Univerzita naučí veľa, no nie všetko. Vzdelávacie kurzy a programy ponúkajú možnosť rozšíriť svoje obzory, stretnúť inšpiratívnych ľudí a rozvíjať sa v oblasti, ktorá vás baví. Ponúkame niekoľko typov, ako na to.

Butterfly Effect

TEDI študenti si prídu na svoje vďaka kurzom Butterfly Effectu. Cieľom vzdelávacej organizácie je osloviť predovšetkým mladých vývojárov. Vybrať si môžete z dvoch základných kurzov a jedného krátkeho kurzu. Účastník Games Labu pracuje počas piatich mesiacov na vývoji hry. Pod vedením skúsených mentorov si prejdete celým procesom, od analýzy trhu až po uvedenie hry na trh.

Podobne je to aj pri druhom z ponúkaných kurzov, ktorým je Apps Lab. Účastník si prejde procesom, ktorý je zameraný na vývoj iOS, Android alebo hybridnej aplikácie. Oba kurzy sú vhodné pre študentov ale aj pracujúcich.

Úvod do UX dizajnu je krátky kurz ašpirujúcich UX dizajnérov, startupistov alebo produktových, projektových či marketingových manažérov. Celý kurz trvá štyri týždne, počas ktorých si začiatočníci objasnia základy User Experience metodiky. Skúsenejším z vás kurz pomôže objasniť si pojmy a postupy v tejto oblasti. Kurzy prebiehajú hybridne, teda v online prostredí, ale aj v priestoroch bratislavského coworkingu HubHub.

Absolvent: Vajk absolvoval v rámci Butterfly Effectu kurz Games Labs. Práve tam sa zrodil tím ľudí, ktorí doteraz spoločne fungujú ako Mad Cookies Studio. Nové poznatky z kurzu mohli okamžite uplatniť pri vývoji ich hry Cargo Ship Stacking. Okrem cenných pracovných kontaktov vzniklo aj množstvo priateľstiev, ktoré trvajú dodnes. Kurz si vyžaduje isté znalosti, preto ho neodporúča úplným začiatočníkom. „Vďaka Butterfly Effectu získate nielen množstvo znalostí, kontaktov a zážitkov ale aj projekt do portfólia. Myslím, že keď sa chcete venovať profesionálne vývoju hier, tento kurz vám vie výrazne pomôcť.“

Tím Mad Cookies Studio. Zdroj: archív Vajk Pomichal

Digital Media Campus

Digital Media Campus je medzinárodná škola kvalitnej a kreatívnej žurnalistiky. Zameriava sa predovšetkým na mladých novinárov. Prostredníctvom workshopov poskytuje priestor na osobný rozvoj a rozšírenie znalostí a skúseností z rôznych oblastí. Workshopy sa zaoberajú témami žurnalistika, natívna reklama, interview, právo a etika, overovanie informácií vizualizácia dát, SEO a investigatívna žurnalistika.

Počas pravidelných stretnutí ročného kurzu sprevádzajú skúsení lektori – odborníci z branže. Stretnutia prebiehajú v priestoroch Ringier Axel Springer a organizujú sa aj exkurzie do zahraničia. Pandemická situácia však spôsobila, že účastníci sa posledný rok stretávali v online prostredí.

Absolvent: „Prostredníctvom zaujímavých prednášajúcich, akými boli napríklad Michal Hovorecký, Stanislava Harkotová, Dušan Ondrušek či Martin Hodás, som mohla spoznať aktuálne problémy a témy bližšie, a to od ľudí z praxe. Taktiež sme sa vydali na exkurziu po delte Dunaja, ktorá mi pri pohľade na čierne stavby v chránenej krajinnej oblasti otvorila oči. Čo je veľmi zaujímavé, Digital Media Campus mi dodal aj sebavedomie.“ (Absolventka Mária)

Absolventi Digital Media Campus
Absolventi Digital Media Campus. Zdroj: Facebook/Digital Media Campus

Kolégium Antona Neuwirtha

Kolégium je študijno-formačný program v Ivanke pri Dunaji. Ponúka štúdium v štýle prestížnych univerzít, ako je napríklad Oxford. V praxi to znamená, že základom je čítanie diel veľkých autorov a následná diskusia. Diskusné semináre prebiehajú pod vedením skúsených a inšpiratívnych akademikov. Program sa opiera o tri hlavné piliere, a to akademický, komunitný a duchovný.

