UCM platí ročne za prenájom 65-tisíc eur. Ak nám Jamu zoberú, budeme organizovať prednášky FMK na dvore radnice, hovorí prorektor Bednárik.

Už niekoľko rokov počúvame, že budova na ulici V jame, patriaca aj našej fakulte, je len dočasné riešenie. Stále však chodíme do tých istých tried, ktoré aspoň postupne prechádzajú zmenami. Ako je to s nájmom našej milovanej budovy a aké novinky nás ešte čakajú, sme sa opýtali mesta Trnava aj vedenia univerzity.

Presne 1. júla v roku 2013 začala plynúť tridsaťročná zmluva medzi mestom a univerzitou o prenájme priestorov bývalej Základnej školy V jame. Nevyužívané miesto sa tak stalo neodmysliteľnou súčasťou Fakulty masmediálnej komunikácie.

Vzhľadom na to, že mesto nemalo a nemá v pláne budovu predať, bolo pre UCM najvýhodnejšie uzavrieť zmluvu na dobu určitú, ktorú nie je tak jednoduché vypovedať. Vďaka tomuto rozhodnutiu má univerzita v prípade núdze istú minimálne šesťmesačnú výpovednú lehotu. Sám prorektor Bednárik však povedal, že v prípade potreby by boli ochotní ísť aj do súdneho sporu.

V minulosti sa už dokonca obavy o stratu priestorov stali opodstatnenými.Jedným z našich silných argumentov bol ten, že v prípade, ak nám Jamu zoberú, budeme jednoducho organizovať prednášky FMK na dvore radnice. Aj vďaka tomu mesto pochopilo, že tieto priestory sú pre nás naozaj dôležité,“ dodal prorektor.

Odkúpiť či neodkúpiť?

Mesto má v tejto otázke jasno – „Jama“ nie je na predaj. Na jednej strane to môže pôsobiť trošku nešťastne, no opak je pravdou. Pokiaľ by tu aj existovala možnosť odkúpenia, univerzitu by budova mohla stáť naozaj veľa, nehovoriac o peniazoch potrebných pre ďalšie rekonštrukcie. Preto je nájomná zmluva vymyslená veľmi prakticky.

fmk v jame študenti
Časť úprav a rekonštrukcií zabezpečuje mesto a časť hradí univerzita. Zdroj: Natália Stašíková

Peniaze, ktoré škola zaplatí ako nájomné, sa jej vracajú ako nepriama investícia. Mesto je jednoducho povinné vkladať tieto príjmy do následnej opravy budovy (prevádzka, údržba). Vždy sa hľadá kompromis medzi oboma stranami a financie využívajú na to, čo je v danom momente najdôležitejšie. UCM platí ročne za prenájom sumu 65 000 eur a keď sa k tomu prirátajú aj energie, výsledná suma sa pohybuje niekde okolo hodnoty 150 000 eur.

Nemáme na výber

Keď sa nad tým všetkým človek zamyslí, pravdepodobne mu, skôr alebo neskôr, napadne otázka, prečo sa nenájde iné miesto pre výučbu. Odpoveď je, bohužiaľ, veľmi jednoduchá. Takéto miesto v Trnave zatiaľ neexistuje. Väčšina budov je v súkromnom vlastníctve, čiže sa musí počítať s veľmi vysokým nájmom. Ďalšie stavby sú v nevyhovujúcom stave alebo sú to budovy, ktoré by bolo pomerne finančne náročné prispôsobiť pre náš účel.

V Trnave teda nie sú priestory, ktoré by univerzite vyhovovali z pohľadu financií a zároveň poskytovali potrebné prostredie pre vzdelávanie. Aj napriek tomu sa zvažovalo viacero priestorov: „Napríklad v budove bývalého generálneho riaditeľstva Tatraskla, čo je stavba približne zo sedemdesiatych rokov. Je to kancelársky útvar s výbornou lokalitou, ale pre nás je nevyhovujúci. Bolo by nutné zaoberať sa miestami na parkovanie, investovať do rekonštrukcie a najväčším problémom sú, samozrejme, aj kancelárske priestory, ktoré nie je možné použiť ako triedy. A to je taktiež aj náš najčastejší problém pri hľadaní iného miesta,“ podotýka Bednárik. Jama má preto nespornú výhodu, pretože kedysi už školou bola.

budova v jame
Budova v Jame je momentálne jediným východiskom. Zdroj: attelier.sk

