Konferenciu otvorila dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie, Dana Petranová. V úvodných slovách privítala zahraničných hostí z Poľska a iných slovenských univerzít. Medzinárodná účasť umožnila porovnať príspevky a prezentácie mladých vedcov a zároveň podporila spoluprácu a pozitívne vzťahy so zahraničnými univerzitami. „Teší ma, že v príspevkoch rezonujú veľmi aktuálne témy, ako napríklad pokles absolventov stredných škôl, a s tým spojená hrozba pre vysoké školy, či nazeranie na problematiku a riešenie preferencií z pohľadu seniorov,“ povedala Dana Petranová, dekanka FMK UCM. Konferencia Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing prebiehala v dvoch sekciách – marketingovej a masmediálno-umeleckej. Početné zastúpenie marketingových tém si vyžiadalo ich rozdelenie do dvoch rokovacích miestností. Opodstatnenie integrácie médií a umenia spočívalo v prieniku a prepojenosti jednotlivých poznatkov. V masmediálno-umeleckej sekcii sa diskutovalo o mediálnej výchove v kontexte so zrakovo hendikepovanými občanmi a taktiež o jej zavedení do predprimárneho vzdelávania. Účastníkov zaujali aj doposiaľ nepreskúmané témy ako kyberspiritualita či transmediálny storytelling. Medzi umeleckými témami nechýbali príspevky z oblasti filmu a fotografie. V marketingovej sekcii rezonovala téma generácie 50+. Výrazne rozoberaná bola aj problematika vzdelávacích inštitúcií, a to z pohľadu vytvárania vizuálnej identity a inovácií, ktoré prispievajú k zlepšovaniu ich imidžu. Ďalšie príspevky odzneli z oblasti spoločenskej zodpovednosti, vzťahov so zákazníkmi, marketingu vysokých škôl a politického marketingu. Sekcia bola ozvláštnená účasťou poľských kolegov, ktorí vystúpili s atraktívnymi prezentáciami v anglickom aj poľskom jazyku. Novinkou tohtoročnej doktorandskej konferencie, ktorá sa vo všeobecnosti orientuje na interdisciplinárne využitie poznatkov z oblasti masmédií, marketingu a umenia je žiadosť o zaindexovanie príspevkov v akademických databázach ProQuest, ABSCO a Ulrich’s. Tým by sa dosiahlo zvyšovanie medzinárodného povedomia o doktorandoch Fakulty masmediálnej komunikácie.

Tlačová správa z konferencie