Už v utorok prebehnú na našej univerzite voľby do orgánu, ktorý ovplyvňuje podmienky, v akých študujeme. Pozrite si program štyroch študentov, ktorí by chceli reprezentovať našu školu. 

Za našu univerzitu kandidujú štyria,  z nich môžu byť zvolení len dvaja. Ich mená sa krúžkujú čím sa určuje poradie. Dvaja sú z Filozofickej fakulty, dvaja z Fakulty masmediálnej komunikácie. Hlasovať vo voľbách je možné v budovách v Trnave, ale aj na pracoviskách v Špačinciach a Piešťanoch. Presný rozpis podľa miest nájdete tu.

Igor Cintula, 1. ročník denný doktorand, ruský jazyk, FF

Igor Cintula
Zdroj: Igor Cintula

Prvým kandidátom za Filozofickú fakultu je Igor Cintula. Od začiatku jeho štúdia sa zaujímal nielen o dianie na katedre, ale aj na fakulte. Ďalším dôvodom je aj to, že sa plánuje už viacej zdržiavať na Slovensku. Posledné 4 roky štúdia sa zúčastňoval stáže v Rusku.

Na otázku, prečo by sme mali voliť práve jeho, odpovedal: ,,Verím, že všetci kandidáti majú čo ponúknuť našej škole. Čo sa týka mňa, som obyčajný študent, ktorý má rád našu univerzitu a snaží sa ju dôstojne reprezentovať na všetkých úrovniach.“  Aj keď vie, že nie vždy sa to dá, ako sám prezradil: ,,viem aj to, že ak neostáva len pri slovách, dokáže sa veľa vecí vybaviť, realizovať, videl som to veľakrát, napríklad počas stáže v Rusku. Môžem ponúknuť maximálne aktívny a otvorený prístup, ktorý by vo výsledku mali pocítiť študenti našej školy.“

Venovať sa chce najmä kvalite a možnostiam študentov na univerzite. Od členstva si pritom sľubuje najmä to, že bude môcť byť súčasťou niečoho, čo pozitívne nasmeruje kroky našej univerzity v budúcnosti. Neznamená to však, že vždy bude zo všetkým súhlasiť, ale rozumný návrh rád podporí. O ostatných bude veľmi rád diskutovať a hľadať kompromis, aby boli vo výsledku všetci spokojní.

Samuel Paška,2. ročník Bc. MARK FMK

Samule Paška
Zdroj: Samuel Paška

Druhým kandidátom je Samuel Paška z FMK. ,, Kandidovať som sa rozhodol, pretože mi nie je jedno, kadiaľ  sa uberá naše školstvo, aj keď ho nezmením, môžem k tomu aspoň prispieť.“  V kandidatúre vidí tiež možnosť obohatiť aj svoj život a zaujímavé skúsenosti a zážitky.

Na otázku, prečo by mali práve jeho voliť odpovedal: ,,Bol by som rád, ak by som práve ja oslovil študentov, pretože už teraz sa pohybujem v problémoch a otázkach študentov, ktoré ich trápia a zaujímajú, či už sa týkajú univerzity alebo mesta. Zároveň si myslím, že ako člen a zároveň predseda ŠR UCM môžem priamo prepájať ŠR VŠ a študentov.

V prípade zvolenia by sa veľmi rád venoval zlepšeniu študentského života. Podľa neho je neúnosné, v akých podmienkach musia niektorí žiť na internátoch, ak sa im ho vôbec podarí získať. Rád by sa tiež venoval podmienkam, v akých sa niektorí študenti musia učiť, pretože univerzity, a celkovo naše školstvo by podľa neho mohlo vyzerať oveľa lepšie ako je tomu dnes.