Podobný problém vedenie nerieši prvýkrát. Aj ostatné budovy školy boli v minulosti zvyčajne administratívneho charakteru, a tak sa museli prácne upravovať a prispôsobovať. Kvestor Behro spomenul aj jednu z bývalých budov STU na Paulínskej ulici. No čo sa spočiatku javilo ako potencionálna možnosť, sa postupne zmenilo na nevyhovujúcu. „Je bezpochyby úžasné, že priestory sú veľké a mramorové, že budova má veľký protiatómový kryt či umývačku na nákladné autá, ale to je pre nás absolútne nepoužiteľné,“ doplnil prorektor

Odobrané priestory

Napriek tomu, že univerzita uzatvorila s mestom spomínanú zmluvu o nájme, k určitým zmenám v nej už predsa len došlo. Medzi najhlavnejšie patrí fakt, že UCM prišla o priestory bloku A, presnejšie o druhé a tretie poschodie. Mesto to zdôvodnilo nevyhnutnou rekonštrukciou budovy, kde sa nachádzala Kalokagatia – CVČ Trnava.

Situáciu objasnil riaditeľ Strediska sociálnej starostlivosti pán Očenáš. Podľa neho bol stav budovy, respektíve stále je, v havarijnom stave, pričom je ohrozená bezpečnosť členov (detí a mládeže) Kalokagatie. Na základe uvedeného a žiadosti UCM bol podpísaný dodatok k nájomnej zmluve, kde sa zmenšil prenajatý priestor a upravilo sa nájomné vrátane služieb spojených s nájmom.

Využitie Jamy

V budove sa nachádza Materská škola, Kalokagatia – Centrum voľného času detí a mládeže a UCM. Priestory MŠ a Kalokagatie užívajú nebytové priestory na základe samostatného právneho vzťahu, kde si všetky náklady spojené s užívaním priestorov hradia samostatne. Ostatné priestory vrátane telocviční a bufetu užíva UCM na základe nájomného vzťahu, pričom rozvrh a rozsah využívania priestorov určuje kvestorát UCM,“ uviedol Očenáš za mesto Trnava.

Prodekan Brník zdôrazňuje, že pre nás slúži budova najmä na teoretickú výučbu, nakoľko Jama stále prislúcha mestu. „V budúcnosti ale uvažujeme o novej PC miestnosti práve v Jame, aby sme dosiahli väčší komfort pri tvorbe rozvrhu pri niektorých predmetoch a študijných programoch.“ Študenti by tak mohli využívať časť techniky aj tu, a nie prioritne na Skladovej ulici.

fmk v jame študenti štátne skúšky
Študenti FMK získavajú väčšinu teoretických poznatkov práve v Jame. Dokonca tu absolvujú aj obhajoby prác. Zdroj: facebook.com/FMK UCM v Trnave

Čo nás ešte čaká

Školské priestory v Jame už prešli mnohými zmenami. Od začiatku roka sa všetci môžeme tešiť z novej študentskej zóny a podarilo sa dohodnúť aj zväčšenie jedálne. „Pedagógovia sami vymaľovali učebne na prvom poschodí, do tried sa nainštalovali nové vertikálne rolety a dokonca sme spríjemnili aj vstupnú chodbu novými sedačkami. A otvárame tiež posilňovňu,“ hovorí pán prodekan.

Postupne sa môžeme tešiť aj na nové športové potreby pre študentov, ktorí navštevujú kabinet športu, jógy či zumby. Podľa Brníka bol rok 2019 jednoducho rokom Jamy a my sme naozaj radi, že pani dekanka, rovnako ako rektorát, považujú toto miesto za jednu z priorít a vytvárajú tak príjemné miesto pre študentov.

budova maľovanie študenti
Pedagógovia počas leta pripravovali priestory pre študentov. Zdroj: facebook.com/FMK UCM v Trnave

Zapojiť sa však môžete aj vy a máte hneď viacero možností, ako to urobiť: „Naposledy mali študenti možnosť prihlásiť svoje nápady do súťaže, kde sme odmenili víťazný nápad sumou 2 000 eur. Za to sa podarilo kúpiť v Jame sedenie do vstupnej chodby. Okrem toho môžu svoje názory vyjadriť aj prostredníctvom študentskej rady a senátorov, ktorí ich zastupujú vo fakultnom senáte. Samozrejme, vedenie fakulty je vždy naklonené aj vlastnej iniciatíve jednotlivcov či skupín. Naša fakulta mala vždy šikovných študentov, ktorí vedeli, ako zlepšiť a spríjemniť vyučovanie svojim kamarátom,“ dodáva prodekan. Podľa jeho slov sú dvere na dekanáte stále otvorené a zaujímavé podnety je možné zasielať aj jemu.