Vláda sa pomaly rozpadá a okrem cien za energie v domácnostiach sa najmä študenti boja toho, ako bude vyzerať školstvo počas energetickej krízy.

Od 1. júla sa dvíhali ceny študentských domovov, bytov, potravín a ako keby to nestačilo, študenti sa možno zase nebudú v škole ani vidieť. Niektoré ceny vyskočili oproti minulému školskému roku skoro dvojnásobne.

To najmä kvôli energetickej kríze, ktorá začína ovládať svetové hospodárstvo. Financie na energie aktuálne chýbajú aj v školách. Prichádza pre študentov po pandémii ďalšie nešťastie?

Slovenská rektorská konferencia upozornila na hroziaci kolaps vysokých škôl, ktorý môže nastať v dôsledku energetickej krízy. Takýto kolaps je viac než pravdepodobný, pretože vo vláde sa skôr riešia hádky medzi jednotlivými predstaviteľmi a osobnostné spory ako stav krajiny, ktorá sa pred očami občanov rozpadá.

Z toho nám teda vyplýva otázka, či budú žiaci v zime chodiť do školy, znova sa vráti online vyučovanie alebo dokonca či sa bude vôbec učiť. Pribúdajú aj ďalšie otázniky. Ako to bude s učiteľmi? A čo doktorandské štúdium?

TASR informovala, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky uvoľnilo 19. septembra 30 miliónov eur pre regionálne školy ako kompenzáciu za energie. Tu nasledovala ďalšia otázka – kde sú vysoké školy?

Školstvo počas energetickej krízy
Názory študentov na online vyučovanie sa rôznia. Zdroj: unsplash.com

Po viacerých žiadostiach vysokých škôl Ministerstvo financií školám vyhovelo a 30. septembra uvoľnilo približne 17 miliónov eur pre verejné vysoké školy. Táto finančná kompenzácia by mala postačovať, avšak či aj naozaj bude je otázne. Pokiaľ nie, Slovenská rektorská konferencia oznámila, že školy sa 17. novembra zatvoria.

Vláda uvažuje nad mnohými možnosťami, ako bude fungovať školstvo počas energetickej krízy. Online výučba každý piatok, predĺženie zimných prázdnin o dva týždne alebo celé vyučovanie v online prostredí.

Možností, ktoré predstavili členovia vlády je mnoho, ale o týchto sa hovorí najviac. Vysoké školy a univerzity chcú pre študentov iný život a mnohé z nich sa zapojili do protestov proti týmto opatreniam.

Zároveň je jasné, že online vyučovanie počas pandémie nebolo ani zďaleka ideálne. Prezenčné hodiny sa nahradiť nedajú a nedostatky školy cez počítač sa podpísali na psychickom zdraví študentov.

World Health Organization v marci tohto roku podala informáciu o náraste depresií a úzkostí počas vyčíňania koronavírusu až o 25 %. Do skupiny najviac postihnutých patria vo veľkej väčšine ľudia od veku 14 až 25 rokov. Je to práve kvôli online výučbe a obmedzenému školskému životu.

Organizácia týmto chcela varovať jednotlivé krajiny, aby posilnili služby na podporu duševného zdravia. Pokiaľ vláda nezakročí a nezačne venovať viac času školstvu, tak bude skutočne potrebné riešiť vo veľkom. Zbytočné hádky vo vláde a v parlamente nám určite nepomôžu.

Ako bude školstvo počas energetickej krízy v zime vyzerať ešte nevie nikto jasne povedať. Všetci dúfame, že sa dá situácia (a najmä vláda) dokopy a nájde sa rozumný spôsob, ako tento problém vyriešiť.

Predovšetkým preto, aby mohli žiaci a študenti všetkých škôl navštevovať školu osobne. A rovnako, aby neboli obratí o ich školské životy ako to bolo počas posledných dvoch rokov.