Keďže darcov bolo tento rok viac než pripravených odberných miest, zhromaždených čakateľov na odber krvi po skupinách prevážali sanitkou aj do trnavskej nemocnice. Hlavným organizátorom bol aj tento rok doktorand FMK UCM Ľubomír Blišák: „K tomuto podujatiu sa veľmi rád vraciam, organizujem ho pravidelne od roku 2011. Nechodia k nám len študenti, ale aj pedagógovia a zamestnanci univerzity. V podstate sa týmto spôsobom snažíme vychovávať zdravých ľudí a naučiť ich, aby chodievali pravidelne darovať krv, lebo tých stálych darcov je málo.“

Organizátor Ľubomír Blišák: "K organizovaniu som sa dostal vďaka mojej bakalárskej práci, kedy som rozvíjal problematiku darovania krvi a nedostatok darcov."
Organizátor Ľubomír Blišák: „K organizovaniu som sa dostal vďaka mojej bakalárskej práci, kedy som rozvíjal problematiku darovania krvi a nedostatok darcov.“

Po dohode s rektorátom univerzity, Národnou transfúznou službou a Národným registrom darcov kostnej drene sa ďalšie prípravy Kvapky krvi plánujú približne mesiac. Aktívnejšie propagácie prichádzajú hlavne dva dni pred akciou. Aby mohol odber prebehnúť aj univerzitnej pôde, je v deň odberov potrebné zabezpečiť dostatočne veľkú miestnosť, vetranie miestnosti a prísun tekutín. Tohtoročná kvapka krvi v číslach: na Kvapku krvi UCM prišlo 48 záujemcov, z toho darovalo 31 darcov. Do Národného registra darcov kostnej drene sa zapojili 4 dobrovoľníci. Spolu od roku 2011 darovalo krv 357 darcov a 54 dobrovoľníkov sa prihlásilo do NRDKD.

DSC_0006
Dobrý pocit z pomoci druhým sa na tvárach študentov odrážal v podobe úsmevu

Okrem zdravotníckeho tímu sme v priestoroch zasadačky stretli aj pracovníčky Národného registra darcov kostnej drene. Petra Golembiovská: „Register združuje potenciálnych darcov kostnej drene resp. krvotvorných buniek do veku 60 rokov alebo pokiaľ darcovia nepožiadajú sami o vyradenie. Momentálne je v databázach celosvetovo zaregistrovaných 28 miliónov darcov. Samozrejme, pre našich pacientov hľadáme najprv darcov kostnej drene v SVK registri, keď nenájdeme, ideme hlbšie, teda do zahraničných registrov. Prevažne spolupracujeme s Nemeckým registrom, ktorý je veľmi prepracovaný a má veľmi veľa potenciálnych darcov.“ Počet zaregistrovaných darcov na Slovensku za posledné tri roky stúpol trojnásobne. K dnešnému dňu je v našich databázach zaregistrovaných vyše 10,000 darcov. Zvýšenie záujmu sa pripisuje aj mediálnej kampani Máte slinu, ktorá na Slovensku prebieha už od januára tohto roku a trvá až do júna.

Pri darovaní kostnej drene je potrebná 100% zhoda transplantačných znakov darcu a čakateľa. Sú to molekulárno genetické znaky, ktoré ma každý jedinec špecifické.
Vľavo P. Golembiovská: „Pri darovaní kostnej drene je potrebná 100% zhoda transplantačných znakov darcu a čakateľa. Sú to molekulárno genetické znaky, ktoré ma každý jedinec špecifické.“
MUDr. Ján Šiška - vedúci lekár pre výjazdový odber krvi
MUDr. Ján Šiška – vedúci lekár pre výjazdový odber krvi
Kvapky krvi sa pravidelne zúčastňuje aj pán rektor
Kvapky krvi sa pravidelne zúčastňuje aj pán rektor (v strede) foto: Stareková / Kopčáni
DSC_0010
Ďakujeme všetkým za účasť, aj tým, ktorí akokoľvek prispeli k úspešným prípravám a priebehu

Autor a foto: Simona Mičová