvalitu štúdia v onlinovom svete má aj študent Matúš, ktorý je súčasťou kabinetného praktika televíznej tvorby a FMK TV: „Keď zrátame aspekty monotónnosti prezentácií a ľahšieho rozptýlenia, rapídne klesá množstvo informácií, ktoré si z prednášky odnesiem.“

Niektorým študentom chýbajú debaty, ktoré vznikajú spontánne a môžu byť prínosné. „Ja osobne som sa tešila najviac na to, ako budeme môcť skúšať nové veci a pracovať spolu v ateliéri,“ tvrdí študentka ateliérov AKMF a KEFA.

Do priestorov školy však nie je prístup úplne obmedzený. K dispozícii je knižnica, študijné oddelenie či dekanát. Študenti môžu využiť aj špecializované miestnosti na realizáciu svojho výskumu, záverečných prác či iných výstupov, ktoré súvisia s vedecko-výskumnou alebo umeleckou činnosťou. Predtým však musia kontaktovať príslušného pedagóga alebo školiteľa.