Prepojenie teórie a praxe na Fakulte masmediálnej komunikácie zahŕňa mnoho aktivít. Študenti navštevujú rôzne kabinety či ateliéry, niektoré z nich vedú odborníci z praxe. V tomto článku vám mnohé z nich predstavíme.

Kabinet eventov

Kabinet eventov je kreatívnou agentúrou FMK, ktorá združuje študentov rôznych ročníkov a študijných programov. Cieľom kabinetu je poskytnúť študentom praktické skúsenosti v oblasti tvorby a organizácie podujatí. Študenti sa učia, ako plánovať celkový koncept daného podujatia, vytvárať kreatívne marketingové kampane, komunikovať s cieľovou skupinou eventu a verejnosťou, organizačne zabezpečiť programovú štruktúru a sponzoring akcie.

Študenti sú rozdelení do skupín podľa pripravovaných eventov a každý má svoju funkciu. „Snažíme sa, aby takáto deľba práce pripomínala prácu v reálnej agentúre,“ hovorí vedúca kabinetu eventov Slávka Gracová. V súčasnosti kabinet organizuje napríklad podujatie Začni od seba, ktoré je zamerané na rozvoj ekologického myslenia, UCM Night Run – športové bežecké podujatie, do ktorého sa môžu zapojiť študenti a rovnako aj občania Trnavy, či podujatie Vjamnoce, ktorého súčasťou sú vianočné trhy s bohatým programom.

kabinet eventov
FMK zorganizovala už šiesty ročník tradičného podujatia s názvom Vjamnoce. Tento rok študenti navštívili chorých vo Fakultnej nemocnici Trnava a odovzdali im darčeky, ovocie či praktické predmety. Zdroj: facebook.com/FMK UCM v Trnave

Kabinet public relations

Kabinet sa zaoberá informovaním verejnosti o aktivitách fakulty. Jeho cieľom je udržiavať vzťahy s rôznymi skupinami partnerov a v neposlednom rade so súčasnými, budúcimi i bývalými študentmi.

Študenti FMK získavajú prax tým, že sa zapájajú do vypracovávania podkladov pre prezentáciu aktivít FMK na verejnosti a v mienkotvorných médiách, vytvárajú pozitívny imidž fakulty smerom k verejnosti a médiám či usporadúvajú tlačové konferencie a mediálne podujatia „V rámci Kabinetu PR prebieha aj výučba predmetov Kreatívny ateliér PR a Kabinetné praktikum PR. Ich cieľom je pripraviť študentov na prácu v PR agentúrach na pozíciach PR manažérov a hovorcov,“ vysvetľuje Peter Krajčovič, vedúci kabinetu.

Fotografické ateliéry

Študenti, ktorí sa chcú realizovať v oblasti fotografie, si na fakulte majú možnosť vybrať z troch ateliérov podľa  záujmu ich zamerania. „Účasť na hodinách AKMF zmenila môj pohľad na fotografovanie a vnímanie fotografie. Vďaka zaujímavým zadaniam som si rozšírila obzory a naučila som mnoho nových vecí, keďže som fotila iný druh fotografií, než som bol predtým zvyknutá,“ dodáva študentka Adela Najdeková, členka Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF). Ďalším fotografickým ateliérom je Kreatívno-experimentálny fotoateliér (KEFA). Okrem toho na fakulte funguje aj Ateliér úžitkovej fotografie.

prax na FMK
Projekt Hrdinovia FMK, ktorý zobrazuje pedagógov fakulty ako filmové postavy. Za nápadom stojí doktorka Lucia Škripcová, vedúca Kreatívno-experimentálneho fotografického ateliéru. Zdroj: facebook.com/FMK UCM v Trnave

Spolupráca FMK s Google Slovensko

Aktuálne na fakulte prebieha dlhodobá spolupráca s organizáciou Google Slovensko, ktorá predstavuje pre študentov možnosť stať sa ambasádormi s Grow with Google. Študenti majú možnosť získať profesionálne skúsenosti pri organizovaní eventov Google Slovensko, proaktívne organizovať vzdelávacie školenia a osobne sa rozvíjať.

