Študentky môžu pre tehotenstvo školu prerušiť, ale niektoré ju zvládnu aj s dieťaťom. Nájdu sa pedagógovia, ktorí im dovolia mať na vyučovaní dieťa pri sebe.

Na FMK majú študentky, ktoré sú zároveň matkami, niekoľko možností. Pre tie, ktoré sa chcú dieťaťu venovať naplno, môže byť dobrou voľbou prerušenie štúdia. Všeobecne ho môžu študenti prerušiť maximálne na štyri semestre. V osobitných prípadoch, akými sú napríklad materská či rodičovská dovolenka, ho môžu pozastaviť až na šesť semestrov.

Po opätovnom zápise študent pokračuje tam, kde skončil. Spomínané riešenie vyhovovalo aj študentke Veronike H., ktorá čakala dieťa: „Pre túto možnosť som sa rozhodla kvôli narastajúcemu napätiu s blížiacimi sa štátnicami. Nechcela som nijako ohroziť svoj zdravotný stav stresom.

V štúdiu môžete pokračovať aj popri materstve, avšak treba zvážiť všetky pre a proti. „Keby som bola priamo z Trnavy, možno by som sa zamýšľala aj nad individuálnym študijným plánom. Kvôli dochádzaniu a rozvrhu by som to radšej neriskovala,“ vysvetlila už terajšia mamička Veronika H.

Mamičky si zväčša vyberajú individuálny študijný plán

Je lepšie, ak študentky vopred zvážia možné komplikácie v tehotenstve, pri starostlivosti o dieťa a predídu zbytočným nepríjemnostiam v škole. Kým o prerušenie štúdia môžu požiadať kedykoľvek, v prípade individuálneho študijného plánu to musia stihnúť najneskôr do troch týždňov od začiatku výučby.

štúdium popri materstve
Študovať externe, napríklad kvôli rodičovskej dovolenke, sa dá na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni. Zdroj: unsplash.com

Dekan ho spravidla udeľuje študentkám, ktoré sa starajú o maloleté dieťa alebo majú rizikové tehotenstvo. „Na FMK UCM v Trnave evidujeme viacero študentiek, ktoré sú v očakávaní príchodu bábätka alebo sú už matkami starších či mladších detí. Sú na materskej dovolenke, z čoho máme radosť. Tieto študentky spravidla žiadajú o individuálny harmonogram štúdia, ktorý je v každom jednom prípade schválený,“ vyjadrila sa prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Juliána Mináriková.

Najskôr študentka vyplní žiadosť o individuálny študijný harmonogram. Na základe nej vyučujúci stanoví podmienky na ukončenie predmetu. Môžete sa s ním dohodnúť na účasti na hodinách, prípadne aj na výnimkách v skúškovom období.

Vyučujúci rozhodne, či si dieťa vezmete na prednášku

Bez individuálneho prístupu či pomoci od rodiny by mamičky zvládali denné štúdium ťažko. „Bolo by náročné zadeliť si čas tak, aby som sa dostatočne venovala škole, plnila si všetky povinnosti na čas a zároveň vychovávala dieťa,“ potvrdila Veronika L. Posledné mesiace tehotenstva však na fakulte zvládala bez starostí. „Pedagógovia boli ústretoví, ak som mala problém, vyhoveli mi. V prípade, že som pre nejaké komplikácie nemohla prísť na prednášku, učiteľ to rešpektoval a ospravedlnil ma,“ opísala pozitívne skúsenosti mladá mamička.

Vyučujúci rozhodne, či si dieťa môžete vziať na prednášku. „Je potrebné to konzultovať s daným pedagógom predmetu,“ potvrdila Zuzana Mikulková, vedúca organizačného oddelenia UCM v Trnave.

Na druhej strane, Juliána Mináriková podobnú požiadavku od študentiek nezaznamenala už dlhý čas: „V minulosti som takúto študentku učila a na svojich hodinách som jej povolila mať synčeka pri sebe, ale musím povedať, že to bolo mimoriadne pokojné a poslušné dieťa.“ 

štúdium popri materstve
Centrá pre deti študentov sú na Slovensku len v dvoch mestách. Zdroj: unsplash.com

Fakulta nedisponuje žiadnym centrom, v ktorom by ste si svoju ratolesť mohli počas vyučovania nechať. O takéto miesta je na vysokých školách núdza. Centrum pre deti študentov nájdete len na univerzitách v Prešove a Trenčíne. Pred siedmimi rokmi bola na Fakulte masmediálnej komunikácie, v budove na Nám. J. Herdu, miestnosť, ktorú prispôsobili pre základné potreby dieťaťa – kŕmenie, prebaľovanie či spanie. „O túto miestnosť však mali záujem skôr pedagogičky než študentky,“ skonštatovala prodekanka.

