Spievankovo Zdroj ajdnes.sk
Pedagóg FMK UCM a bývalý pracovník RTVS, Imrich Jenča, spája problematiku kvality detskej tvorby na Slovensku s trendom stúpajúcej komercializácie: ,,Dnes sa dá na komerčné účely využiť všetko – ba aj čas na vysielanie pre deti a mládež, či znelka televízneho večerníčka. Krátko po revolúcii sa objavili nové typy rozhlasových a televíznych programov pre deti, a to dokonca aj v súkromných médiách, no ako sa ukázalo, nápady sa rýchlo pominuli a ďalšie v zásuvkách nie sú. Komerčné stanice rezignovali prvé. A ostatní? Čo a koľko sa dnes vysiela pre túto cieľovú skupinu sa vlastne ani nedozviete, keďže verejnoprávna RTVS prestala na svojich stránkach uverejňovať správy o činnosti, posledná je za rok 2010. V tom čase sa z celkového objemu vysielacieho času v rozhlase odvysielalo pre detské publikum na jednotlivých okruhoch len čosi vyše 6 % programov, v televízii je to ešte horšie, tam sa kategória programov pre deti a mládež ani v jednotlivých typoch nenachádza. Systematickú prácu s deťmi nahradila kampaňovitosť. Aj Rádio Junior ponúkalo v tom čase zväčša len čítanú literárnu tvorbu, takmer žiadnu aktuálnu publicistiku. No a čítanie na pokračovanie sotva dokáže pripútať deti k médiám. Na preteky v sledovanosti a počúvanosti dopláca detské publikum.”
Viktória Kolčáková, doktorandka katedry Mediálnej výchovy a členka Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti IMEC, má na problematiku podobný názor. ,,Deti sú veľmi inteligentné a vnímavé. Sú tými najlepšími kritikmi a veľmi prísnymi, ak sa im niečo nepáči, nedokážu to skrývať, ani pretvarovať sa. Aj tvorba pre nich by mala byť inteligentná, nie lacná infantilná zábava. Je smutné, že niektorí slovenskí, prepáčte za výraz, „pseudoumelci“ zistili, že sa na deťoch dá zarobiť a vyrábajú reklamné pesničky, ktoré sa tvária ako detská tvorba.” Hodnotí tiež situáciu v súkromných televíziách. ,,Detský divák nie je pre reklamných zadávateľov dostatočne atraktívny, preto komerční vysielatelia, pre ktorých je reklama najväčším zdrojom financií, necítia potrebu zvyšovať produktivitu programov pre deti a ani potrebu chrániť ich pred nevhodnými obsahmi, pretože práve tie im naopak zisk prinášajú. Preto by túto úlohu mala plniť verejnoprávna televízia… Namiesto toho, aby vznikali programy pre deti a mládež, alarmujúca je produkcia programov, ktoré sú nevhodné pre maloletých nielen do 12 ale aj do 15 rokov.”