Každý rok má fakulta zastúpenie v Google a aj medzi Google ambasádormi z radov našich študentov. Za rok 2019 boli Google ambasádormi Alžbeta Hanuliaková a Daniel Lietava. „Získala som mnoho praktických skúseností, no predovšetkým tie organizačné a prezentačné. Naša úloha ako ambasádorov bola organizovať podujatia a predstavovať digitálnu garáž, takže som sa taktiež naučila, ako prekonať trému. Je totiž rozdiel rozprávať pred triedou spolužiakov a pred náhodnými ľuďmi. V neposlednom rade nás to veľmi prepojilo s ľuďmi z praxe, ktorí nás posunuli tou správnou cestou,“ dodáva Alžbeta Hanuliaková.

Prax na FMK v rámci spolupráce Grow with Google Slovensko
FMK v rámci spolupráce s Grow with Google Slovensko pripravili sériu eventov zameraných na online marketing. Prvý event niesol podtitul WOMEN EDITION a druhý SEO & COPYWRITING EDITION. Zdroj: facebook.com/FMK UCM v Trnave

WLB Academy

Ďalšia spolupráca, prostredníctvom ktorej získavajú študenti FMK prax počas štúdia, je s poprednou reklamnou agentúrou Wiktor Leo Burnett. „WLB academy je projekt, v ktorom si študenti môžu vyskúšať, ako sa pracuje v reklamnej agentúre. Je to však najmä šanca nechať sa oťukať agentúrou z top-ligy, ktorá má steny obložené oceneniami za najlepšie kampane,“ vysvetľuje doktor Peter Murár.

Projekt je formálne zastrešený predmetom Praktikum digitálnej reklamy a je určený pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia. Študenti si osvojujú systém práce v reklamnej agentúre, získavajú cenné skúsenosti v odbore, rozvíjajú svoje kreatívno-strategické myslenie a majú možnosť pracovať na kampaniach pre exkluzívnych klientov ako Lidl, Škoda, Lunter či Poštová banka.

Game Jams

Študijný odbor Teória digitálnych hier na FMK nie je len teória, ale aj prax. Na fakulte počas semestra prebieha množstvo game jamov, počas ktorých študenti vytvárajú hry a herné prototypy, na ktoré majú stanovenú jednotnú tému a prísny časový limit. Študenti už vytvorili niekoľko unikátnych hier, ako napríklad Long Way to Home, RainMaker, Egg Time a mnoho ďalších. Najšikovnejší z nich môžu neskôr svoju hru, fakultu a univerzitu prezentovať až na celosovetovom Global Game Jame.

 

FMK TV

FMK TV je študentská televízia, ktorá prináša najnovšie správy a relácie svojim divákom cez YouTube kanál a FB fanpage. Cieľom FMK TV je vytvárať spravodajské obsahy a zábavné relácie, prostredníctvom ktorých informuje širokú verejnosť o aktuálnom spoločenskom dianí, ale predovšetkým poskytuje priestor na odbornú prax študentom fakulty. Tí získavajú pracovné skúsenosti na rôznych pozíciách, napríklad kameraman, redaktor, moderátor, produkčný, maskér či strihač.

 

Atteliér

Atteliér ponúka študentom možnosť vyskúšať si prácu v redakcii printového aj onlinového média, a to nielen na pozícii redaktora, ale aj na postoch ako editor, korektor, fotograf či grafik. „Získala som skutočne mnoho skúseností. Naučila som sa, ako pracovať vo WordPresse, ako napísať dobrý perex, ako správne odkazovať na obrázky v článkoch a celkovo, ako má vyzerať kvalitný text. Zdokonalila som sa v obsahovom písaní článkov, teda ako má byť napísaný dobrý rozhovor, komentár či listicle,“ vysvetľuje študentka Veronika Šulganová.