Externé štúdium je popri materstve vhodnejšie ako denné. Nevýhodou je jeho spoplatnenie. Za študijné programy prvého aj druhého stupňa zaplatíte na FMK za akademický rok 500 eur, v prípade tretieho stupňa 950 eur.

Každá študentka nedostane materský príspevok

Financie môžu byť v období materstva problém. Pri štúdiu ide často práca bokom a ženy sa jej nestíhajú venovať ani pri výchove dieťaťa. Rodič má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý je jednorazový. Mal by slúžiť na zabezpečenie nevyhnutných potrieb pre novorodenca. Ak ide o dieťa, ktoré je z prvého až tretieho pôrodu a dožilo sa minimálne 28 dní, štát prispeje sumou 829,86 eur. Podmienkou je trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenska.

Nárok na túto dávku zaniká, ak od narodenia dieťaťa uplynulo šesť mesiacov. Do tejto doby totiž rodič musí podať žiadosť o príspevok na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak by matka nechodila na preventívne prehliadky pravidelne, raz za mesiac až do konca tehotenstva, alebo by po pôrode opustila nemocnicu bez súhlasu doktora, nárok na tento príspevok nemá.

študium počas materskej
Zorientovať sa vo financiách po narodení dieťaťa nemusí byť jednoduché. Zdroj: curaprox.sk
Každý mesiac je možné poberať materskú dávku, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa. Všetko má ale svoje pravidlá.

Ak je študentka tehotná alebo sa stará o dieťa, môže dostávať materskú dávku. Musí byť však nemocensky poistená, a to minimálne 270 dní. Je dôležité, aby išlo o obdobie posledných dvoch rokov pred pôrodom. Štát za študentov vysokých škôl nemocenské poistenie neplatí.

Spomínanú dávku vypláca Sociálna poisťovňa. Žena má na ňu teda nárok len v dvoch prípadoch. Buď bola popri štúdiu zamestnaná, alebo si v danom období platila poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie sama. Výšku materského poisťovňa vypočíta ako 75 % z vymeriavacieho základu, v prípade zamestnanca z hrubej mzdy. Vypláca sa maximálne 34 týždňov.

Rodič má právo na viacero sociálnych dávok

Prídavok na dieťa vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 24,95 eur mesačne. Tento príspevok slúži na výchovu a výživu dieťaťa. Rodič o neho môže požiadať až po jeho narodení. Poberá ho dovtedy, kým je dieťa nezaopatrené. Takou je podľa zákona osoba, ktorá nemá nárok na invalidný dôchodok a nezískala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

K prídavku na dieťa môže rodič získať aj príplatok. Prilepší si tak o 11,70 eur. Dostáva ho v prípade, že okrem prídavku na dieťa poberá starobný, predčasný starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok. O príplatok môže požiadať aj vtedy, ak si nepriznáva daňový bonus na nezaopatrené dieťa a nevykonáva zárobkovú činnosť.

štúdium popri materstve
Ak matka nestíha štúdium, riešením môžu byť aj detské jasle. Zdroj: unsplash.com

Štát dáva rodičom aj rodičovský príspevok. Podmienkou je len trvalý alebo prechodný pobyt na území SR. Poberať ho môžu do troch rokov dieťa. Ak by však malo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude dávku vyplácať až do jeho šiestich rokov.

Mesačne ide o sumu 270 eur. Osoba, ktorá ale pred vznikom nároku na rodičovský príspevok poberala i materské, získa až 370 eur mesačne. Pri dvojičkách a trojičkách sa sumy líšia.

Nárok vzniká aj na príspevok na starostlivosť o dieťa. Dostáva ho iba rodič, ktorý pracuje alebo študuje. Výška tohto príspevku je rôzna. Bez toho, aby preukázal výdavky na starostlivosť o dieťa, dostane minimálnu sumu 41,10 eur. Ak ich vie preukázať, podľa výšky výdavkov má nárok maximálne na 280 eur.

V prípade, že dieťa navštevuje materskú školu zaradenú do siete slovenských škôl a školských zariadení, rodič dostane 80 eur. Doba trvania spomínanej sociálnej dávky je rovnaká ako pri rodičovskom príspevku, do troch alebo šiestich rokov dieťaťa.