Odprezentovať sa prišli všetky fakultné média a pri infostánkoch na budúcich bakalárov a magistrov čakali zástupcovia FMK TV, rádia Aetter,  a samozrejme, aj nášho časopisu. Študenti sa mohli pristaviť aj pri Internetovej garáži, študentskom portáli Gaudeo, či pri Aiesec-u, ktorý sprostredkúva zahraničné stáže. Tých, ktorí majú radi pohyb, najviac zaujímal folklórny súbor Trnafčan či tanečná škola University dance. Na mieste sa nachádzal aj FMK shop, kde bolo možné zakúpiť si rôzne predmety s logom našej fakulty. Dúfame, že sme u vás, milí prváci, vzbudili záujem a motivovali vás aj k mimoškolským aktivitkám :-).

 

Autor: Juraj Rakučiak

Foto: Michaela Lehotská

matko graca. Zdroj: attelier
matko graca. Zdroj: attelier