Študentská rada UCM bude oceňovať šikovných a aktívnych študentov cenou Gaudeamusštudentská osobnosť roka UCM. „Prostredníctvom tejto ceny chceme nájsť a poukázať na aktívnych študentov, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju študentského, vedeckého či kultúrneho života na našej univerzite“, uvádza Matej Martovič, predseda Študentskej rady UCM.

Študenti môžu byť nominovaní celkovo v piatich kategóriách:

– vedecká činnosť
– reprezentácia univerzity v rámci športu
– reprezentácia univerzity v rámci kultúry
– prínos pre univerzitu
– práca v študentských spolkoch

Hlavnú cenu, ktorú prinášajú spoločnosti Systém Servis Slovakia s.r.o. a M-group Ltd., s.r.o., dostane študentský líder. „Snažili sme sa pokryť všetky oblasti, v rámci ktorých sa vedia študenti realizovať“, uvádza Laura Juhásová z organizačného výboru ceny.

Okrem študentov sa bude oceňovať aj organizácia, ktorá pôsobí na univerzite. „Študentské organizácie predstavujú priestor, kde sa študenti realizujú a vytvárajú určitú činnosť záujmu. Myslíme si, že stoja za povšimnutie a preto sme sa rozhodli dať cenu aj študentskej organizácii“ uvádza Natália Mulinová, členka výboru ceny.

Nominácie je možné podávať prostredníctvom webu Študentskej rady UCM a samotné odovzdávanie cien sa koná 27.apríla.

12016455_1350703561622357_844304236_n