Trnava

Mentoringový program Nádvorie Kampus zvyšuje šance študentov uplatniť sa na trhu práce

Unikátny mentoringový program Nádvorie Kampus, ktorý dáva mladým ľuďom príležitosť získať od školy viac, ako titul, predstavuje nové štipendistky. Na šesticu študentiek trnavských vysokých škôl, ktoré uspeli vo výberovom konaní, tak tento akademický rok čaká okrem nadštandardného bývania rozvojový program s individuálnym mentoringom, tréningami, workshopmi…