Zanedbávané a dlhodobo zmieňované problémy životného prostredia trápia spoločnosť a najmä planétu. Dramatické zmeny, ktoré koronavírus spôsobil, majú dopad aj na ekológiu. Tieto zmeny sú odlišné. Je COVID-19 katastrofou pre ľudstvo a zároveň liekom pre našu Zem?

Vyrúbané lesy, zničené pasienky, pláže plné turistov a oceány plniace sa odpadom. Ryžovanie peňazí na úkor slobody zvierat a potrieb planéty. Desia nás predstavy, ktoré sú v skutočnosti bežnou realitou všedných dní. Napriek tomu sa nám plasty v oceánoch o chvíľu budú zdať také bežné ako cigaretový ohorok pohodený v parku. Všetky fakty sú ľahko prehliadané, pokiaľ nie sú stredobodom našej skutočnosti a netýkajú sa práve nášho životného pohodlia.

Je však pravdou, že deň za dňom sa informácie ohľadom devastovania prírody stávajú čírejšími a naše oči viac slepými. Nenásytne divočíme a majetne si privlastňujeme bez ohľadu na potreby planéty. Bezhlavo stíname stromy, kradneme lúky, znečisťujeme oceány, z dôvodu roztopašnosti a lenivosti sa správame barbarsky. Chceme mať všetko, ale ani to nás neuspokojí v tom, aby sme chceli ešte viac. Naozaj nás trápia préblémy prírody alebo si stále nedovidíme ďalej ako do vlastnej záhrady?

Devastovanie prírody sa stáva neprijateľným. Zdroj: facebook.com/ANGRY EARTH

Koronavírus značne zasahuje do životného prostredia. Možno je prekvapivé, že vplyvom situácie, ktorá nastala na Zemi, sa dejú i kladné zmeny, no skutočne je to tak. Našej planéte tento stav prospieva. Je to poznateľné na zmenách, ktoré sú viditeľné za relatívne krátke obdobie. Ovzdušie sa stáva čistejším a znižuje sa koncentrácia oxidu dusičitého. Najviac zrejmé je to vo veľkomestách. Prvýkrát bola zmena ovzdušia zaznamenaná v blízkosti čínskeho mestečka Wu-chan, v epicentre nákazy, kde obyvatelia namiesto hustého sivého smogu uvideli krásnu modrú oblohu. 

Aj živočíšna ríša sa stáva do istej miery slobodnejšou. Divoké zvieratá si nárokujú územia, ktoré im patria a bez strachu sa vracajú na miesta, kde už dlho nezavítali. Svetoznáme benátske kanály, bežne brázdené gondolami, sa stávajú priezračne čistými. Planéta prežíva istým spôsobom návrat k sebe. Svet sa síce v určitých smeroch zastavil, no má možnosť precitnúť v iných rozmeroch. Tieto znamenia možno pokladať za výrazne pozitívny vplyv koronavírusu.

To, že sa Zemi ľahšie dýcha a zvieratá sú slobodnejšími tvormi, je určite potešujúce. V závislosti od rôznych prieskumov môžeme vidieť výsledky, ktoré sú prekvapivé. Úbytok ľudí v mestách či dedinách v dôsledku karantény vháňa stáda do ulíc, korytnačky kladú svoje vajíčka pozdĺž niekdajších preplnených pláží a ryby si slobodnejšie križujú oceány. 

Príroda na planéte môže podľahnúť i opätovným problémom, ktoré zapríčiní návrat do bežnej reality. Zdroj: facebook.com/ANGRY EARTH

Samozrejme, nejde len o primárne pozitívny vplyv koronavírusu. Existuje i odvrátená stránka tohto stavu, ktorá aktuálne ťaží prírodu a živočíchy. Trpia najmä zvieratá, ktoré sú odkázané na starostlivosť ľudí. Ide o turistické miesta, kde zvieratá slúžia k určitým druhom atrakcií a ich potrava závisí od zárobku majiteľa. Sú teda plne odkázané na turistický výnos a v týchto časoch trpia hladom. Veľmi známym problémom je boj oceánu s odpadmi. V predošlých týždňoch vody vyplavili rúška, ktoré viac neslúžia svojim majiteľom. Do pozornosti sa dostáva i katastrofa, ktorá môže vplyvom tejto situácie nastať. Opätovné zavedenie všetkých priemyselných zón môže byť pre planétu ešte vyčerpávajúcejšie než doteraz. Ráta sa i so skutočnosťou, kedy sa ľudia bezhlavo naženú do obchodných domov, nakúpia letenky a budú túžiť len po tom, aby si vynahradili aktuálnu karanténu. 

V konečnom dôsledku čistejšia planéta nie je zárukou nutného stavu, ktorý sa nemôže opätovne zvrtnúť. Dôležitá je zmena nastavenia ľudstva a kompetentných orgánov, ktoré sú za najväčšie problémy ohľadom životného prostredia zodpovední. Správajme sa k planéte tak, ako sa správa ona k nám. Aby si jedného dňa zase ona nepotrebovala odpočinúť od ľudstva.