Mestská televízia Trnava si pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM pripravila workshop, kde mohli zistiť, ako to chodí v praxi.

Trval 4 dni a mal študentom priblížiť prácu v médiách. Študenti sa rozdelili do dvoch skupín. Prvá skupina boli záujemcovia o prácu redaktora a moderátora, druhú zase tvorili tí, ktorých zaujíma práca za kamerou.

Prvé dva dni sa konali v priestoroch FMK. Tam účastníci nadobudli okrem teórie aj praktické zručnosti. Mali napísať krátky text na danú tému a následne to čo najlepšie odprezentovať a prečítať riaditeľke televízie Dálii Šaškovičovej. Ona mala za úlohu to zhodnotiť, povedať, čoho sa majú vyvarovať alebo, naopak, čo robili správne.

Tretí deň sa už presunuli na miesto, kde sídli MTT. Tam mal každý možnosť si pred kamerou vyskúšať čítať z čítačky, hneď dostať spätnú väzbu a zároveň si to potom aj pozrieť na videu, aby sa videli a počuli a mohli zistiť, čo ešte treba zlepšiť.

Zatiaľ čo prvá skupina čítala ostošesť, druhú skupinu mal na starosti kameraman a absolvent FMK Pavol Matava, kde okrem toho, že vysvetľoval prácu s kamerou, si skúšali aj strih rôznych reportáží.

Išli aj do terénu

Štvrtý a zároveň posledný deň workshopu mali nádejní redaktori možnosť ísť spolu s tímom MTT do terénu. Mohli vidieť, ako sa taká reportáž točí a čo všetko v dobrej reportáži nemôže chýbať. Taktiež mali možnosť spraviť anketu, a tak si naostro skúsiť komunikáciu s ľuďmi pred kamerou s mikrofónom v ruke. Kolegovia z druhej skupiny si zase vyskúšali prácu za kamerou, kde mali možnosť ísť natočiť aj svoje vlastné obrazy.

Jednu z takýchto reportáži si môžete pozrieť TU.

mtt workshop
Počas točenia reportáže v Trnave na vianočných trhoch, kde deti vítali Mikuláša. Zdroj: Simona Matúšková

Prostredníctvom tohto projektu, workshop s MTT, sme chceli študentom, a možno našim potenciálnym kolegom, priblížiť prácu v lokálnej televízii. Naučiť ich základy tvorby spravodajských príspevkov po stránke vizuálnej, obsahovej aj auditívnej a dať im možnosť vyskúšať si získané zručnosti priamo v praxi,“ povedala doktorandka FMK a zároveň redaktorka a moderátorka MTT Nikola Kaňuková.

Vyjadril sa aj Pavol Matava, kameraman MTT: „Aby sa zvýšila atraktivita informácie, ktorú chceme dostať k verejnosti, je dôležité, aby tento obsah bol lahodný aj pre oko, a preto bolo mojou úlohou účastníkov workshopu zasvätiť do tvorby a editácie audiovizuálneho záznamu.“ 

Nakoniec sme sa spýtali aj jednej zo zúčastnených, ako sa jej workshop s MTT páčil.

 „O tomto workshope si myslím, že bol užitočný a ľudia z trnavskej televízie k nám boli mimoriadne zlatí a priateľskí. Som veľmi rada, že som si mohla vyskúšať, aké to je na natáčaní ozajstnej reportáže pre Mestskú trnavskú televíziu.“