Martin Trepáč, 3. ročník Bc. KOMU, FMK

Zdroj: Martin Trepáč

Tretím kandidátom je Martin Trepáč z FMK. Rozhodol sa kandidovať, aby mohol ďalej získavať, ale aj využiť svoje doterajšie skúsenosti. Zbierať ich začal na základnej a strednej škole. Pravidelne organizuje mnohé akcie a venuje sa aj dobrovoľníctvu. ,,Vždy rád pomôžem a mám radosť z obyčajného poďakovania,“prezradil nám.  Za svojuprácu bol ocenený ako Dobrovoľník roka Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Okrem toho, že je študent, člen ŠR UCM. Pôsobí aj  v Rade mládeže Trenčianskeho samosprávneho kraja ako predseda. Zároveň je aj najmladší poslanec nielen mesta Trenčín, ale aj na Slovensku. ,,Ako poslanec mám toho celkom dosť, rokovania a podobne medzi poslancami a mestom, ale aj inými inštitúciami. Nadobudol som skúsenosti za ten čas a chcem pokračovať touto formou aj v ŠRVŠ. Je to niečo podobné, akurát že zastupuje študentov na Slovensku.“ Podobnosť podľa neho je v rokovaniach, s rozdielom, že sú tam aj zástupcovia ministerstva školstva. ,,Dotýka sa nás veľa takých vecí, ktoré nie sú vhodné pre samosprávy. Samozrejmosťou je aj prepojenie študentskej rady,“ dodal.  Bude sa snažiť tiež presadiť svoje návrhy v prospech lepšieho školstva a študentov. Nechce byť len formálnym členom, jeho cieľom je aj niečo dosiahnuť zároveň je otvorený akejkoľvek vhodnej spolupráci.

Poteší ho nielen, ak mu študenti prejavia svoju dôveru, zároveň však drží palce všetkým kandidátom. ,, Chcem vyzvať študentov aby si našli čas a prišli k voľbám na škole. Má to veľký zmysel,“dodal na záver.

Zdenko Lednický,2.ročník Bc. HISL, FF

Posledným kandidátom je študent Filozofickej fakulty, Zdenko Lednický. Kandidovať sa rozhodol na základe rozhovoru s viacerými osobami z univerzitného prostredia.

Na otázku, prečo by mali študenti jeho voliť nám prezradil: ,,Mám za sebou filozofické vzdelanie, ktoré mi poskytuje objektívny nadhľad a zároveň odborný potenciál riešiť konkrétne problémy v rámci univerzitného spoločenstva.“ 

V prípade zvolenia by sa chcel venovať najmä zmene, alebo úprave kreditového systému v rámci univerzity. Išlo by najmä o kľúčové predmety a ich adekvátne kreditové ohodnotenie – menej predmetov a viac kreditov. Chcel by tiež pozdvihnúť intelektuálnu a umeleckú tvorbu študentov prostredníctvom nových odborných a motivačných programov. Samozrejmosťou je podpora akýchkoľvek dobrých a prospešných nápadov a návrhov, ktoré pomôžu univerzite.

Najvyšší orgán

Na Slovensku máme niekoľko orgánov, ktoré reprezentujú vysoké školy. Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) je najvyšším orgánom, ktorý zastupuje študentov. Spolu s ňou reprezentuje naše školstvo aj Rada vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia.

ŠRVŠ je nezávislým a samostatným orgánom. Okrem svojej činnosti, ktorú uskutočňuje na Slovensku, je aj členom Európskej únie študentov, čím svojou činnosťou reprezentuje aj na medzinárodnej úrovni. Medzi jej členov patria študenti všetkých vysokých škôl, či už verejných, súkromných, ale aj štátnych.

Pôsobenie a aktivity

Činnosti, ktorým sa rada venuje sú rôzne. Združuje napríklad študentské médiá, projekty ako vzdelávanie. Snaží sa tiež o zabezpečovanie kvality školstva v sociálnej oblasti alebo v oblasti vzdelávania. V každom volebnom období si zvolí konkrétne body. Od roku 2016-2018, medzi hlavné činnosti, ktoré sa zaviazala plniť, patria oblasti:

  • sociálna oblasť – financovanie rekonštrukcie internátov, podpora bývania študentov, problémy cestovania, čerpanie zliav medzi dvoma stupňami štúdia, zvyšovanie sociálnych štipendií,
  • akademické záležitosti – spájanie študentských organizácií, zabezpečovanie kvality vysokých škôl,
  • zahraničná participácia na aktivitách European Students Union.

Ďalšou, veľmi dôležitou činnosťou ŠRVŠ je reagovanie na aktuálne situácie v spoločnosti. Zástupcovia sa vyjadrujú k zákonom a návrhom týkajúcich sa vysokých škôl. Napríklad  ku kauze týkajúcej sa plagiátorskej rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka.

Do ŠRVŠ sa volí jeden zástupca zvolený študentskou časťou akademického senátu vysokej školy. Ďalší zástupcovia sa volia študentskou časťou akademickej obce a za každých 2000 zapísaných študentov jeden kandidát.