V rámci akademického piliera ide o štúdium z pôvodných textov autorov, otvorenú diskusiu a písanie argumentačných esejí. Bývanie v historickom kaštieli spolu s ostatnými členmi kolégia podporuje komunitný pilier. Duchovný pilier dotvára celistvú bytosť a pre formovanie osobnosti, kolégium vidí potrebnú konfrontáciu s vlastným vnútrom. Viera, či príslušnosť ku katolíckej cirkvi nie je podmienkou pre štúdium.

Študent si môže vybrať z dvoch ponúkaných alternatív štúdia. Dvojročný alebo jednoročný program. Obsah programov sa nelíši, rozdiel je jedine v dĺžke, a teda intenzite štúdia. Medzi predmety vyučované v rámci kolégia patria morálna filozofia, politická filozofia, teológia, história, kresťanstvo a kultúra, umenie a metafyzika.

Absolvent: „Vďaka kolégiu som sa naučila poctivejšie rozmýšľať. Zlepšila som sa v písomnom prejave a v schopnosti napísať argumentačnú esej s jasne stanovenou tézou a logicky čistou argumentáciou, nájsť to podstatné a zaujímavé v debate či probléme. Pomohlo mi aj v rámci prezentačných a rétorických schopností. To najpodstatnejšie čo mi komunitný pilier dal, sú priatelia na celý život. V duchovnej oblasti mi kolégium pomohlo hlbšie sa vhĺbiť do učenia katolíckej cirkvi a rozmýšľať nad vierou aj z intelektuálnej stránky. Nedá mi tiež nespomenúť, že vďaka kolégiu som mohla 2 roky žiť v kaštieli.“ (Absolventka Lucia)

Absolventi Kolégia Antona Neuwirtha 2020
Absolventi Kolégia 2020. Zdroj: Facebook/Kolégium Antona Neuwirtha

Nádvorie Kampus

Nádvorie Kampus je ročný program určený pre študentov trnavských univerzít. Ponúka priestor pre kariérny ale aj osobnostný rast. S pomocou mentora, ktorý je k dispozícii počas pravidelných stretnutí, pracuje každý člen kampusu na svojom vlastnom projekte. Mentori sú vyberaní podľa potrieb aktuálnych študentov kampusu. Rovnako je prispôsobený program a témy vzdelávacích workshopov.

Vďaka kontaktom a partnerským firmám si môže každý študent nájsť stáž práve vo svojom odbore. Členovia kampusu majú možnosť bezplatného ubytovania v priestoroch kampusu na celý rok. Vďaka tomu vytvárajú komunitu, vzťahy a priateľstvá.

Absolvent: „Neprestanem hovoriť, že Nádvorie mi dalo skutočný pocit rodiny na Slovensku. Bol to rok plný úprimných besied, podpory a viery v ostatných a vo svet. Našla som si tu nielen kamarátov a pracovné vzťahy, ale aj vlastnú cestu, ktorou by som sa chcela ďalej pohybovať. Nádvorie mi dodalo motiváciu robiť dôležité a plnohodnotné veci pre okolie a aj pre seba samu. Začala som viac vážiť to, čo robím.“ (Absolventka Anna)

Účastníci programu Nádvorie Kampus
Účastníci ročného programu Nádvorie Kampus. Zdroj: Archív Anna Siedykh

Pressburg Academy

Pressburg Academy je organizácia, ktorá sa venuje celoživotnému vzdelávaniu dospelých. Účastník má na výber široké spektrum kurzov. Zameriavajú sa na osobný rozvoj, digitálne a jazykové zručnosti, zdravie a krásu alebo hobby. Okrem kurzov pre dospelých, ponúka balík prednášok a worshopov na mieru pre organizácie. Webináre prebiehajú online formou počas týždňa a aj cez víkend.

Zakladateľka Pressburg Academy
Klaudia Bednárová – zakladateľka Pressburg Academy. Zdroj: Instagram/pressburgacademy