Hostia sa v relácii V Samárii pri studni vyjadrili k tohtoročnému sčítaniu obyvateľov. Riešili aj financie a kontroverzné otázky v dotazníkoch.

Zuzana Podmanická zo Štatistického úradu Slovenskej Republiky, demograf Branislav Šprocha a hovorca Konferencie biskupov Martin Kramara sa stretli a hovorili o dôležitosti sčítavania obyvateľov. TV Lux v poslednom čase vyvíja nátlak na registráciu v cirkvi, najmä čo sa týka dotazníka.

Podnetom na upozorňovanie vyznania viery je financovanie, ktoré môže štát poskytnúť cirkvi vďaka spomínanému sčítavaniu. Martin Kramara poznamenal: ,,My si však vedieme vlastné štatistiky,“ uviedol pre reláciu Tv Lux. Toto tvrdenie z jeho strany nebolo celkom na mieste, keďže sa vyjadril o fakte, že rímskokatolícka cirkev si vedie svoje vlastné evidencie a teda sa necítia byť nijako zaviazaní výsledkami elektronického sčítavania.

Potvrdil aj, že je to povinnosť voči štátu. Jeho odpovede na položené otázky neboli smerodajné. Podnecoval nepravdu voči financovaniu štátu pre cirkev. Kramara prejavil väčší záujem o plynutie príspevkov od  štátu do pokladníc registrovaných cirkví ako o získanie spoľahlivých podkladov a dát, s ktorými by sa dalo v budúcnosti pracovať. Z jeho strany to možno považovať za ,,mlátenie prázdnej slamy“.

My na billboardy peniaze nemáme

Na základe výpovede Kramaru nešlo len o sčítanie obyvateľov, ale najmä o sprostredkovanie informácií z hľadiska médií. Hovorcovi KBS prekáža, že organizácie podporujúce hnutie ,,bez vyznania“ míňajú peniaze na medializáciu svojich názorov prostredníctvom billboardov alebo sociálnych sietí. Kramara vysvetľuje, že takéto presvedčenia môžu viesť k znehodnoteným výsledkom kvôli propagácii a namotávaniu občanov.

Navyše tvrdí, že cirkev nemá financie na propagáciu akéhokoľvek vierovyznania a vyzval občanov, aby sa v situácii, v akej sa Slovensko nachádza, podujali na pomoc nemocniciam namiesto šírenia informácií o sčítavaní a cirkvi. Viackrát spomenul, že čiastka, ktorú štát na cirkev poskytuje, je minimálna a počas koronakrízy niektoré farnosti nemajú elektrinu či prívod vody.

Snažil sa najmä uistiť divákov, že ohrozenie financií cirkvi je jednoducho bezprostredné: ,,Vám to zoberieme a dáme to nemocniciam. Takto to vôbec nefunguje.“ Napriek tomu stále o financiách hovoril.

Relácia mala mať viac odborníkov na sčítanie

Kontroverzia TV Lux sa zvyšuje najmä vďaka hosťom v ich reláciách. TV Lux mohla do televíznej debaty pozvať aj zástupcu niektorej inej štátom registrovanej cirkvi, možno aj štátneho zamestnanca ministerstva kultúry, pod ktoré spadá problematika registrácie a udeľovanie dotácii od štátu.

Zamestnanec by sa im vedel odbornejšie vyjadriť k problematike analýzy dát získaných z elektronického sčítavania. Napriek tomu, že je televízia založená na náboženstve a ľuďoch v cirkvi, do debaty mohli prispieť aj tí, ktorí nie sú registrovaní v žiadnej cirkvi Slovenskej republiky, a preto by mohli obhájiť názory ohľadom systému dotácii a príspevkov od štátu.

Koľko sa v obci sčíta obyvateľov, toľko príde príspevkov. Napriek tomu, niektoré otázky ohľadom vierovyznania, rodinného stavu, ale aj zamestnania sú považované za nekorektné alebo nepotrebné. Zároveň dotazník neobsahuje niektoré možnosti, ktoré občania Slovenskej republiky majú.