Pracovať v hernom priemysle je snom mnohých. To však nestačí. Uchádzači na sebe musia pracovať a prispôsobiť svoje schopnosti dopytu herných spoločností. Najväčšie herné štúdiá na Slovensku nám poradili ako uspieť.

Slovenské herné štúdiá v prvom rade potrebujú vidieť zapálenosť a snahu uchádzačov. Je mnoho ľudí, ktorí pošlú svoj životopis do viacerých firiem a potom len čakajú na odpoveď. Ak chceš byť úspešný, musíš z tohto radu ľudí vystúpiť a odlíšiť sa.

Roman Lipka, producent hry Vivat Slovakia radí, aby si uchádzači vybrali jednu alebo dve spoločnosti. Pre každú si potom prispôsobili životopis, portfólio a prípadne motivačný list. „Keď si človek nájde deň-dva na vypracovanie materiálov na mieru pre danú firmu, hneď si ho potenciálny zamestnávateľ všimne.“

Základom je bohaté portfólio

Podľa Pauly Setnickej z Pixel Federation je pri juniorských pozíciách dôležitá snaha a chuť učiť sa. Základným predpokladom sú zručnosti vo svojej oblasti. Tie uchádzač najlepšie preukáže portfóliom zloženým napríklad aj zo školských alebo voľnočasových prác.

Jeden z najdôležitejších pilierov herného biznisu je originálnosť a inovatívnosť.

Zapájať sa do aktivít a projektov zameraných na vývoj hier radí aj Dorota Baňová, zodpovedná za hľadanie talentov v PowerPlay Studio. Portfóliom z viacerých herných projektov uchádzači demonštrujú svoje schopnosti a skúsenosti.

Chýbajúcu prax uchádzačov o pozície v hernom priemysle potvrdzujú aj pedagógovia z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM. Stáže alebo game jamy sú podľa doktora Kabáta ideálna príležitosť, ako získať počas jedného víkendu do portfólia herný prototyp. Na fakulte sa pravidelne organizujú TEDI Jamy, ktoré sú otvorené pre všetkých študentov.

Marián Ferko zo štúdia Nine Rocks Games má dlhoročné skúsenosti s hľadaním talentov do herného priemyslu. Drvivej väčšine ľudí podľa neho chýba elementárna skúsenosť s tvorbou hier. Veľkú rolu hrá aj nedostatočná podpora vzdelávania v tejto oblasti na Slovensku.

Prehľad v oblasti herného priemyslu

Baňová z PowerPlay Studio považuje prehľad o hernom priemysle za veľmi dôležitý. „Jeden z najdôležitejších pilierov herného biznisu je originálnosť a inovatívnosť a teda je nevyhnutné sledovať nové trendy a technológie aj pre juniorov.“

Teoretické vedomosti a znalosti z oblasti hier majú pre ľudí, ktorí chcú pracovať na vývoji, veľký význam. Žiadané vedomosti a prehľad je nevyhnutné prispôsobiť hernej spoločnosti, pre ktorú chce uchádzač pracovať.

Napríklad pre Pixel Federation je veľmi dôležitý širší prehľad o (free-to-play) mobilnom hernom trhu. Paula Setnická preto odporúča sledovať herné weby ako napríklad DeconstructorofFun, mobilefreetoplay alebo PocketGamer.

Hľadá sa…

„V zásade je aktuálne náročné obsadiť akúkoľvek pracovnú pozíciu“, tvrdí Marián Ferko. Z prieskumu SGDA (asociácia herných vývojárov na Slovensku) vyplýva, že najťažšie je obsadiť programátorské pozície. Podľa Ferka sa tento trend bude aj naďalej zhoršovať, nakoľko je po programátoroch veľký dopyt v akomkoľvek priemysle.

Ďalej sa v tabuľke nachádzajú pozície ako herný dizajnér, animátor, grafik, producent alebo marketér. Prvé dve pozície sa v porovnaní s rokom 2020 nezmenili. Avšak marketingové pozície už nepatria medzi tie najťažšie obsaditeľné, keďže z tretej priečky v roku 2020 klesli na šiestu v roku 2021.

Jeden zo skúmaných aspektov (SK) herného priemyslu sú aj ťažko obsaditeľné pozície. Zdroj: Prieskum SGDA z roku 2021

„Príkladom ťažko obsaditeľnej pozície je Dizajnér herných systémov, ktorý má na starosti funkčný dizajn hry, jej funkcie a jej balansovanie“, hovorí Setnická. Ďalej dodáva, že väčšina Senior herných dizajnérov v Pixel Federation do súčasných pozícií „vyrástla“ práve u nich.

S ľudmi na seniorských pozíciách je v hernom priemysle u nás vo všeobecnosti problém. Podľa Doroty Baňovej je práve Senior herný dizajnér „jednorožcom“ na Slovensku. V PowerPlay Studio musia herní dizajnéri navyše disponovať znalosťami o športových hrách a mechanikách, čím sa obsadzovanie týchto pozícií ešte viac komplikuje.

Čo chýba uchádzačom?

Ak máš záujem o pozíciu herného dizajnéra, mal by si hrať veľa hier a analyzovať ich. Treba si všímať ako sú herné mechaniky vyvážené, ako hra pracuje s hernými zdrojmi (napríklad suroviny na výrobu predmetov) a ako konkrétna hra zarába.

Testerom hier zasa najčastejšie chýba dôslednosť a schopnosť pozerať sa na problémy z viacerých perspektív. Nesmú mať tiež strach vyskúšať nezvyčajné postupy. Komunitný manažér (komunikácia s hernou komunitou) najčastejšie zlyháva na nedostatočnej jazykovej vybavenosti.

V PowerPlay Studio pri nových juniorských uchádzačoch sledujú najmä schopnosť riešiť problémy, a to, ako sa stavajú k prekážkam. Zisťujú aj mieru prehľadu v oblasti, ktorej sa chcú venovať. Analytické myslenie môžeš zúročiť na technických pozíciách a komunikačné schopnosti využívajú profesionáli, ktorí majú na starosti komunikáciu v tíme.

Práve schopnosti ako analytické myslenie a komunikácia v tíme sa najlepšie trénujú na už spomínaných game jamoch. Účastníci si prejdú celým procesom tvorby hry od vymýšľania námetu a herných mechaník až po testovanie a finalizáciu.