Rádio Aetter

Rádio Aetter je študentské online rádio, prinášajúce dobrú hudbu a aktuálne informácie predovšetkým pre študentov z Trnavy a okolia. Študenti získavajú množstvo praktických skúseností, dôkazom čoho sú vyjadrenia členov tímu rádia Aetter. „Rádio mi za prvý rok pôsobenia dalo veľa nových skúseností z praxe. Viem, čo je mikrofón, čo je mixážny pult a dokážem sa popasovať aj s vysielacím softvérom. Okrem toho som sa naučila, že na vysielanie sa musím poctivo pripravovať,“ hodnotí študentka Dominika Jászaiová.

„Vďaka Aetteru zisťujem, čo by ma v živote bavilo robiť, ale zároveň si uvedomujem, aká dlhá cesta ešte predo mnou je. Som veľmi rada, že taký človek, ako je pani Bugošová, je s nami ochotný komunikovať a dávať nám feedbacky. Motivuje ma to zlepšovať sa. Taktiež som rada, že som stretla nových ľudí a že sa počas výšky naučím robiť aj niečo praktické,“ dopĺňa Veronika Šulganová.

Rádio Aetter získalo vlastnú frekvenciu. Poslucháči si ho budú môcť naladiť na frekvencii 107,2 FM v Trnave a blízkom okolí. Zdroj: facebook.com/Aetter

Prepojenie s odborníkmi z praxe

Fakulta sa snaží prinášať svojim študentom aktuálne informácie z odboru a udržiavať intenzívne vzťahy s ľuďmi z praxe. Preto využíva svojich absolventov a ľudí, ktorí pôsobia v masmediálno-marketingovo-digitálnom odvetví. Obohacuje vyučovací proces prostredníctvom spíkrov, ktorí prichádzajú na fakultu a prezentujú svoje poznatky.

Organizuje zaujímavé workshopy, kurzy, eventy a v procese výučby kooperuje s viacerými marketingovými a digitálnymi agentúrami, grafickými štúdiami, startupmi a freelancermi. Príkladom je spolupráca s Mestskou televíziou Trnava. Tá aktívne zapája študentov FMK do tvorby televízneho spravodajstva a takto ponúka študentom možnosť získať prax priamo v odbore.

Ďalšia významná spolupráca prebieha s kreatívnou reklamnou agentúrou Zaraguza. Najviac odborníkov z praxe však už tradične združuje akcia s názvom Týždeň vedy a techniky. Jej cieľom je intenzívne prepájať teóriu s praxou, a to počas jedného celého novembrového týždňa. Odborníci počas prednášok študentom odovzdávajú svoje know-how z oblasti reklamy, brandingu, content marketingu, digitálneho marketingu, event marketingu, digitálnych hier a médií.

Prax na FMK
Diskusia a workshop s mladým českým fotografom Františkom Konopom. Zdroj: facebook.com/FMK UCM v Trnave

Memorandá o spolupráci

V roku 2019 fakulta podpísala viacero dôležitých memoránd, ktoré rozvíjajú spoluprácu s externými subjektmi. Na základe memoranda o spolupráci, ktoré podpísali generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala a dekanka FMK UCM Ľudmila Čábyová, majú študenti možnosť získať profesionálne skúsenosti v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR). Študenti majú možnosť absolvovať stáž, spolupracovať s agentúrou pri tvorbe bakalárskych a diplomových prác či aktívne participovať na predmete agentúrna žurnalistika.

Ďalšou významnou kooperáciou je Memorandum o spolupráci so slovenskou spravodajskou televíziou TA3, ktoré vytvorilo prostredie na zintenzívnenie partnerstva medzi oboma inštitúciami. Rozšírila sa možnosť spolupráce v oblasti publikovania informácií z akademickej pôdy, z oblasti vedy a výskumu či kooperácie pri výrobe reportáží a spravodajstva. Študenti FMK majú možnosť získať prax priamo na pôde televízie a tí najšikovnejší majú neskôr príležitosť získať ročný kontrakt alebo zahraničnú stáž v rámci medzinárodnej výmeny reportérov spravodajstva.