Obdobie pandémie presúva bežné činnosti do onlinového priestoru – vyučovanie, prácu, eventy. Ako si nájsť prax počas koronakrízy a čo robiť, keď sa vám nepodarí žiadnu nájsť?

Budúcich bakalárov a magistrov okrem úspešného ukončenia predmetov a napísania záverečnej práce čaká absolvovanie odbornej či preddiplomovej praxe. Niektorí študenti využili možnosť brigádovať v odbore už počas štúdia. Podľa prieskumu organizácie MESA10 až tretina študentov brigáduje v inej oblasti, akú študuje. Pre tých je prax jednou z posledných možností, ako nadobudnúť praktické poznatky v študovanom odbore.

Email, portál či alma mater? Výber je na vás

Ponuky na prax nepadajú z neba. Existujú štyri spôsoby, ako ich hľadať. Prvým spôsobom je, že študent vie, čo by chcel robiť a vyhľadá si sám spoločnosti, pre ktoré by mal záujem pracovať. Alžbeta to skúsila a bola úspešná: „Mala som už vyhľadané nejaké internetové portály, kde by som chcela prispievať. Kontaktovala som ich mailom, či by mi vedeli poskytnúť možnosť praxe. A jeden z nich súhlasil.“

Druhým spôsobom je prezeranie portálov, ktoré ponúkajú prax. Takými sú napríklad praxuj.sk, stazuj.sk, pretlak.sk, profesia.sk alebo kariera.sk. Prvé tri boli založené mladými ľuďmi, ktorí vidia medzeru na trhu práce. Ich snahou je prepojiť študentov so zamestnávateľmi na jednom mieste. Profesia a Kariéra sú portály, ktoré zverejňujú ponuky práce ako takej. Medzi nimi sa však nájdu aj praxe. „Keď už idú študenti hľadať pracovné príležitosti, dostanú sa skôr k ponukám práce, ktoré nevyžadujú VŠ vzdelanie a nemajú ani špecifické požiadavky. Nájdu sa však aj odborné stáže a brigády, kde firmy hľadajú mladých študentov, aby im dali šancu,“ vyjadrila sa Nikola Richterová, PR manažérka Profesie.

Pracovné potály pomáhajú nielen študentom si nájsť prax, ale aj zamestnávateľom nájsť si budúcich zamestnancov. Zdroj: vlastné spracovanie (Facebook /Praxuj /stazuj /pretlak.sk /profesia, kariera.zoznam.sk)

Tretím spôsobom je raz za čas si pozrieť stránku našej fakulty. Ak to chcete mať všetko pokope, navštívte sekciu Stáže a prax. Vďaka garantom spolupracujúcich s FMK a exkluzívnym ponukám, ktoré sú poslané fakulte, môže každý nadobudnúť praktické skúsenosti vo svojom odbore. Pri hľadaní ponúk pomôže aj novovzniknuté Kariérne centrum FMK UCM v Trnave, ktoré je výsledkom niekoľkoročnej spolupráce akademického prostredia s praxou. Na webe ponúka okrem dočasných stáží aj pracovné ponuky pre študentov a absolventov.

Štvrtým a najjednoduchším spôsobom, ako získať prax počas štúdia, je brigádovať vo svojom odbore. Jednou zo šťastných študentov, ktorým sa naskytla takáto príležitosť, je aj Barbora: „K práci v Interez som sa dostala v podstate náhodou, cez známeho. Keď ma prijímali, stanovili mi tému a niekoľko hodín som sa v redakcii potila s písaním svojho prvého „poriadneho” článku. Bola to výborná skúsenosť, ktorá trvala vyše dvoch rokov.“ Okrem toho, že môžete prax nadobúdať počas celého štúdia, je plusom prípadná možnosť práce na plný úväzok.

Home office – výhoda či nevýhoda?

Ako a kde absolvovať prax, keď koronavírus zatvára brány spoločností? Odpoveď je jednoduchá – doma! Spoločnosti, ktoré už predtým fungovali aj v onlinovej podobe, sa prispôsobovali novej situácii jednoduchšie. Najmä vo sfére žurnalistiky, marketingu a IT technológií bol prechod plynulý. „Na našom portáli sme kvôli pandémii vytvorili novú sekciu a tou sú ‘‘stáže z domu‘‘. Z našich dát vyplýva, že firmy si stážistov vyberajú s optimistickým pohľadom na budúcnosť a korona krízu vnímajú len ako prechodné obdobie,“ vyjadril sa Jozef Gašparík, spoluzakladateľ služby Praxuj.

Práca z domu však prináša výhody aj nevýhody. Človek sa vyhne skorému vstávaniu a čakaniu v kolónach, čo je určite výhodou. Ak to práca dovoľuje, môže si sám vyhradiť čas, kedy sa jej bude venovať a popritom stihnúť všetko bez toho, aby mu za chrbtom dýchal na krk šéf. Alebo naopak, šéf by mu práve s prácou pomohol?

Prax je o nadobudnutí praktických skúseností s prácou v reálnom živote. No ako ich nadobudnúť na diaľku? Určite sú s tým spojené mnohé nevýhody. Chýbajúca interakcia, chyba v komunikácii, pomalšie zaškolenie či pomalší posun vpred. Pracovné prostredie vplýva pozitívne na produktivitu a študent môže získať skúsenosti takpovediac priamo za pochodu. To pri práci na diaľku študent nezažije. Manažérka PR Profesie Nikola Richterová vidí aj v tom pozitívum: „Stážistom môže pomôcť aj táto nová skúsenosť, môžu sa naučiť byť viac samostatní, spoliehať sa viac na seba a nečakať iba na príkazy od nariadeného.“

Študenti počas praxe mali možnosť nahliadnuť do priestorov zamestnávateľov, spoznať nových ľudí a zažiť pracovnú atmosféru spolu s firemnou kultútou. Dnes je táto možnosť kvôli práci z domu veľmi obmedzená.

Povinná prax na FMK

Po minulé roky bola odborná a preddiplomová prax súčasťou tretieho ročníka na bakalárskom stupni a druhého ročníka magisterského stupňa. V prípade budúcich bakalárov to boli dva týždne (min. 20 hodín týždenne) a v prípade budúcich magistrov štyri týždne (60 hodín). V momentálnej situácii prihliada aj vedenie školy k možnosti neabsolvovania praxe. Študenti programov KOMU, MARK a VZME majú na výber z troch možností.

Prvou možnosťou je absolvovať prax prezenčne, ak je to možné, podľa platných pokynov zverejnených na stránke. Druhou možnosťou je absolvovať prax onlinovou formou. Ako sme už spomenuli vyššie, množstvo spoločností sa adaptovalo situácii a presunulo sa do onlinového sveta. V tomto prípade je podmienkou praxe 37,5-hodinový týždenný pracovný čas.

Treťou možnosťou je vypracovanie seminárnej práce podľa istých kritérií. Tie sú bližšie špecifikované v usmernení, ktoré platí počas pandémie. Študenti programu TEDI majú ako tretiu možnosť vybrať si oblasť praxe, ktorú ponúka Katedra digitálnych hier. Novinkou a dôležitou informáciou je, že potvrdenia o absolvovaní praxe alebo seminárne práce sa budú odovzdávať prostredníctvom archívu FMK pedagógom, ktorí zapisujú prax. Zoznam pedagógov je dostupný na stránke FMK v sekcii Odborná prax.