Seniori sa oboznámili v priebehu dvoch týždňov aj s tým, ako vyhľadávať napríklad cestovné spojenia.

Fakulta masmediálnej komunikácie pripravila dvojtýždňový vzdelávací kurz pre seniorov, v rámci ktorého ich naučila pracovať so smartfónmi a rôznymi mobilnými aplikáciami.

„Chcem byť šikovnejšia a múdrejšia,“ hovorí pani Anna (76), ktorá sa do tréningu zapojila dobrovoľne. Aj keď s aplikáciami najprv bojovala, podľa jej slov sa ich naučila ovládať.

Doktorandi Fakulty masmediálnej komunikácie UCM vzdelávali dvadsiatku seniorov v rámci medzinárodného projektu LoGaSET, ktorý skúma možnosti využitia geolokačných hier pri vzdelávaní staršej generácie.

Seniori sa okrem smartfónov učili pracovať aj s WhatsAppom či aplikáciou CP.sk. (Foto: Kristína Krupová)

Dva rôzne tímy, dva rôzne prístupy

„Vzdelávanie seniorov v oblasti používania smartfónov je aktuálnou otázkou týkajúcou sa implementovania nových technológií do života staršej generácie,“ hovorí Magdaléna Švecová, koordinátorka projektu.

Lektori na FMK rozvíjali digitálne zručnosti seniorov prostredníctvom mobilných aplikácií Google Prekladač, Google Mapy, či Trip Advisor.

V rámci projektu boli rozdelení do dvoch tímov. Kým jedna skupina čerpala vedomosti počas výučby sedením v školských laviciach, tá druhá absolvovala geolokačný tréning, kedy sa oboznámila hravou formou s tým, ako pracovať s aplikáciami v teréne.

„Naučila som sa robiť s WhatsAppom a robili sme aj s cestovnými poriadkami, čo je super, pretože to mám v mobile,“ hovorí pani Anna, ktorá sa teší na to, že už nebude musieť chodiť hľadať cestovné spojenia na zastávku.

Až 15% slovenskej populácie, a teda vyše 350 000 občanov, je vo veku 65 rokov a vyššie, uviedol Eurostat v roku 2017. Na svete pritom žije približne 700 miliónov seniorov starších ako 60 rokov. Organizácia spojených národov predpokladá, že do roku 2050 ich počet stúpne až na dve miliardy.

Digitálni dôchodcovia vďaka hrám?

Geolokačné hry (anglicky location-based game) umožňujú hráčom napredovať v hernom procese len vďaka tomu, že menia svoju lokalizáciu. Medzi najznámejšie patrí geocaching či neslávne známa hra Pokémon Go. V posledných rokoch sa geolokačné hry stávajú objektom skúmania ich využitia pri vzdelávaní.

Seniori objavovali funkcie smartfónov. (Foto: Kristína Krupová)

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM spolupracuje na projekte LoGaSET s organizáciami z Británie, Litvy a s poľskou organizáciou Fundacja Pro Scientia Publica.

„Projekt je zameraný na zodpovedanie otázky, či sú geolokačné hry efektívny nástrojom edukácie na poli informačných technológií,“ uvádza Švecová.

Práve poľský partner uskutočnil v roku 2013 pilotnú štúdiu týkajúcu sa využitia geolokačných hier vo vzdelávaní v dobe moderných technológií. Tá potvrdila, že takéto hry výrazne prispeli k vyššej efektivite vzdelávania seniorov a ich schopnosti spoľahnúť sa na seba v rôznych situáciách. Štúdiu vykonali len na malej vzorke účastníkov.

„Ako rýchlo a dobre sa senior naučí pracovať s dotykovým telefónom závisí od jednotlivca,“ hovorí Švecová. Trnavskí seniori sa podľa nej naučili viac klasickou metódou, no rozdiel oproti druhej skupine nebol markantný. „Dôležitým prvkom sú aj fyziologické prvky, ako jemná motorika, a tiež pravidelnosť používania.“

Gamifikovaný edutainment je zábavnejší a efektívnejší pri príprave seniorov na vstup do skutočného sveta smartfónov, preto by sa mali obe metódy kombinovať, podčiarkuje Švecová, ktorá plánuje vydať k tejto téme aj publikáciu a pokračovať v podobných tréningoch.

Finálne výsledky medzinárodného projektu vzídu nielen z porovnania výskumov z Poľska, Británie, Litvy a Slovenska, ale aj z reálneho využívania geolokačných hier lektormi a opatrovateľmi pracujúcimi so seniormi.