Fíha tralala 1 Zdroj supermusic.sk

TV relácie vs. vystúpenia naživo
Ako je možné, že cieľová skupina detí nie je pre televíznych tvorcov príťažlivá, keď naopak lístky na verejné predstavenia pre deti sú okamžite vypredané? Jedným z dôvodov môže byť, že zatiaľ čo pre nás boli relácie v televízii niečím výnimočným, na čo sme sa celý deň tešili, pre dnešné deti je sledovanie televízie bežnou činnosťou. Akoby vývoj nabral spätný chod pozorujeme dnešnú generáciu detí, ako sú uchvátené živými predstaveniami v divadlách, mestských kultúrnych domoch či športových halách. Možno sa im vystúpenie spája s priamym zážitkom, ktorých nedostatok pociťujú, keď im rodičia pustia televízor namiesto toho, aby sa im venovali a zobrali ich na výlet. Viktória Kolčáková si myslí, že vysoký záujem o verejné vystúpenia je len odzrkadlením hladu po tvorbe pre deti, ktorá je založená na tradičných hodnotách a kultúre, aká je slovenským deťom blízka.
Každopádne, pojem Spievankovo dnes pozná každý drobec. Dvojica Mária Podhradská a Richard Čanaky zalovili v iných vodách, ako sú tradičné médiá. Pravidelne cestujú po Slovensku a robia verejné predstavenia pre deti. Oplatilo sa, deti ich zbožňujú, a tak si môžu dovoliť posunúť svoj projekt aj do komerčnej roviny. Predávajú vlastné DVD nosiče, kostýmy, bábiky, zubné kefky… Ich úsilie bolo dokonca ocenené aj verejne, keď získali štatistickú Cenu SOZA za „Najpredávanejší nosič zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu tvorby slovenských autorov 2012“. Na spoluprácu ich už oslovilo aj RTVS. Podľa slov Juraja Kadáša, PR manažér Sekcie marketingu a komunikácie, s tvorcami Spievankova RTVS už niekoľkokrát, či už priamo alebo sprostredkovane, rokovala. ,,Bohužiaľ sa tieto rokovania nepodarilo dotiahnuť úspešne do konca.” Aj niekdajší tvorcovia televízneho programu Elá hop! Katarína Aulitisová a Ľuboš Piktor sa prispôsobili súčasnému trendu. Po ukončení vysielania ich televízneho programu žnú úspechy s predstaveniami po Slovensku. Za tvorcov v tejto staronovej kategórii spomeňme ešte Martinu Jelenovú, autorku projektu Fíha tralala!, ktorá chce vraj svojimi verejnými vystúpeniami motivovať deti k láske k umeniu, hravosti a vzdelávaniu. Škriatka Fíhu si môžu deti vychutnať aj doma na DVD. Súčasná generácia detí sa teda chce učiť, hrať, nechať sa vychovávať…Dokážu im to médiá ponúknuť?

Výprava nádeje pre slovenské detičky?
Juraj Kadáš popiera, že by cieľová skupina detí nebola pre nich zaujímavá. ,,Naopak, deti sú podľa nás najdôležitejší ľudia na svete ;) a ako cieľová skupina divákov sú pre nás veľmi zaujímavé – aj preto sme pripravili nový špeciálny hodinový blok Veľké detské predstavenie.” Počas tohtoročných Vianoc príde na obrazovky RTVS premiéra animovaného večerníčka Mimi a Líza. Jeho tvorcovia pripravujú pre verejnoprávnu televíziu do budúcnosti aj ďalší kreslený seriál Pavúky z rohu. Od októbra rozšírila RTVS detský blok po 19:00 o ďalšiu takmer hodinu a postupne budú podľa Juraja Kadáša zaraďované v rámci detského bloku animované seriály pre mladšie deti a publicistika, resp. dokumenty pre staršie deti do 12 rokov. Televízia pripravuje aj nový projekt s názvom Zázračný ateliér a na obrazovky by sa mal dostať ešte na konci tohto roka. Od budúceho roka sa tiež spúšťa nový zábavno-súťažný formát pre deti. V oblasti detskej tvorby RTVS pokračuje aj s formátom, ktorý sa vysielal už vlani – súťažou Výprava nádeje, v ktorej budú bojovať nadané deti navzájom v snahe pomôcť chorým kamarátom. Na budúci rok pripravuje RTVS minimálne jeden hraný detský seriál. Pokračovať bude aj Fidlibum. Deťom sú venované tiež ranné bloky počas víkendov. Pribudnúť by do nich mali nové dokumenty a náučné programy, na jeseň zatiaľ RTVS počíta so seriálmi Flipper, Dračie príbehy a Bol raz jeden život. Podľa RTVS dostáva detská tvorba veľký priestor aj vo verejnoprávnom rozhlase na rádiu Devín a špeciálnom detskom rozhlasovom okruhu Rádio Junior. Programy sú však vysielané z archívu.

Lenka Májiková