Tentokrát sa priestory knižnice FMK neplnili bežnými študentmi, ktorí si chcú knihy vypožičať alebo vrátiť. Na imatrikuláciu boli pozvaní nielen študenti, ale aj pedagógovia z našej fakulty. Pripravené bolo posedenie a nesmelo chýbať ani pestré občerstvenie. Koláčiky, slané tyčinky, fornetti a na začiatok prípitok v podobe šampanského. Vďaka veľkej podpore aj zo strany študentov sa nielen sedelo, ale aj postávalo všade naokolo.

Úvodné slovo mala samozrejme autorka knihy Oľga Škvareninová, ktorá porozprávala o tvorbe knihy, zmenách v nej a dočkali sme sa aj priameho čítania pár odsekov z nového vydania. Hovorené slovo bolo krásne a jemne prepojené aj s konkrétnou pesničkou skupiny Elán – Kočka, ktorá mala svoj význam. Celá imatrikulácia bola doprevádzaná študentom z Ukrajiny, ktorý hral na husliach počas celého posedenia. Knihu krstili sladkými mačacími jazýčkami a nemohla chýbať ani torta, ktorá vážila až 11 kíl.

aIMG_0450

1) Čo bolo podnetom na napísanie 3. vydania knihy Rečová komunikácia?

Predovšetkým som chcela rozšíriť predchádzajúce vydanie o najnovšie poznatky z verbálnej a neverbálnej komunikácie, pridať niečo z mojich vlastných výskumov. Podnetom boli aj maily od neznámych ľudí, ktorí mi písali, že im Rečovú komunikáciu odporúčali známi – no nikde ju nemôžu zohnať.

2) V čom sa toto vydanie líši od predchádzajúcich?

V prvom vydaní som systematizovala poznatky o rečovej komunikácii s dôrazom na jej neverbálnu zložku, ktorá sa dovtedy v slovenskej jazykovednej literatúre spomínala len okrajovo – ak sa vôbec o nej písalo. V druhom vydaní som každú kapitolu rozšírila o aktuálne poznatky o verbalite a nonverbalite, doplnila som niektoré aspekty mediálnej komunikácie a pridala som kapitolu Komplexnosť rečovej komunikácie. V nej sa spomínajú také verbálne a neverbálne prejavy správania človeka, s ktorými sa najčastejšie stretáme. Asi 90 percent textu druhého vydania nájdete na internete na rôznych webových stránkach.

3) Pri vašej časovej vyťaženosti je veľmi náročné dať dokopy novú knihu. Ako dlho ste ju písali?

aIMG_0396Keďže komunikácia je moje hobby, s ktorým sa stretávam denne aj v práci na fakulte, trvalo len niekoľko mesiacov, kým som knihu rozšírila na tretie vydanie. Časovo oveľa náročnejšie boli pre mňa korektúry textu a fotografií, ktorých bolo desať. Pri viac ako dvoch tretinách z nich som kompletne prečítala celý text a skontrolovala zalomenie fotografií. Dokážete si predstaviť, že by ste pomaly písmenko po písmenku prečítali a kontrolovali tú istú knihu 7 ráz? Potvrdilo sa staré známe: oveľa ľahšie je knihu napísať, ako ju vydať.

4) V knihe Rečová komunikácia sa nachádzajú aj obrázky, na ktorých pózovali študenti FMK. Ako prebiehal tento deň a ako sa vám s nimi spolupracovalo?

Naši študenti boli fantastickí! Fotil ich dnes už bývalý kolega Ľubomír Špirko. V jeho ateliéri sme boli od rána, strávili sme v ňom niekoľko hodín. Študenti museli „hrať“ svojimi telami – gestami, mimikou, postúrou – rozličné polohy, navodiť isté situácie, zahrať rozličné nálady, emócie. Skúste napríklad vyjadriť len očami a obočím príjemné a neočakávané prekvapenie. Našej študentke sa to skvele podarilo, čo si môžete pozrieť v knihe na strane 133. Počas fotenia bolo aj veľa zábavy. Najviac sme sa nasmiali pri fotení podávania rúk. Prečo to tak bolo, neprezradím, to ostane tajomstvom.

5) Vaše predchádzajúce knihy nie sú známe iba na Slovensku. Kde všade v zahraničí používajú túto knihu ako učebnicu/pomôcku pri štúdiu?


aIMG_0421
Na univerzitách, na ktorých sa vyučuje slovenčina v rámci lektorátov slovenského jazyka a kultúry a tiež na univerzitách, na ktoré ju priniesli moji bývalí zahraniční študenti. Druhé vydanie používali aj niektorí českí hovorcovia. Kniha je na všetkých kontinentoch, uvediem aspoň niektoré krajiny: Japonsko, Čína, Rusko, Poľsko, Česko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Fínsko, Spojené štáty americké, Kanada. Moja kamarátka sa s ňou stretla dokonca aj v Egypte.

6) Kde všade sa bude dať nová kniha kúpiť alebo vypožičať?
Pokiaľ viem, tak zatiaľ iba u nás na FMK a v Univerzitnej knižnici UCM. Je to škoda, lebo ani tá najlepšia propagácia a najúžasnejší marketing nepomôžu, ak sa čitateľ dostane ku knihe iba na jednom-dvoch miestach. Chýba mi internetový predaj a možnosť zakúpiť si väčší počet kníh na objednávku.

7) Čo všetko môžu študenti v tejto knihe nájsť a zužitkovať pri štúdiu?

V prvých dvoch vydaniach boli medzi študentmi najpopulárnejšie kapitoly o reči tela. Tak to, myslím si, ostane aj naďalej (smiech). Tieto kapitoly študujú aj naši poslucháči, ktorí sa pripravujú na skúšku z predmetu sociálno-kultúrne kontexty komunikácie. Kapitoly o verbálnych zložkách komunikácie zas využívajú najmä moji diplomanti a študenti, ktorí sa učia na skúšku z predmetu jazyková kultúra.  

 

V mene celej redakcie časopisu Atteliér prajeme 3. vydaniu veľa šťastia a autorke veľa nových inšpiratívnych poznatkov pri tvorbe ďalších kníh a nových vydaní.

 

Autor: Lenka Hlopková

Foto: Eva Jonisová