Interrupcia – téma, ktorá rozdeľuje ľudí na dva tábory. Jedni s ňou súhlasia, iní by ju najradšej zakázali. Je však v poriadku rozhodovať o tehotenstve ženy, keď nevieme v akej situácii sa nachádza?

Sprísňovanie interrupcií je jedna z najčastejšie otváraných tém v slovenskom parlamente. Minister zdravotníctva Marek Krajčí tentokrát vydal vyhlášku, ktorá rozhoduje o tom, že ženy po štyridsiatom roku života si za interrupciu zaplatia samy.

Vyhláška nadobudla platnosť od 1. marca. Vzhľadom na to, že sa nemenil samotný zákon, nemusel o tom rozhodovať parlament. Doposiaľ si zákrok v plnej sume hradili mladšie ženy ako štyridsať rokov. Minister Krajčí argumentuje, že vyhláškou chce zabrániť diskriminácií žien na základe veku.

Je naozaj nutné riešiť túto tému v aktuálnej situácií?

Nemocnice kolabujú, pandemické opatrenia sa sprísňujú. V počte úmrtí na ochorenie COVID-19 sme na tom na počet obyvateľov najhoršie na svete. Zdravotníctvo potrebuje riešiť inú problematiku, ku ktorej aktuálne nepatrí spoplatnenie interrupcií po štyridsiatom roku života.

Interrupciu v tomto veku absolvujú najmä ženy, ktoré sú sociálne alebo zdravotne znevýhodnené. V časoch pandémie ľudia neprichádzajú len o zdravie, ale aj o príjem. Každá matka túži dieťa priniesť do vhodne finančne zabezpečenej rodiny. Domácnosť, ktorá je na hranici s chudobou zvyčajne nedokáže dať dieťaťu plnohodnotné detstvo. Tehotenstvo nie je len o darovaní života, ale taktiež aj o zabezpečení nevyhnutných potrieb, ktoré najmenší potrebujú.

Vyhlášku kritizuje predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR Jana Bittó Cigániková. Krajčímu odkázala, aby konečne prestal vnucovať celému Slovensku svoje náboženské presvedčenie a začal sa venovať problematike COVID-u. Návrh je súčasťou programového vyhlásenia vlády, pod ktorý sa podpísali všetci koaliční poslanci okrem Bittó Cigánikovej.

Vyšší vek počas tehotenstva by nemal byť problém

Poslankyňa NR SR Anna Záborská spoplatnenie interrupcií po štyridsiatom roku života obhajuje. Tvrdí, že medicína napreduje a vďaka tomu zvládajú tehotenstvo aj staršie rodičky. Podľa nej vek rodičky už dávno nie je dôvodom interrupcie. Pripomína, že ak je ohrozené zdravie či život plodu alebo matky, zákrok bude naďalej hradený zo zdravotného poistenia. Síce je fajn, že spoplatnenie sa netýka zdravotne znevýhodnených žien, aj tak to môže rozprúdiť otázku diskriminácie. Každá žena by mala mať rovnaké práva, obzvlášť ak sa to týka jej natality.

tehotenstvo
Anna Záborská tvrdí, že medicína napreduje a vďaka tomu tehotenstvo zvládajú aj staršie rodičky. Zdroj: https://www.pexels.com/photo/love-woman-internet-dog-7055918/

Počet interrupcií na Slovensku výrazne klesá

Je štatisticky dokázané, že počet interrupcií na Slovensku výrazné klesá. V roku 2019 bolo vykonaných 5 824 umelých prerušení tehotenstva. Zo všetkých prípadov sa umelé prerušenie tehotenstva po štyridsiatke týkalo 11 percent žien. Z toho jasne vyplýva, že ženy staršie ako štyridsať rokov neabsolvujú tento zákrok z vlastnej nezodpovednosti, ale kvôli rôznym okolitým vplyvom, ktorým nedokážu zabrániť. Mnoho žien nemá na výber, pokiaľ žijú s násilníckym partnerom alebo sa potýkajú s chudobou.

Chceme sa priblížiť k Poľsku?

Prešlo už niekoľko mesiacov od toho, čo Anna Záborská predložila novelu o sprísnení potratov. Našťastie novela neprešla a všetko zostalo po starom. Organizácia Možnosť voľby varuje, že sa tým prispieva k obmedzovaniu práv žien. Môže to zhoršiť životnú situáciu žien, ktoré zažívajú domáce násilie alebo žijú na hranici chudoby. Obzvlášť je nonsens, že práve žena prispieva k návrhu sprísňovania potratov. Je smutné,  že v 21. storočí stále nemôžeme hovoriť o rovnosti a sile žien.

Poľsko patrí ku krajinám, ktoré majú jeden z najprísnejších potratových zákonov. Ženy nemôžu podstúpiť interrupciu už ani z dôvodu poškodenia plodu. Hoci proti zákonu hromadne protestovali obyvatelia Poľska aj v uliciach, o zákone už definitívne rozhodol Ústavný súd.

Znásilnené ženy sú na tom asi najhoršie. Prežívajú traumu z nešťastného činu a sú naviac ukrátené o možnosť voľby pokiaľ zostanú tehotnými. Ako môže mať žena cit k takému dieťaťu, keď aj ženy v šťastných zväzkoch sa počínajú s popôrodnou depresiou? Experti z OSN varujú, že prísny interrupčný zákon bude viesť k „potratovej turistike“. Ženy, ktoré si to z finančného hľadiska môžu dovoliť, cestujú za interrupciou do Českej Republiky alebo Nemecka. Najväčšou hrozbou sú ilegálne potraty, ktoré podľa OSN vykonajú v Poľsku od 80-tisíc do 180-tisíc ročne. Nielen, že sa ilegálnym potratom  žena dopúšťa trestného činu, taktiež sa ohrozuje jej život a plodnosť.

obyvatelia Poľska protestovali
Obyvatelia Poľska protestovali proti zákonu v uliciach. Zdroj: https://www.pexels.com/photo/people-standing-on-street-5700297/

V Česku je dostupná interrupčná tabletka, ktorú žena zoberie v prítomnosti zdravotníka. Tabletku chce na Slovensku sprístupniť aj poslankyňa Bittó Cigániková. Minister Krajčí jej návrh zatiaľ jednoznačne neodmietol. Táto tabletka by mohla pomôcť množstvu žien, keďže samotný chirurgický zákrok je relatívne drastický a pokiaľ sa nepodarí, môže ohroziť plodnosť ženy.