Demo je krátke audiovizuálne dielo, ktoré vzišlo z počítačového kódu, spusteného v reálnom čase. Demá vznikali za doby, keď crackovanie hier bolo sofistikovanou hackerskou záležitosťou. Skupinke kóderov, ktorej sa nejakým spôsobom podarilo hru rozšíriť, si “podpísala” svoju prácu charakteristckým vizuálnym introm. Časom sa z týchto úvodných pozdravov stala samostatná súťažná produkcia.

 

Demopárty sú viacdňové festivaly počítačového umenia a konajú po celom svete vrátane Slovenska

Rôzne platformy ako Sinclaire, Amiga, Atari a neskôr PC znamenali pre vtedajších technologických nadšencov celý vesmír, v ktorom si programovali vizualizácie podľa svojich predstáv. Dnes už pre nás nepochopiteľné technické nedostatky stáli v tej dobe za vznikom špecifickej audiovizuálnej subkultúry. Dôležité je uvedomiť si, že množstvo dát, ktoré teraz posielate smskou, bolo v tej dobe priestorom na realizáciu programátorských schopností. Produkcie extrémne malej kapacity (napr. 4kB, 64kB, 1MB) boli rozdelené do príslušných kategórií podľa veľkosti a platformy (PC, Atari alebo staršie) a prezentované na svojráznych súťažných festivaloch zvaných demopárty. Súťažiaci prezentovali svoje demá publiku, zároveň tiež svojej konkurencii, ktoré následne hlasovalo. Vizuálna stránka prezentovaných dém balansovala na hraniciach vkusu a nevkusu.

Umelecké koncepty vs. absurdné programátorské happyendy, 8-bitová hudba a programátori oblečení v kostýmoch jednorožcov.

Revison party 2016 Mercury 64k category

Časť absurdných vizualizácií, ktoré by už dnes grafik aj s dávkou sebazaprenia ťažko zlepil dokopy, sa znovuobjavujú v súčastnom prúde vaporwave. Demoscénerská komunita je stále živá, čoho dôkazom je aj množstvo počítačových festivalov tohto druhu pravidelne sa konájúcich po celom svete, avšak jej najaktívnejšie jadro tvorí stále hlavne Európa. Cieľom už nie je iba prekonávanie a napínanie medzí hardvéru, kedže kvalitné grafické procesory sú už široko dostupné. Ale ide viac aj o nápady, myšlienky, originalitu a vyjadrenie vlastného univerza. Demopárty davajú priestor aj iným platformám, pre rôzne animácie, game development, pixel art, fotografie alebo iba samostatnú hudbu. Každý, kto rád hodiny tvorí za počítačom, skúša nové veci, oprašuje staré znalosti alebo zdokonaľuje svoje zručnosti, si nájde v tejto medzinárodnej komunite nielen publikum, ale aj cenné konexie a priateľov.

Unikátnosť tejto subkultúry z 90. rokov a taktiež nostalgia sa pretavili do snahy o prinavrátenie života slovenskej demopárty Demobit.

 

Táto prvá a nezabudnuteľná demopárty, ktorá mnohých výrazne ovplvynila a zostala v pamäti, sa konala v roku 1995 v Bratislave. V tej dobe ju organizovali teenegeri, ktorí sú dnes po 20 rokoch majiteľmi úspešných IT firiem. Demobit zažil znovuzrodenie v januári 2017 a po mnohých rokoch sa zdal ako znovuobjavenie vzácnej hračky z detstva. Našťastie po svojom znovzrodení neprešiel znova do hybernácie, ale v roku 2018 Demobit rezonuje naďalej. Ďalšia časť sa uskutoční 2. až 4. februára v Bratislave, v priestoroch Binária v Mlynskej doline.

 

Assembly, 2007 ASD combined demo

Dnes, keď máme 3D virtuálnu realitu a ďalšie takmer neobmedzené technologické prostriedky na zachytávanie skutočnosti, nie je demoscéna iba undergroundovým fetišom ľudí, inklinujúcich k tradicionalizmu, ale demoscénu môžeme považovať za skvostný artefakt vizuálneho umenia.

Autor: Marianna Sádecká

Foto: Archív Demobit, pouet.net
FB: Demobit
https://www.demobit.party/